Anadolu Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Önceliğiniz sağlığınızsa ve kaliteli hizmet almak istiyorsanız, her bütçeye uygun plan seçeneği sunan Anadolu Sigorta’dan bireysel sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Hesaplı, Standart ve Plus paket seçenekleri sayesinde ihtiyaçlarınıza yönelik teminat kapsamına sahip olabilirsiniz.

Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası’nın avantajlı paketlerinden yararlanmanız için 0-64 yaş aralığında ve sağlıklı olmanız yeterlidir. Bebekler doğduğu günden itibaren gerekli belgelerin sigorta şirketine ulaştırılması şartı ile tek başlarına sigortalanabilir.

Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası Teminatları

Yatarak Tedavi Teminatı: Bir kaza veya hastalık durumunda hastanede en az 24 saat yatış gerektiren medikal tedaviler ve bu tedavi için gerekli olan tıbbi malzemeler yatarak tedavi kapsamındadır. Ayrıca hastalığa bağlı gelişen komplikasyonların tedavisi için ihtiyaç duyulacak ek tedaviler ve yoğun bakım ünitesi de yatarak tedavinin güvencesindedir.

Anadolu Özel Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi Kapsamı

Yatarak Tedavi TeminatlarıTeminat Limitleri
Ameliyat MasraflarıLimitsiz
Tıbbi Tedavi için YatışLimitsiz
Küçük MüdahaleLimitsiz
Ameliyat Malzeme1.500 TL
Yoğun Bakım90 gün
Kroner AnjiografiLimitsiz
Kemoterapi, Radyoterapi, DiyalizLimitsiz
Tek Kişilik Oda, Yemek ve RefakatçiLimitsiz
Yapay Uzuv26.500 TL
Yatış Sonrası Fizik Tedavi5.700 TL
Tablo Tarih: 01.01.2020- Anadolu Özel Sağlık Sigortası yatarak tedavi kapsamını ve limitlerini gösteren tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin. Canlı destekten bize yazabilirsiniz.

 

Ayakta Tedavi Teminatı: Anadolu Sigorta’nın anlaşmalı veya anlaşmasız sağlık kurumlarında, yatarak tedavi gerektirmeyen durumlarda, doktor muayenesi, ileri tanı yöntemleri, laboratuvar hizmetleri, ilaç ve 0-6 yaş çocuk aşıları ayakta tedavi teminatı kapsamındadır. Ayrıca tetkik için hastanede yatış yapıldığında, ihtiyaç duyulan muayene ve tanısal işlem masrafları yine ayakta tedavi teminatından karşılanır.

Anadolu Özel Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Kapsamı

Ayakta Tedavi TeminatlarıTeminat Limitleri
Doktor Muayene Limiti3.200 TL veya diğer limit seçenekleri
RöntgenAyakta tedavi limiti kadar
Tahlil ve TetkikAyakta tedavi limiti kadar
İleri Tanı YöntemleriAyakta tedavi limiti kadar
Fizik TedaviAyakta tedavi limiti kadar
Tablo Tarih: 01.01.2020- Anadolu Özel Sağlık Sigortası ayakta tedavi kapsamını ve limitlerini gösteren tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin. Canlı destekten bize yazabilirsiniz.

 

Ek Teminatlar: Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası, yüksek meblağlı sağlık masrafları için güvence oluştururken, sigortalılarının yıl içinde ihtiyaç duyabileceği kontrol amaçlı taramalar, danışmanlık veya ambulans gibi ek ücretsiz hizmetlerde sunar. Bu ek teminatlar sigortacı tarafından belirlenmiş limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda poliçe kapsamından karşılanır.

Kara Ambulansı Teminatı

Anadolu Sigortaya ambulans hizmeti veren veren alarm merkezinin acil bir durumda aranması şartıyla tüm sigortalılar kara ambulansı teminatından yararlanabilir. Sigortalının evine veya bulunduğu yere gelen ambulans ekibi hemen müdahale etmek ve sözleşmeli hastaneye sevk etmek ile sorumludur. Alarm merkezi sadece ambulans değil sigortalılara danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Check-up

Anadolu Sigorta’dan Bireysel Sağlık Sigortası almış 13 yaşından büyük tüm sigortalılar; tüm Batın USG, dahiliye muayenesi, EKG, akciğer PA, üre, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, kan sayımı (18 Parametre), açlık kan şekeri ve tam idrar tetkiklerini yılda bir kez yaptırabilir. Check-up teminatı yılda bir defa kullanılır ve sigorta şirketi tüm masrafları %100 öder.

PSA, Mamografi

Bireysel Sağlık Sigortası satın alan 40 yaş ve üstü sigortalıların poliçesine ücretsiz eklenen ve %100 ödeme güvencesi sağlayan ek teminattır. Mamografi veya Prostat Spesifik Antijen belli bir yaşın üstünde olan kadın veya erkeklerin sağlık durumlarını değerlendirmek için yılda bir kere poliçe kapsamında yapılır.

Kontrol Amaçlı Kolonoskopi

50 yaş ve üzeri sigortalıların Anadolu Bireysel Sağlık Sigortası kapsamında yararlanabilecekleri bir teminattır. Kolonoskopi işlemi Anadolu Sigorta ile sözleşmeli özel hastanelerde yaptırılır ve çıkan sonuca göre sigortalının tedavi süreci başlatılır.

Evde Bakım Hizmetleri

Sigortalının yatarak tedavi gördüğü hastalığı ile ilgili kendi evinde hizmet almaya devam etmesini sağlayan ek teminattır. Evde oluşan tıbbi bakım ve tıbbi cihaz masrafları poliçede yazan limit ve ödeme yüzdesi doğrultusunda karşılanır. Ancak sigortalının günlük yaşam aktivitelerini tek başına yerine getiremiyor olması evde bakım teminatı kapsamında değildir.

Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavisi

Trafik kazasına bağlı olarak dişlerin hasar görmesi durumunda, diş tedavisinin kazayı takip eden 90 içinde, Sağlık Bakanlığına bağlı klinik veya hastanelerde yapılması gerekmektedir. Diş tedavisini yaptırdıktan sonra trafik kaza raporunu ve dişlerin hasar gördüğüne dair adli raporun fatura ile birlikte sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir. Trafik kazası haricinde oluşan diğer diş hastalıkları poliçe kapsamı dışındadır.

Anadolu Sigorta Özel Sağlık Sigortası Anlaşmalı Hastaneler

Bir hastalık veya yaralanma durumunda tıbbi hizmetler için Anadolu Sigorta’nın doğrudan ödeme anlaşması yaptığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış işletmelerdir. Huzurevi, bakımevi, uyuşturucu bağımlıları ile alkoliklerin tedavisi için açılan merkezler sağlık kuruluşu değildir.

Anadolu Sigorta Bireysel Sağlık Sigortasını kullanabileceğiniz 3 farklı anlaşmalı hastane listesi vardır. Eğer poliçenizi Memorial Hastanelerinde kullanmak istiyorsanız ve Acıbadem Hastanelerinin paketinizde yer alması şart değilse Eko Network seçebilirsiniz.

Geniş Network: Amerikan Hastanesi dahil diğer tüm anlaşmalı hastanelerde poliçenizi kullanabilirsiniz.

Tüm Network: Amerikan Hastanesi hariç Acıbadem Sağlık Grubu, Florence Nightingale Hastaneleri, Memorial Hastaneleri ve diğer tüm anlaşmalı hastanelerde poliçenizi kullanabilirsiniz.

Eko Network: Amerikan Hastanesi, Acıbadem Sağlık Grubu, Florence Nightingale Hastaneleri hariç Memorial Hastaneleri dahil diğer tüm anlaşmalı hastanelerde poliçenizi kullanabilirsiniz.

Anadolu Sigorta’nın ilan edilen anlaşmalı sağlık kuruluşlarını değiştirme / iptal etme hakkı saklıdır. Anadolu özel sağlık sigortası anlaşmalı hastaneler listesinin en güncel halini buradan inceleyebilirsiniz.

Anlaşmasız sağlık kurumlarında gerçekleşen yatarak veya ayakta tedavi masrafları, poliçede belirtilen limit ve ödeme oranları dahilinde en fazla Türk Tabipleri Birliği’nin güncel fiyat ve uygulama esaslarında göre karşılanır. Yani anlaşmasız sağlık kurumlarında tedavi masraflarınızı ilk hastaneye siz ödersiniz.

Anadolu Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Anadolu Bireysel Sağlık Sigortasına ait primler hesaplanırken; doğum yılı, cinsiyeti, ikametin bulunduğu il, teminat yapısı, ödeme yüzdesi, network ağı ve hastanedeki muayene ücretlerindeki artışa göre hesaplanır. Eşi ve çocuklarını da özel sağlık poliçesine dahil edenler %10 aile indirimi kazanırlar. Anadolu Bireysel Sağlık Sigortasının toplam primi 8 eşit taksit imkanı ile ödenebilir.

Anadolu Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Örnek YaşYatarak Tedavi + Ayakta Tedavi Primi
255.980 TL
356.783 TL
458.021 TL
Tablo Tarih: 01.01.2020- Anadolu Özel Sağlık Sigortası fiyatlarını gösteren örnek tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin. Canlı destekten bize yazabilirsiniz.

 

  • Örnek prim tablosu; ikamet ili İstanbul, ayakta tedavi 3.200 TL, hastane seçimi Tüm Network ve %20 katılım payı oranı belirlenerek hazırlanmış olup bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde teklif yerine geçmez.
  • Sigorta danışmanlarımız ile TC Kimlik numaranızı paylaşarak gerçek fiyatları öğrenebilirsiniz. Sigorta şirketinin teklif ekranına TC Kimlik numarası girilmeden gerçek fiyata ulaşabilmeniz mümkün değildir.

Anadolu Sigorta ÖSS

Limitsiz yatarak tedavi,

Geniş hastane ağı,

Check-up, Kolonoskopi,

PSA, Mamografi,

Trafik kazası sonrası diş tedavisi,

8 taksit avantajıyla

Bizi Arayın!