Doğum Teminatı Nedir?

Kendisi veya eşi konumunda yer alan 18 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılar doğum teminatı alabilir. Bu teminat, poliçede tercih edilmesi ve “Bekleme Süreleri ve Teminat Hakedişleri” maddesinde belirtilen bekleme süresinin tamamlanması halinde geçerlidir. Yani bu teminata hak kazanabilmek için poliçe düzenlendiği sırada kişinin hamile olmaması gereklidir.

Normal doğum, sezaryen doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen doğum teminatı limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Gebelikle ilgili periyodik doktor muayeneleri ve gebelik öncesi TORCH tetkiki ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, (TORCH, amniyosentez, NST,Down üçlü tarama vb.), ayakta tedavi teminatının poliçede tercih edilmiş olması durumunda geçerli olup poliçede belirtilen gebelik rutin kontrolleri teminat limiti ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Yukarıda bahsedilen giderler dışında bebeğe ait sağlık giderleri, bebeğin poliçeye dahil edilmesiyle beraber kendi poliçesi kapsamında ilgili diğer teminatlardan karşılanır.

Bebeğin poliçeye eklenmesi için ek prim ödenmesi gerekmektedir.

Doğumla ilgili rutin kontroller ayakta tedavi limitinden düşülür. Sağlık poliçesinde ayakta tedavi teminatı olmayan kişilerin doğum ile ilgili rutin kontrolleri poliçe kapsamı dışındadır.

Doğum teminatı kapsamına giren tüm giderler, 1 yıllık poliçe döneminde sadece 1 kere ödenir. (Zorunlu kürtaj ve düşük ile ilgili giderler istisnadır.) İsteğe bağlı kürtaj poliçe kapsamı dışındadır. Bu teminat, doğum için anlaşma yapılmış olan sağlık kurumları dışında geçerli değildir.

Gebelik Rutin Kontrolleri Nedir?

Gebelik rutin kontrolleri, poliçede tercih edilmiş olması durumunda geçerlidir. Gebelik öncesi TORCH tetkiki ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, (TORCH, HIV, amniyosentez, NST,Down üçlü tarama vb.) gebelik dönemindeki periyodik doktor muayeneleri, gebelik rutin kontrolleri teminatından karşılanır.

Sigortacının “Anlaşmalı Muayenehane” uygulaması başlattığı illerde bu sistemde yer alan anlaşmalı hekimlerce yapılacak gebelikle ilgili muayene giderleri, poliçede belirtilen gebelik rutin kontroller teminatı kapsamında %100 olarak karşılanır.

Gebelik Komplikasyonları Tedavisi Nedir?

Gebeliğin sebep olduğu her türlü komplikasyonlar [hiperemezis, abortus (zorunlu küretaj dâhil), preeklampsi gibi], lohusalıkla ilgili sağlık giderleri, doğum ve sezaryene ait komplikasyonlar, poliçede belirtilen “Gebelik Komplikasyonları Tedavi” teminat limiti ve ödeme yüzdeleri dahilinde karşılanır.

Follow by Email
Facebook
Google+
https://www.tamamlayicisaglik.com/sss/soru/dogum-teminati-nedir">
Twitter
LinkedIn

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler