Anadolu Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Her bütçeye uygun plan seçenekleriyle Anadolu Sigorta’dan bireysel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Hesaplı, Standart ve Plus paket seçenekleri arasından ihtiyaçlarınıza uygun kapsama sahip olabilirsiniz.

user-avatar

Önceliğiniz sağlığınızsa ve kaliteli hizmet almak istiyorsanız, her bütçeye uygun plan seçeneği sunan Anadolu Sigorta'dan özel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Hesaplı, Standart ve Plus paket seçenekleri sayesinde ihtiyaçlarınıza yönelik teminat kapsamına sahip olabilirsiniz.

Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası'nın avantajlı paketlerinden yararlanmanız için 0-64 yaş aralığında ve sağlıklı olmanız yeterlidir. Bebekler doğduğu günden itibaren gerekli belgelerin sigorta şirketine ulaştırılması şartı ile tek başlarına sigortalanabilir.

Anadolu Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayfamızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası Teminatları

Yatarak Tedavi Teminatı: Bir kaza veya hastalık durumunda hastanede en az 24 saat yatış gerektiren medikal tedaviler ve bu tedavi için gerekli olan tıbbi malzemeler yatarak tedavi kapsamındadır. Ayrıca hastalığa bağlı gelişen komplikasyonların tedavisi için ihtiyaç duyulacak ek tedaviler ve yoğun bakım ünitesi de yatarak tedavinin güvencesindedir.

Anadolu Sağlık Sigortası, özel sağlık sigortası kapsamında yer alan yatarak tedavi hizmetleri ve limitleri aşağıdaki tablodadır.

Yatarak Tedavi Teminatları Teminat Limitleri
Ameliyat Masrafları Limitsiz
Tıbbi Tedavi için Yatış Limitsiz
Küçük Müdahale Limitsiz
Ameliyat Malzeme 25.000 TL
Yoğun Bakım 90 gün
Kroner Anjiografi Limitsiz
Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Limitsiz
Tek Kişilik Oda, Yemek ve Refakatçi Limitsiz
Suni Uzuv 150.000 TL
Yatış Sonrası Fizik Tedavi 15 seans
Tablo Tarih: 05.04.2024- Anadolu Özel Sağlık Sigortası yatarak tedavi kapsamını ve limitlerini gösteren tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin.

Ayakta Tedavi Teminatı: Anadolu Sigorta'nın anlaşmalı veya anlaşmasız sağlık kurumlarında, yatarak tedavi gerektirmeyen durumlarda, doktor muayenesi, ileri tanı yöntemleri, laboratuvar hizmetleri, ilaç ve 0-6 yaş çocuk aşıları ayakta tedavi teminatı kapsamındadır. Ayrıca tetkik için hastanede yatış yapıldığında, ihtiyaç duyulan muayene ve tanısal işlem masrafları yine ayakta tedavi teminatından karşılanır.

Anadolu Sigorta özel sağlık sigortası kapsamında yer alan ayakta tedavi hizmetleri ve limitleri aşağıdaki tablodadır.

Ayakta Tedavi Teminatları Teminat Limitleri
Doktor Muayene Limiti 24.000 TL veya diğer limit seçenekleri
Röntgen Ayakta tedavi limiti kadar
Tahlil ve Tetkik Ayakta tedavi limiti kadar
İleri Tanı Yöntemleri Ayakta tedavi limiti kadar
Fizik Tedavi Ayakta tedavi limiti kadar
Tablo Tarih: 05.04.2024- Anadolu Özel Sağlık Sigortası ayakta tedavi kapsamını ve limitlerini gösteren tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin.

Ek Teminatlar: Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası, yüksek meblağlı sağlık masrafları için güvence oluştururken, sigortalılarının yıl içinde ihtiyaç duyabileceği kontrol amaçlı taramalar, danışmanlık veya ambulans gibi ek ücretsiz hizmetlerde sunar. Bu ek teminatlar sigortacı tarafından belirlenmiş limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda poliçe kapsamından karşılanır.

Kara Ambulansı Teminatı

Anadolu Sigortaya ambulans hizmeti veren veren alarm merkezinin acil bir durumda aranması şartıyla tüm sigortalılar kara ambulansı teminatından yararlanabilir. Sigortalının evine veya bulunduğu yere gelen ambulans ekibi hemen müdahale etmek ve sözleşmeli hastaneye sevk etmek ile sorumludur. Alarm merkezi sadece ambulans değil sigortalılara danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Check-up

Anadolu Sağlık Sigortası'ndan Bireysel Sağlık Sigortası almış 13 yaşından büyük tüm sigortalılar; tüm Batın USG, dahiliye muayenesi, EKG, akciğer PA, üre, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, kan sayımı (18 Parametre), açlık kan şekeri ve tam idrar tetkiklerini yılda bir kez yaptırabilir. Anadolu Sigorta Check-up teminatı yılda bir defa kullanılır ve sigorta şirketi tüm masrafları %100 öder.

PSA, Mamografi

Bireysel Sağlık Sigortası satın alan 40 yaş ve üstü sigortalıların poliçesine ücretsiz eklenen ve %100 ödeme güvencesi sağlayan ek teminattır. Mamografi veya Prostat Spesifik Antijen belli bir yaşın üstünde olan kadın veya erkeklerin sağlık durumlarını değerlendirmek için yılda bir kere poliçe kapsamında yapılır.

Kontrol Amaçlı Kolonoskopi

50 yaş ve üzeri sigortalıların Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası kapsamında yararlanabilecekleri bir teminattır. Kolonoskopi işlemi Anadolu Sigorta ile sözleşmeli özel hastanelerde yaptırılır ve çıkan sonuca göre sigortalının tedavi süreci başlatılır.

Evde Bakım Hizmetleri

Sigortalının yatarak tedavi gördüğü hastalığı ile ilgili kendi evinde hizmet almaya devam etmesini sağlayan ek teminattır. Evde oluşan tıbbi bakım ve tıbbi cihaz masrafları poliçede yazan limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda karşılanır. Ancak sigortalının günlük yaşam aktivitelerini tek başına yerine getiremiyor olması evde bakım teminatı kapsamında değildir.

Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavisi

Trafik kazasına bağlı olarak dişlerin hasar görmesi durumunda, diş tedavisinin kazayı takip eden 90 içinde, Sağlık Bakanlığına bağlı klinik veya hastanelerde yapılması gerekmektedir. Diş tedavisini yaptırdıktan sonra trafik kaza raporunu ve dişlerin hasar gördüğüne dair adli raporun fatura ile birlikte sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir. Trafik kazası haricinde oluşan diğer diş hastalıkları poliçe kapsamı dışındadır.

Online Doktor

Anadolu Sigorta özel sağlık sigortasına sahip müşterilerine 7/24 online doktor hizmeti sunar. Sağlığınız ile ilgili danışmak istediğiniz konular hakkında günün her saatinde ulaşabilirsiniz.

Diş Bakım

Anadolu Sağlık Sigorta'sı özel sağlık sigortası kapsamında diş tedavi paketinden yararlanabilir; diş muayenesi ve diş taşı temizliği hizmetlerinden anlaşmalı sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Ferdi Kaza Teminatı

Anadolu Özel Sağlık Sigortası poliçenize ek olarak ödeyeceğiniz prim karşılığına ferdi kaza teminatından yararlanabilir ve olası bir kaza, sakatlık ya da vefat durumunda tazminat alabilirsiniz.

Ek teminatlar hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer sigorta şirketlerinin de sunduğu ef teminatları görmek için "Ek Faydalar" sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Faydaları ve Özel Sağlık Sigortası Kapsamı başlıklı yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

Anadolu Sigorta özel sağlık sigortası anlaşmalı hastanelerini hemen listele!

Bir hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi hizmetler için Anadolu Sigorta'nın doğrudan ödeme anlaşması yaptığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış işletmelerdir. Huzurevi, bakımevi, uyuşturucu bağımlıları ile alkoliklerin tedavisi için açılan merkezler sağlık kuruluşu değildir.

Anadolu Sigorta Bireysel Sağlık Sigortasını kullanabileceğiniz 3 farklı anlaşmalı hastane listesi vardır. Eğer poliçenizi Memorial Hastanelerinde kullanmak istiyorsanız ve Acıbadem Hastanelerinin paketinizde yer alması şart değilse Eko Network seçebilirsiniz.

Geniş Network: Amerikan Hastanesi dahil diğer tüm anlaşmalı hastanelerde poliçenizi kullanabilirsiniz.

Tüm Network: Amerikan Hastanesi hariç Acıbadem Sağlık Grubu, Florence Nightingale Hastaneleri, Memorial Hastaneleri ve diğer tüm anlaşmalı hastanelerde poliçenizi kullanabilirsiniz.

Eko Network: Amerikan Hastanesi, Acıbadem Sağlık Grubu, Florence Nightingale Hastaneleri hariç Memorial Hastaneleri dahil diğer tüm anlaşmalı hastanelerde poliçenizi kullanabilirsiniz.

Anadolu Sigorta'nın ilan edilen anlaşmalı sağlık kuruluşlarını değiştirme / iptal etme hakkı saklıdır. Anadolu özel sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler listesinin en güncel halini buradan inceleyebilirsiniz.

Anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen yatarak veya ayakta tedavi masrafları, poliçede belirtilen limit ve ödeme oranları dahilinde en fazla Türk Tabipleri Birliği'nin güncel fiyat ve uygulama esaslarında göre karşılanır. Yani anlaşmasız sağlık kurumlarında tedavi masraflarınızı ilk hastaneye siz ödersiniz.

Anadolu Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Anadolu Sigorta Bireysel Sağlık Sigortası fiyatlarına  ait primler hesaplanırken; doğum yılı, cinsiyeti, ikametin bulunduğu il, teminat yapısı, ödeme yüzdesi, network ağı ve hastanedeki muayene ücretlerindeki artışa göre hesaplanır. Eşi ve çocuklarını da özel sağlık poliçesine dahil edenler %10 aile indirimi kazanırlar. Anadolu Bireysel Sağlık Sigortasının toplam primi 8 eşit taksit imkanı ile ödenebilir.

Örnek Yaş Yatarak Tedavi + Ayakta Tedavi Primi
25 23.481 TL
35 25.081 TL
45 40.929 TL
Tablo Tarih: 15.01.2024- Anadolu Özel Sağlık Sigortası fiyatlarını gösteren örnek tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin.
  • Örnek prim tablosu; ikamet ili Ankara, ayakta tedavi 16.000 TL, hastane seçimi Tüm Network ve %20 katılım payı oranı belirlenerek hazırlanmış olup bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde teklif yerine geçmez.
  • Sigorta danışmanlarımız ile TC Kimlik numaranızı paylaşarak gerçek fiyatları öğrenebilirsiniz. Sigorta şirketinin teklif ekranına TC Kimlik numarası girilmeden gerçek fiyata ulaşabilmeniz mümkün değildir.
Özel sağlık sigortasına başvuru yapın!

En uygun Özel Sağlık Sigortası için teklif çalışalım, sizi arayalım.

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Özel Şartları Nelerdir?

Anadolu Sigorta sağlık sigortası özel şartları, sigortalının poliçe başlangıç tarihinden itibaren olan hastalıkları ve tedavileri için sunulan teminatların kullanım şartlarını içeren bir dokümandır.  Poliçede belirtilen teminatların kapsamı, poliçe limit ve şartlarıyla sınırlıdır. Poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için sigortalının muayene, tetkik ve tedavilerinin poliçe tarihleri arasında yapılması şartı aranır. Poliçe tarihinden önceye dayanan hastalık ve tedaviler kapsam dışında yer alır. 

Dokümanlar” sayfamızdan aşağıdaki formlara ulaşabilirsiniz.

  • Anadolu sigorta özel sağlık sigortası hasta bilgi formu
  • Anadolu sigorta özel sağlık sigortası özel şartları
  • Anadolu Sigorta özel sağlık sigortası iletişim bilgileri (formlar içinde yer alır)

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Anadolu Sigorta özel sağlık sigortası kapsamında Türkiye sınırlarında ikamet eden 64 yaşını aşmamış tüm bireyler sağlık hizmetinden yararlanabilir. 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ek prim uygulanmak suretiyle tek başlarına özel sağlık sigortasından yararlanabilirler. Anadolu Sigorta özel sağlık sigortası kapsamında alınan sağlık hizmetleri hakkında “Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası Teminatları” başlığı altında detaylı bilgiye yer verilmiştir.

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Nasıl Sorgulanır?

Anadolu Sigorta özel sağlık sigortası poliçe sorgulaması; e-devlet ve online işlemlerden yapılabilir.

  • E-devlet ile Poliçe Sorgulama: E-devlet şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna “Poliçe sorgulama” ya da “Sigorta sorgulama” yazınız. Çıkan ekrana poliçe bilgilerinizi girdikten sonra poliçenize dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
  • Anadolu Sigorta Poliçe Sorgulama: 0850 724 08 50 numaralı hat üzerinden Anadolu Sigorta müşteri destek birimine ulaşabilir ve sigorta sorgulamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yanı sıra resmi web sitesinden yer alan online işlemler üzerinden de poliçe detaylarınıza ulaşabilirsiniz.

Anadolu Sigorta özel sağlık sigortası poliçenizi tamamlayicisaglik.com adresimizden satın aldıysanız, tek bir ekrandan tüm bilgilerinize erişim sağlayabilir ya da sigorta danışmanımızla direkt olarak iletişime geçebilirsiniz.

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Nasıl İptal Edilir?

Anadolu Sigorta özel sağlık sigortası poliçenizi iptal ettirmek için birkaç yol vardır. Poliçenizi satın aldığınız acenteyi arayabilir ve sigorta danışmanı ile bağlantı kurarak poliçenizin iptal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yanı sıra direkt sigorta şirketi ile iletişime geçebilir ve dilekçe yazarak sigortanızın iptal edilmesini talep edebilirsiniz.
 

Yayımlanma Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe

Güncellenme Tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma

Sinan Şirin

Sağlık Sigorta Uzmanı

Eğitimi: 18 Mart Üniversitesi İşletme 

 

18 Mart Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sinan Şirin, platformumuzun Sağlık Sigorta Uzmanı'dır. Alandaki 15 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye'nin en kapsamlı sağlık sigortası platformunda bizlere destek vermektedir.

 

Şirin'in yazıları, sağlık sigortasıyla ilgili sorulara net ve bilgilendirici cevaplar sunmanın yanı sıra, sağlık ve finansal güvenceyi arttırmak için pratik ipuçları ve öneriler sunmaya odaklanır. Bu nedenle, her yazıları sadece bilgi verme niteliğinde değil aynı zamanda sizin ve sevdiklerinizin daha sağlıklı bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacak bilgilerle doludur.
 

Yazarın tüm yazılarını gör

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bu sigorta şirketleri de ilgilinizi çekebilir

company-logo

BupaAcıbadem Sigorta

Acıbadem Sigorta’nın “Kişiye Özel” çözümleri sayesinde ihtiyacınıza ve bütçenize uygun bir poliçeye sahip olabilirsiniz. Dilerseniz poliçe kapsamına; check-up teminatı, estetik/kozmetik teminatı ve diş teminatı da ekleyebilirsiniz.

Yazının tamamını oku
company-logo

AK Sigorta

Ak Sigorta, geniş anlaşmalı sağlık kurumu ağı ve kişiye özel ayarlanabilir teminat kapsamı ile hizmet sunmaktadır. Ak Sigorta özel sağlık sigortası kapsamından yurtdışında da faydalanabilirsiniz.

Yazının tamamını oku
company-logo

Allianz Sigorta

Allianz Modüler Sağlık Sigortası sayesinde poliçenizi dilediğiniz kapsamda ve limitte oluşturabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre yatarak tedavi ve ayakta tedavi planlarınıza ekstra teminatlar da ekleyebilirsiniz.

Yazının tamamını oku
company-logo

AXA Sigorta

Axa özel sağlık sigortasının sunduğu 9 farklı plan seçeneği, geniş kapsamlı teminatları ve zengin asistans hizmetleri sayesinde sağlığınız ile ilgili harcamaları güvence altına alabilirsiniz.

Yazının tamamını oku
company-logo

Demir Sağlık Sigorta

Demir Hayat özel sağlık sigortası, limitli veya limitsiz teminat seçenekleri ile birçok avantajlı sağlık hizmetini bir araya toplamıştır. 60 yaşından küçük herkes sağlık sigortasını satın alabilir.

Yazının tamamını oku
company-logo

Mapfre Sigorta

Sağlığını önemseyen ve acil bir durum veya hastalıkta Türkiye’nin seçkin hastanelerinde tedavi olmak isteyenler Mapfre özel sağlık sigortası alarak kendilerini güvence altına alabilir.

Yazının tamamını oku
company-logo

RAY Sigorta

Ray Sigorta Small, Medium ve Large paket seçenekleri sayesinde sigortalılarına farklı limit ve katılım payı oranı seçenekleri sunarak, bütçeye uygun poliçe düzenleme imkanı verir.

Yazının tamamını oku
company-logo

Türkiye Sigorta

Türkiye Sigorta özel sağlık sigortası, limitli veya limitsiz teminat seçenekleri ile birçok avantajlı sağlık hizmetini bir araya toplamıştır. 55 yaşından küçük herkes sağlık sigortasını satın alabilir

Yazının tamamını oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın