Diş Tedavi nedir?

Diş hekimi tarafından yapılan her türlü muayene, tedavi, ameliyat ve protezler (endodontik, periodontal tedaviler ile ağız, diş ve çene cerrahisi gibi) poliçede belirtilen “Diş Tedavi” yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

Diş hekimi tarafından düzenlenen reçete ile alınan ilaç giderleri, varsa poliçedeki ayakta tedavi teminatı kapsamında yer alan “İlaç” teminatı kapsamında karşılanır.

Estetik amaçlı diş tedavileri, yardımcı alet giderleri, ortodontik ve pedodontik tedaviler, diş bakım aparatları diş tedavi teminatı kapsamı dışındadır.

Acil Diş Hastalığı Nedir?

Ani gelişen, yaşam kalitesini ciddi ve ani olarak sekteye uğratan, beslenme, konuşma gibi önemli ve gündelik faaliyetleri durduran, sigortalının acilen bir diş hekimine veya kliniğine başvurusunu gerektiren, diş veya çenede şiddetli bir ağrıya sebep olan ya da apse ve kontrol edilemeyen kırık, çatlak veya kanamaya maruz bırakan “hastalık, kaza ve yaralanmaları” ifade eder.

Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavisi Nedir?

Resmi kurumlarca (adli, idari merciler) düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, sigortalının trafik kazası sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş ve diş eti ile ilgili her türlü tedavi giderleri, poliçede belirtilen “Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi” teminat limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Yukarıda bahsettiğimiz diş tedavisi ile ilgili masraflar, özel sağlık sigortası kapsamında ilgili teminatın seçilmesi şartı ile karşılanmaktadır.

Diş Tedavisi Bekleme Süresi Nedir?

Acil diş hastalığı tanımı dışındaki diş hastalıkları, diş tedavi teminatının sigorta kapsamına dahil edilmesinden 3 ay sonra kullanılabilir. Yenileme döneminde; diş teminat limitinin artırılması durumunda bekleme süresi yeniden başlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Diş Tedavisi Masraflarını Karşılar mı?

Nedenlerine bakılmaksızın, diş hekimleri ve çene cerrahlarınca yapılan muayene, tetkik, diş eti tedavisi ile çene tedavilerine ilişkin tüm giderler, her türlü ortodonti ameliyatları tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değildir.

Ancak poliçesinde trafik kazası sonucu diş tedavisi giderleri teminatı olan sigortalıların trafik kazası sonucu oluşan diş giderleri teminat limitleri dahilinde karşılanır. Bu durum tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü bulunan her sigorta şirketi için aynı değildir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası şirketleri, katılımclarına ek teminatlar kapsamında diş bakım paketi hediye etmektedir. Diş bakım paketi herhangi bir diş tedavisini içermez. Paket içeriğinde; diş muayenesi, diş röntgeni ve diş taşı temizleme gibi işlemler yer alır.

Estetik amaçlı diş tedavileride, SGK kapsamında yer almadığından dolayı tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında masraflar karşılanmamaktadır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler