Suni Uzuv nedir?

Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu kaybolan organını yerine koyma amacıyla yine sigorta süresi içerisinde takılan protezlerdir.

Bu protezlerin bakımları ve vücuda implante edilen cihazlardan; PCA, koklear implantlar, insülin pompası ve gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi ve Sigortacının onaylaması koşulu ile poliçede belirtilen “Suni Uzuv” teminat limiti ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır. Suni uzvun yerine koyulma işleminin veya bakımının ilgili poliçe dönemi içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir.

Suni Uzuv Teminatından Nasıl Yararlanılır?

Poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucunda fonksiyon kaybına uğramış bir organın tedavisi suni uzuv gerektirirse, suni uzuv giderleri (El, kol, bacak ve estetik amaç taşımayan protezler) poliçede belirtilen limit, poliçe özel ve genel şartları dahilinde ödenir. Suni uzuv teminatı sadece kullanılan aparat (Malzeme) içindir.

Sigorta başlangıç tarihinden önce varolan maluliyetler için kullanılacak suni uzuvlar, varolan suni uzuvların yenilenmesi ve diş protezlerine ilişkin giderlerpoliçe kapsamı dışındadır.

Suni uzuv teminatı yatarak tedavi kapsamında değerlendirildiği için bekleme süresi uygulanır. Tercih edeceğiniz sigorta şirketine göre 3 ay ile 12 ay arası değişen süre boyunca suni uzuv teminatını kullanamazsınız.

Suni Uzuv Teminatı Veren Sigorta Şirketleri ve Limitleri

Sigorta ŞirketiAmeliyat LimitiSuni Uzuv Limiti
Allianz SigortaLimitsiz30.000 TL
Axa SigortaLimitsiz30.000 TL
Demir Hayat SigortaLimitsizLimitsiz
Doğa SigortaLimitsiz30.000 TL
Ergo SigortaLimitsizLimitsiz
Güneş SigortaLimitsiz10.000 TL
Ray SigortaLimitsiz20.000 TL
Türk Nippon SigortaLimitsizLimitsiz
Tarih: 01.11.2018- Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında suni uzuv teminatı veren sigorta şirketlerini ve teminat limitini gösteren tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen sigorta temsilciniz ile iletişime geçin.

Yatarak Tedavi Teminatı

Suni uzuv; yatarak tedavi teminatının içinde yer alır. Ayrıca ameliyat, yoğun bakım, küçük müdahale, tıbbi tedavi için yatış, tıbbi malzeme, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, yatış sonrası fizik tedavi, oda ve refakatçi masrafları yatarak tedavi teminatı kapsamında karşılanmaktadır.

Yatarak tedavi teminatından yararlanabilmek için SGK’nın ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketinin anlaşmasının bulunmadığı bir hastanede yatarak tedavi olmanız durumunda masraflarınız 1 SUT değeri kadar karşılanacaktır.

SGK’nın anlaşmalı olmadığı özel bir hastanede tamamlayıcı sağlık sigortanızı ayakta tedavileriniz için kullanamazsınız.

Yatarak Tedavi Teminatı ve Bekleme Süreleri

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatından faydalanabilmeniz için poliçe başlangıç tarihinden itibaren 3 ay ile 12 ay arası beklemeniz gereken bir süre vardır. Acil durumlar hariç, 3 ay ile 12 aydan önce yatarak tedavi talebinde bulunamazsınız.

Bekleme Süresi Uygulanan Durum veya Hastalıklar

  • Her türlü kanser ve kalp hastalıkları, üriner sistemin taşlı hastalıkları, prostat hastalıkları, kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, varikosel
  • Her türlü bel fıtığı, boyun fıtığı, omuz cerrahisi, omurga cerrahisi, diz cerrahisi, endoskopik işlemler ve artroskopik cerrahi işlemleri
  • Her türlü fıtık, safra kesesi hastalıkları, safra yolu hastalıkları, glokom ve tiroit hastalıkları, katarakt, sinüs, geniz eti, sinüzit ve orta kulak cerrahisi
  • Myom, meme ve rahim hastalıkları, yumurtalık, endometriozis, sistosel, rektosel ve rahim sarkması, varis
  • Organ yetmezlikleri, organ nakilleri
  • Hamilelik ve doğum

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler