yenidoğan sağlık sigortası

Yenidoğan ve Bebek Sigortası

Doğum sigortası; gebelik rutin kontrollerini, gebelik tahlillerini, gebelik tetkiklerini, normal veya sezaryen doğum masraflarını karşılayan sağlık sigortası türüdür. Sigorta şirketleri, doğum sigortası ile anne adaylarının 9 aylık süreci için güvence oluşturur ve son teknoloji ile donatılmış hastanelerde doğum yapmalarına sağlar.

Doğum sigortası hamile kadınların sağlıklarını ve doğumunu güvence altına alan bir sağlık sigortasıdır. Bu yüzden doğumdan sonra bebeğiniz ile ilgili ilk muayene ve ilk tetkik giderleri dışında, sigorta şirketine hiçbir masrafı karşılatamazsınız. Yani bebeğinizin doğumundan sonra kuvöze girmesi veya herhangi bir hastalığı olması durumunda, doğum sigortanız yenidoğan bebeğiniz ile ilgili hiçbir masrafı karşılamaz. Doğumdan sonra olası tüm riskler için yenidoğan sağlık sigortası yapılmalıdır.

Doğumdan sonra oluşabilecek komplikasyonlar için bebeğinize bir güvence oluşturmak istiyorsanız, doğum sigortanıza yenidoğan teminatı eklemeniz gerekmektedir. Fakat yenidoğan teminatı sadece özel sağlık sigortalarına eklenebilen bir güvencedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yenidoğan teminatı bulunmamaktadır.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 10 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 10 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Yenidoğan Sağlık Sigortası Nedir?

Annenin doğum teminatı satın almış olması kaydı ile poliçesine yenidoğan teminatı eklenebilir. Yenidoğan teminatının kapsamı ve limiti dahilinde bebeğin hastanede kaldığı süre boyunca aşağıdaki durumlar için güvence oluşturabilirsiniz:

 • Hemşire takibi
 • Doktor takibi
 • Aşı
 • Küvöz masrafları
 • Laboratuvar testleri

Ayrıca bebeğiniz hastaneden çıkmış olsa dahi yapılan kalça ultrasonu, işitme testi ve fenilketonüri testi yenidoğan teminat limiti dahilinde karşılanır.

Yenidoğan teminatı limitlidir ve bebek ile ilgili tedavi masrafları belirlenen limiti aşarsa teminat sonra erer. Ancak aile bireylerinin özel veya tamamlayıcı sağlık poliçesine bebek eklenebilmektedir.

Yenidoğan sağlık sigortası için altın bir kural vardır. Bebeğin doğduğu günden itibaren ilk 15 gün içinde ailenin özel sağlık sigortasına eklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde poliçeye dahil edilen bebekler doğuştan ömür boyu yenileme garantisi kazanır. İlk 15 gün içinde sağlık poliçesine eklenen bebeğin, doğuştan gelen hastalıkları da hayatı boyunca sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ayrıca poliçeye eklenen bebek için yatarak tedavilerde var olan bekleme süresi uygulanmaz.

Bebeğin doğumundan 15 gün geçtikten sonra yenidoğan sağlık sigortası yaptırılması durumunda, doğuştan gelen hiçbir hastalık sigorta şirketi tarafından poliçe kapsamına alınmaz. İlk 15 günden sonra bebek sağlık sigortası yaptırıldığında  sadece ömür boyu yenileme garantisi verilir. Yani bebeğin sağlık poliçesine ilk 15 gün içinde eklenmesi kazanacağı haklar açısından önemlidir.

Yenidoğan bebeğin, ailenin var olan sağlık poliçesine ilk 15 gün içinde dahil edilmesi önemli bir konudur. Sigorta şirketlerinin belirlediği süreyi aşmadan bebeğinizin sağlık poliçenize dahil edilmesi için alanında uzman ve tarafsız sigorta aracısı ile çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Bebeğinizin doğduğu günü sigorta danışmanınıza bildirmeniz durumunda tüm sürecin takibini yapacaktır.

Bebekler için Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası ile doğum yapacak olan kadınlar, yenidoğan teminatı ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Özel sağlık sigortası gebelik ve doğum ile ilgili güvence oluşturur fakat bebeğiniz için ayrı bir güvence oluşturmanız gerekir. Sigorta şirketine göre değişiklik gösteren bu durum, özel sağlık sigortası doğum teminatı almadan önce değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. Aşağıdaki tabloda sigorta şirketi bazında yenidoğan teminatı veren sigorta şirketlerini ve bu teminatın kapsamını görebilirsiniz.

Yenidoğan Bebek için Özel Sağlık Sigortası Kabul Şartları

Sigorta Şirketi
Özel Sağlık Sigortası Yenidoğan Teminatı
Yenidoğanın Poliçeye Ekleneceği ZamanÖmür Boyu Yenileme Garantisi
Allianz SigortaYenidoğan rutin muayene ve tetkikler,kan grubu belirleme, metabolik tarama testi, işitme testi,erken doğum (Prematüre) ve düşük doğum ağırlığı (SGA) ile ilgili sağlık giderleri ilgili teminattan karşılanır.
İlk 15 gün içinde bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor.
Anadolu SigortaBebek hastaneden çıkmadan, sağlıklı yeni doğan bebekle ilgili olarak yapılan muayene, rutin tetkik ve kontrollere ait giderler annenin doğum teminatından karşılanır. Yenidoğan küvöz teminatı ayrıca alınmalıdır.
İlk 15 gün içinde bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor.
Axa SigortaHastanede kaldıkları süre boyunca oluşan her türlü sağlık masrafları (teminat dışı kalan haller dışındaki hemşire takibi, doktor takibi, aşı, olası küvöz masrafları ve gerekli görülen laboratuvar testleri vs.) ayrıca hastaneden çıkmış olsa dahi yapılan kalça ultrasonu, işitme testi ve fenilketonüri testi yenidoğan teminatından karşılanır.
60 gün içinde bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor.
Ergo SigortaYenidoğan bebek ile ilgili rutin doktor muayenesi, ilaç ve rutin tetkikler (açlık kan şekeri, tiroid tarama testi, fenilketonüri,kan grubu tayini) annenin doğum teminatından ve kalan limiti kapsamında ödenir. Ancak bebeğin küvöz masrafları ve doğuştan gelen hastalık/rahatsızlıkları ile bunların komplikasyonlarına ait giderlerinin tamamı kapsam dışındadır.
60 gün içinde bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor.
Groupama SigortaYenidoğan rutin bakım ve tetkikleri annenin doğum teminatından karşılanır. Yenidoğan bebeklerin doğumdan sonra kuvözde kalmaları nedeniyle oluşan tedavi giderleri için yenidoğan küvöz masrafları teminatı ayrıca alınmalıdır.
İlk 14 gün içinde bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor.
Güneş SigortaYenidoğan bebeklerin, doğum sonrasında hastanede kaldıkları süre boyunca oluşan yeni doğan rutin masrafları annenin “Hamilelik Takibi” teminatı kapsamında karşılanır.
İlk 10 gün içinde bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor.
Mapfre SigortaYenidoğan komplikasyonları , konjenital hastalıkları hariç bebek için oluşan hastane masrafları annenin doğum teminatı kapsamında karşılanır.
14 gün sonra bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor.
Ray SigortaYenidoğan bebeğin anne hastaneden taburcu olana kadar ortaya çıkabilecek tüm sağlık giderleri (doğuştan gelen hastalıklar hariç olmak üzere doktor takibi, aşı, olası küvöz masrafları, gerekli görülmesi halinde laboratuvar testleri) annenin kalan doğum teminatı limitinden karşılanır.
3.gün-30. gün arası bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor. (doğuştan gelen hastalıklar hariç.)
Demir Hayat SigortaBebeğin doğumla ilgili rutin giderleri ve hastaneden taburcu olana kadar gerçekleşen tüm sağlık harcamaları annenin doğum teminatından belirtilen üst limitle karşılanır. Bebeğin doğumdan kaynaklanan bir rahatsızlığı nedeni ile daha uzun bir süre tedavi görmesi gerekse dahi oluşan sağlık harcamaları bu limiti aşamaz.
İlk 14 gün içinde bebek, annenin poliçesine eklenmelidir.Bebeğin istenilen zamanda poliçeye eklenmesi şartı ile veriliyor.
Tablo tarihi: 01.06.2018 - Özel sağlık sigortası yenidoğan teminatı veren sigorta şirketlerini karşılaştıran tablo.Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin. Canlı destekden bize yazabilirsiniz.

Bebek için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yenidoğan için bir güvence oluşturmaz. Yani özel sağlık sigortasındaki gibi alabileceğiniz yenidoğan teminatı yoktur. Rutin doktor muayenesi ve rutin tetkikler dışında kalan sağlık giderleri teminat dışıdır. Ancak yenidoğan bebek sigorta şirketinin özel şartlarına göre annenin veya ailenin sağlık poliçesine eklenebilmektedir.

Bebeğinizi sağlık poliçenize ekletmeniz durumunda sağlık masraflarını sigorta şirketinden karşılayabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yenidoğan için sigorta şirketlerinin uyguladığı özel şartları bulabilirsiniz.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 9 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 9 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

 

Yenidoğan Bebek için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kabul Şartları

Sigorta ŞirketiTamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenidoğan Masrafları
Yenidoğanın Poliçeye Ekleneceği Zaman
Allianz SigortaDoğumdan itibaren ilk 15 gün bebeğin hiçbir sağlık gideri karşılanmaz. 15.günden sonra bebeğin sağlık poliçesine dahil edilmesi koşulu ile sağlık giderleri karşılanır. Yenidoğan teminatı bulunmamaktadır.15.günden sonra bebek, annenin poliçesine eklenebilir.
Anadolu SigortaBebeğin ilk doktor kontrolü ve ilk tetkikleri annenin doğum teminatından karşılanır. Bunun dışında kalan tüm sağlık giderleri sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Doğumu takip eden 15 gün içinde bebeğin sağlık poliçesine eklenmesi durumunda, doğuştan gelen tüm hastalıklar ve sağlık giderleri karşılanır.İlk 15 gün içinde bebek, annenin poliçesine eklenebilir.
Ergo SigortaYeni doğan bebek ile ilgili doğumdan hemen sonra ve bebek hastaneden çıkmadan, sağlıklı yeni doğan bebekle ilgili yapılan rutin doktor muayene, ilaç ve rutin tetkiklere (açlık kan şekeri, tiroid tarama testi,fenilketonüri ve kan grubu tayini) dair tüm harcamalar belirlenen teminat ve limitler kapsamında ödenir. En geç 2 ay içinde bebek sağlık poliçesine eklenmelidir.
İlk 2 ay içinde bebek, annenin poliçesine eklenebilir.
Ray SigortaDoğumdan 72 saat sonra sağlıklı yenidoğanın sağlık poliçesine eklenmesi şartı ile tüm masraflar sigorta şirketi tarafından karşılanır.72 saat sonra bebek, annenin poliçesine eklenebilir.
Demir Hayat Sigorta İKi Can PremiumYeni doğan bebeğe ilişkin giderler teminat kapsamında değildir.
15.günden sonra bebek, annenin sağlık poliçesine eklenebilir.
Demir Hayat Sigorta İKi CanYeni doğan bebeğe ilişkin giderler teminat kapsamında değildir.
15.günden sonra bebek, annenin sağlık poliçesine eklenebilir.
Tablo tarihi: 01.06.2018 - Tamamlayıcı sağlık sigortası yenidoğan teminatı veren sigorta şirketlerini karşılaştıran tablo.Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin. Canlı destekden bize yazabilirsiniz.

 

Özel Sağlık Sigortası mı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası mı?

Bu sorunun cevabı sizin beklentilerinize, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre değişir.

Özel sağlık sigortası bebek sağlığı ile ilgili daha geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunmaktadır. Bebeğinizde doğum sonrası oluşabilecek riskleri de teminat altına alır. Burada önemli olan nokta, doğum sigortanız ve yenidoğan teminatınız için belirlediğiniz limit ve katılım payı oranıdır.

Özel sağlık sigortalarında var olan katılım payı oranı, sigorta şirketi ile masrafları paylaşmanız anlamına gelmektedir. Yani katılım payı oranınızı %80 olarak belirlediyseniz; bebeğinizin sağlık giderleri sigorta şirketi tarafından %80 ödenir ve geriye kalan %20’lik kısmı kendiniz hastaneye ödersiniz.

Ayrıca özel sağlık sigortalarında yıllık olarak belirlenmiş limitler vardır. Bebeğinizin sağlık giderleri için 2.000 TL’lik bir limit belirlemeniz durumunda, bu limiti yıl içinde aşmamanız gerekir.

Özel sağlık sigortası yenidoğan teminatı için belirleyeceğiniz katılım payı oranı ve yıllık limit tutarı, sizin özel sağlık sigortanız için ödeyeceğiniz primi de etkileyecektir. Katılım payı oranı ve limit tutarı ne kadar artarsa ödeyeceğiniz primde aynı oranda yükselecektir.

Bütçeniz özel sağlık sigortasına almaya yetmiyorsa, tamamlayıcı sağlık sigortası sizin için iyi bir alternatif olabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı limitsizdir ve katılım payı oranı yoktur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yenidoğan ile ilgili sadece ilk rutin kontrol ve tetkikleri güvence altına alır. Bebeğin ilk kontrol ve tetkik giderleri, annenin doğum paketinden karşılanır. Yenidoğan ile ilgili diğer masrafların karşılanması için bebeğin annenin veya ailenin sağlık poliçesine eklenerek sigortalanması gerekmektedir.

Her anne baba yeni doğacak bebeğinin sağlığı için bir takım önlemler almak ister. Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğacak bebeğinizi güvence altına alabilirsiniz. 

Bebek Sağlık Sigortası Fiyatları

Bebek sağlık sigortası fiyatları; bebeğinizin yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu ve yaşadığı şehre göre belirlenmektedir. 

Sizde bebek için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isterseniz, 15 sigorta şirketinin verdiği fiyatları tek bir ekranda incelemek için sitemizden teklif alabilirsiniz. Beklentilerinize, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası seçimini gelin birlikte yapalım.Hafta içi her gün 09:00-18:00 saat aralığında 0212 368 45 45 numaradan bizleri arayabilirsiniz.

Sağlıkla kalın.

Bunlarda ilginizi çekebilir:
Hemen Paylaş