Triyaj Uygulaması Nedir?

Acil servislere başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikâyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak tabip veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemini ifade eder. Triyaj işlemi başvuru sırasında yapılır. Triyaj uygulaması için muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılır.

Yeşil alan: Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık durumlarıdır.

Sarı Alan: Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar ile orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlardır.

Kırmızı Alan: Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır. Ayrıca hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlardır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Triyaj Uygulaması

Bilindiği üzere tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı 3 ay sonra aktifleşmektedir. 3 aydan önce sigorta şirketinden yatarak tedavi talebinde bulunsanız bile hiçbir masrafınız sağlık poliçenizden karşılanmaz.

Ancak bazı istisnai durumlar vardır. Triyaj uygulamasında kırmızı alan olarak belirtilen durum hayati tehlike oluşturduğundan dolayı yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir ve 3 ay bekleme süresi uygulanmaz.

Triyaj uygulamasında yeşil ve sarı olarak belirlenmiş alanlar ise ayakta tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatı için belirlenen bir bekleme süresi yoktur. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren ayakta tedavilerinize başlayabilirsiniz.

Sağlık Hizmet Tarifesi Nedir?

Sigorta şirketinin sağlık hizmeti veren kurumlarla yaptığı sözleşmelerde tıbbi hizmet ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan birim ve uygulama ilkelerini gösteren referans tarifedir.

(Türk Tabipler Birliği Tarifesi (TTB), Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV), Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), Türk Diş Hekimleri Birliği Tarifesi (TDB) gibi)

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Nedir?

Sağlık yardımları, Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin yer aldığı tebliğdir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler