tamamlayıcı sağlık sigortası geçen hastaneler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler kapsamında alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. Hastaneye gittiğinizde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 98. Maddesi gereğince ,sigortalıların yükümlü olduğu katılım payı dışında bir ücret ödemezsiniz.

Sağlık Sigortası yaptırmadan önce tamamlayıcı sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler listesi hakkında bilgilenmenizde ve sigorta şirketinin sektör sıralamasındaki yerini devletin resmi kaynaklarından araştırmanızda yarar vardır. Bu noktada önemli detaylardan birisi de sağlık sigortacılarının “hastaneleri” nasıl tanımladıklarıdır.

Sigorta şirketlerinin, bir şeyin “hastane” olarak kategorilenmesi için bir tanımlaması olduğunu biliyor muydunuz?

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 9 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 9 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Hastane Nedir?

Tüm sağlık planlarında açıklandığı üzere bir hastane, hastalık veya yaralanma durumlarında hastalara kurum içinde ya da günlük tedavi seçenekleri sunan bir kurumdur. Kurum, güncel tüm yasalar önünde bir hastane olarak kayıt edilmiş olmalıdır. Bir kurum aşağıdaki kriterleri yerine getiriyorsa bir hastane olarak adlandırılabilir.

Kurumun hastane sayısı, bulunduğu bölgenin nüfus sayısına göre yasaların gerektirdiği şekilde orantılı olmalıdır. Gerekli yatak sayısına sahip olmak hastane olabilmek için yeterli değildir. Kurumun daima hazır bir bakım ekibi, tıbbi cerrahları ya da doktorları olmalıdır.

Hastanenin tam teçhizatlı bir ameliyat hanesi olmalıdır. Hastalarının günlük kayıtlarını tutmalıdır ve bu kayıtlar sigorta şirketinin izinli personeli için erişimi kolay bir şekilde hazır olmalıdır.

Sağlık sigortası şirketinin, anlaşmalı hastaneler kapsamında sunduğu imkanları iyi araştırın. Listedeki hastanelerin yukarıdaki kriterlere uyduğundan emin olun. Örnek vermek gerekirse eğer sadece iki yatağa sahip olan özel doktorunuzun kliniğinde tedavi olursanız sigorta şirketiniz tedavi masraflarınızı karşılamayacaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Geçen Hastaneler

Hastanenizin, gereken kriterleri karşıladığından emin olmanın yanı sıra, sigorta şirketinizin anlaşmalı kurumlar ağında olup olmadığına da bakmanız önemlidir.

Anlaşmalı Hastaneler: Sigorta şirketleri ülke çapında anlaşmalı hastaneler listesine sahiptirler. Sigorta şirketlerinin hepsi bu hizmeti sunduğu için hastaneye gideceğiniz zaman, sigortanızın size sunduğu teminatlardan yararlanabilirsiniz.

Anlaşmasız hastaneler: Sağlık sigortası şirketinin anlaşması olmayan bir hastanede tedavi olmayı seçebilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında anlaşmasız hastanelerde olacağınız tedavinin masrafını sigorta şirketi karşılamaz. Fakat özel sağlık sigortalarının bazılarında tedavi masraflarınızın faturalarını sigorta şirketine teslim edilebilir ve belli oranda geri ödeme alabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise tüm masrafları kendi cebinizden ödersiniz. Sağlık sigortası alırken, poliçede belirtilmiş genel ve özel şartları mutlaka okuyun.

Hastanede Tedavi Talebinde Nasıl Bulunabilirim?

Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinde kalan tutarlarını, otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarları ve özel şartlarla sınırlı olmak koşuluyla SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedellerini, Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ve Özel Şartlara uygun olarak teminat altına alır.

Bu sigorta sözleşmesi sadece Genel Sağlık Sigortası tarafından kapsam altına alınmış kişiler için geçerli olup Genel Sağlık Sigortası hakkını kaybeden kişiler poliçesi yürürlükte olsa dahi, Genel Sağlık Sigortası aktif olmadığı sürece poliçe teminatlarından faydalanamazlar.

Poliçe kapsamında yer alan teminatlar, sadece poliçede sigortalı olarak belirtilen kişiler için ayrı ayrı geçerli olup, poliçede sigortalı olarak yer almayan kişiler sigorta teminat kapsamından yararlanamazlar.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 8 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 8 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Hangi Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilirim?

Yatarak tedaviler için,sağlık kurumlarında yatış tarihinden taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan yatarak tedaviler (refakatçinin yatak ve yemek giderleri dahil) ile yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan ve SUT kapsamında günübirlik tedaviler kategorisinde belirtilen işlemler bu teminat limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Ayakta tedaviler ise sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ait giderler, poliçede tercih edilmeleri kaydıyla, bu teminat limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır. Doktor muayenesi ile ilişkisi olmadan gerçekleşen teşhis yöntemleri ve tetkikler kapsam dışıdır.

Ayrıca sigortalı; yatarak tedaviler teminatı altında evde bakım, suni uzuv, tıbbi malzeme, ambulans hizmetlerinden de yararlanabilir.

Satın alacağınız sağlık sigortası poliçesinde dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri sigortanın kapsamı altına aldığı anlaşmalı hastanelerdir.Tüm sağlık sigortası poliçelerinin kapsadığı hastane listeler incelenmeli, hizmet almak istediğiniz hastanelerin listedeki varlığı kontrol edilmelidir. Daha sonra size teminat olarak sunulan tedavileri, istediğiniz hastanede belirli limit ve katılım payı ile kullanabilirsiniz.

Sağlıkla kalın.

Bunlarda ilginizi çekebilir:
Hemen Paylaş

Yorum Yap