Sigorta Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

blog-image

Düzenli ve belirli bir prim ödemesi neticesinde, ileride yaşanacak her türlü olumsuz durumun teminat altına alındığı sözleşmelere sigorta adı verilir. Riskler, sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınır ve sigorta sahibinin yaşayacağı olası sorunlarda sigortalıyı maddi bakımdan korumakla yükümlüdür. Sigorta sayesinde beklenmedik durumlarda gelişen maddi kayıplar büyük ölçüde koruma altına alınır ve sigorta sahibi için avantaj sağlar.

Sigortalar poliçe adı verilen yazılı anlaşmalarla çerçevelenir. Her bir poliçenin limit ve oranları kişinin talep ve ihtiyaçlarına bağlı olarak oluşturulur ve kişiye özeldir. Herkes bütçesi dahilinde kendine uygun bir sigorta primi seçebilir ve olası aksiliklere karşı maddi anlamda kendini güvence altına alabilir.

Sigorta ne demek ya da sigorta nedir sorusunun özetini şu şekilde vermek mümkündür; kişinin sigorta şirketine belirli bir para ödemek suretiyle risklerini teminat altına almak için oluşturduğu bir güvencedir. Sigorta, kişinin kendine yapacağı en büyük yatırımlardan biridir çünkü kazanın, hastalığın, aksiliklerin, afetlerin yeri ve zamanı asla belli değildir. 

Sigorta Ne İşe Yarar?

Sigorta maddi anlamda yaşanan zararların poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde karşılanmasını sağlayan bir sözleşmedir. Bu sayede kişi yaşadığı ani durumun etkisiyle bir de bütçe kısmını düşünmekle kalmaz. Bu bir sağlık sorunu da olabilir, afet de, kaza da; sigorta tek bir alanı değil hayatın hemen her noktasını garanti altına alabilecek bir güçtür.

Başınıza gelen her olay sadece sizden sebep olmayabilir; sizden bağımsız olarak yaşanan kazalar ve durumlar karşısında da kendinizi sigorta ile koruma altına alabilirsiniz. Sigorta için bir koruma kalkanı benzetmesi yapabiliriz, siz hayat akışında ilerlerken sigorta sizinle paralel bir yapıda ilerler ve maddi anlamda oluşabilecek zorluklara karşı sizi korur.

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Sigorta ile yalnızca sağlığınız değil evinizi, değerli eşyalarınızı, arabanızı, taşınmazlarınızı da koruma altına alırsınız. Her bir ürün için farklı sigorta çeşidinden söz etmek mümkündür. Sigorta çeşitlerinin bazıları isteğe bağlı sigorta olurken bazıları zorunlu sigorta türlerini kapsar. Mevcut poliçe şartlarına ek olarak farklı imkânlardan yararlanmak isteyenler için de ek teminatlar bulunur bu sayede kişi, ek primler ödeyerek taleplerine karşılık bulabilir. Sigorta çeşitlerinden birkaçını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK bulunan kişilerin tedavi almalarını sağlayan ve özel hastanelerde SGK'dan geriye kalan fark ücretini karşılayan bir sigorta türüdür. Yalnızca SGK ile anlaşmalı olan özel hastanelerde geçerlidir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları bulunur.  Talep edilmesi durumunda sigorta poliçesine ilave edilen ek teminatlarla birlikte çok daha fazla sağlık hizmetinden de yararlanmak mümkündür.

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık Sigortası, hastalık ya da kaza sebebiyle oluşabilecek sağlık giderlerinin “kişi özelinde” karşılandığı bir sigorta türüdür. Özel Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerde pek çok tedavi imkânı sağlanmış olur. Bu sağlık hizmetleri kapsamında muayene, tahlil, tetkikler ve gerekli olması durumunda da cerrahi müdahaleler karşılanır. Herhangi bir ekstra ödeme yapılmaksızın Özel Sağlık Sigortası sayesinde sağlık giderleri poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde güvence altına alınır. 

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası, yurt içi ve yurt dışı seyahat edenleri sağlıkla ilgili risklere karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür.  Seyahat eden sigortalının, seyahat süresi içinde kaza geçirmesi ya da hastalanması durumunda devreye girer ve poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde kişinin tedavi giderlerini karşılar. Schengen sağlık sigortasından 0-80 yaş grubu olan herkes yararlanabilir. Yanı sıra Tüm Dünya Seyahat Sigortası'ndan da 0-75 yaş aralığındaki herkes faydalanabilir.

Evcil Hayvan Sigortası

Evcil hayvan sigortası, kedinizin ya da köpeğinizin acil durumlardaki tedavilerine ek olarak muayene, tahlil, tetkik ve yatarak tedavi masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür. Evcil hayvan sigortası ile poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde pet arkadaşınızın tedavi giderlerini güvence altına alabilirsiniz. Sigorta kapsamını ihtiyaçlarınıza ve bütçenize göre oluşturmanız mümkündür. Yanı sıra ek teminat kapsamında tırnak bakımı, kulak ve göz temizliği gibi işlemler de sigorta kapsamı altında yer alabilir.

Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik sigortası tüm araç sahiplerinin yaptırması gereken yasal olarak yükümlü olunan bir sigorta çeşididir. Trafikte meydana gelebilecek olası zarar ve hasarlar poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde sigorta tarafından karşılanır. Karşı tarafın aracında ya da üçüncü şahıslarda oluşabilecek hasarlar da belirli limitler dahilinde güvence altına alınır. 

Hayat Sigortası

Hayat sigortası için bir prim havuzu demek mümkündür. Yapılan ödemeler sigorta şirketi çatısı altında bir fon şeklinde toplanır ve değeri artacak şekilde işlemde tutulur. Hayat sigortası kapsamında; vefat, maluliyet veya sakatlık durumunda finansal destek sağlar. 
Hayat sigortası türleri aşağıdaki gibidir:

 • Karma Hayat Sigortası
 • Birikimli Hayat Sigortası
 • Yıllık hayat Sigortası
 • Uzun Süreli Hayat Sigortası
 • Grup Hayat Sigortası
 • Kredili Hayat Sigortası
 • Eğitim Sigortası

DASK Zorunlu Deprem Sigortası

DASK Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem sonrasında ortaya çıkan durumlar güvence altına alınmış olur. Deprem kaynaklı olası zararlar, poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde karşılanır ve depremin yaratacağı maddi hasarlar DASK ile teminat altına alınır. 

Ferdi Kaza Sigortası

Ani ve beklenmedik kazalara karşı maddi güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Kaza sonucu ölüm ya da sakatlık olması durumunda poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde sigortalıya ödeme yapılır. Ferdi kaza sigortası ile kazaya bağlı oluşabilecek maddi zararlar teminat altına alınmış olunur.

Yabancı Sağlık Sigortası

Türkiye'de ikamet izni almak isteyen yabancıların, olası sağlık risklerini güvence altına alan bir sigorta türüdür. Yabancı sağlık sigortası yaptırılması zorunlu olan sigorta türlerinden biridir. Yabancı sağlık sigortası kapsamında; ameliyat, dahili yatış, yoğun bakım, radyoterapi, kemoterapi, diyaliz, suni uzuv, tıbbi malzeme, oda-refakatçi ücretleri, yatış sonrası fizik tedavi giderleri teminat altına alınır.

Konut (Eşya) Sigortası

Evi ve evin içindeki eşyaları olası maddi risklerden koruyan bir sigorta türüdür. Ev sahibi ya da kiracılar; yangın, hırsızlık, sel, deprem, fırtına, doğal afet gibi durumlar karşı konut sigortası yaptırabilir ve eşyalarını maddi hasarlara karşı güvence altına alabilir. Konut sigortasının ana teminatlarına ilave edilen ek teminatlar ile sigortanın kapsamını genişletmek mümkündür. Örneğin konut sigorta primine ek bir prim ödeyerek eşyalarınızı da maddi teminat altına alabilirsiniz. Bu sayede konut sigortası ile yalnızca evinizi değil eşyalarınızı da korumuş olursunuz.

Zorunlu Sigorta Nedir?

Zorunlu sigorta, hem sigorta sahibini hem de üçüncü kişileri her türlü kaza, doğal afet ya da sağlık sorunu gibi risklere karşı koruyan bir sigorta türüdür. Zorunlu sigorta ile yalnızca sigortalı korunmakla kalmaz aynı zamanda kamu güvenliği açısından da derin bir güvenlik önlemi alınmış olunur. Zorunlu sigorta kamu kurumları tarafından denetlenir ve yaptırılması mecburidir. Zorunlu sigortanın yapılmaması durumunda cezai şart uygulaması yapılır.

Zorunlu Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Mal ve can kayıplarına karşı hem sigortalıyı hem de üçüncü şahısları maddi güvence altına alan zorunlu sigorta çeşitlerinden birkaçı şunlardır;

 • Trafik Sigortası
 • Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
 • DASK Zorunlu Deprem Sigortası
 • Zorunlu Paket Tur Sigortası

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödeyerek sigortalı hale gelmesine isteğe bağlı sigorta adı verilir. Yukarıda belirttiğimiz zorunlu sigorta ürünleri dışında kalan; tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, konut sigortası, hayat sigortası gibi ürünler isteğe bağlı sigorta türlerindendir. 

Sigorta Nasıl Yaptırılır, Nereden Yaptırılmalıdır?

Sigorta şirketlerinden alacağınız teklifleri değerlendirip, bütçenize uygun bir ödeme ile sigortalı olabilirsiniz. Hangi sigorta branşını talep ediyorsanız, sigorta şirketleri üzerinden sigorta teminatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Dilerseniz tamamlayicisaglik.com ile iletişime geçebilir, profesyonel destek alabilir ve sigorta danışmanlarımızdan detaylı bilgiye kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Tecrübeli sigorta danışmanlarımızla iletişime geçtikten sonra ihityacınız olan sigorta ürünü için 30'a yakın sigorta şirketinden sizin adınıza teklif çalışabiliriz. 
Sigorta ihtiyaçlarınıza yönelik teklifler için sigorta danışmanlarımız size destek olacaktır. Sigorta teklifi almak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi almak için tıklayın.
 • Özel sağlık sigortası teklifi almak için tıklayın.
 • Doğum sigortası teklifi almak için tıklayın.
 • Grup sağlık sigortası teklifi almak için tıklayın.
 • Yabancı sağlık sigortası teklifi almak için tıklayın.

Diğer sigorta branşlarından teklif almak için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Sigorta Yapan Şirketler Nelerdir?

Türkiye'de sigorta alanında faaliyet gösteren pek çok sigorta şirketi vardır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir:

 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Aksigorta
 • Ankara Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Aveon Global Sigorta
 • BUPA Acıbadem Sigorta
 • Bereket Sigorta
 • CHUBB European Group SE
 • Corpus Sigorta
 • Demir Sağlık Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Generali Sigorta
 • Gulf Sigorta
 • Hepiyi Sigorta
 • HDI Sigorta
 • Koru Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • Magdeburger Sigorta
 • Neova Sigorta
 • Orient Sigorta
 • Quick Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Türkiye Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Unico Sigorta
 • Zurich Sigorta

Tamamlayicisaglik.com olarak yukarıda saydığımız tüm sigorta şirketlerinin yetkili acentesi olduğumuzun da altını çizmek isteriz. Arzu ettiğiniz sigorta şirketini seçebilir ve sigorta danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Sigorta Yaptırmanın Faydaları Nelerdir?

Sigortanın avantajları oldukça fazladır. Yalnızca sağlık sorunlarınızı değil kaza, hasar, doğal afet ve daha pek çok durumdan kaynaklı zararlarınızı maddi güvence altına almanızı sağlar. Sigortanın yararlarından birkaçını aşağıda sıralayalım.

Gerçekleşme olasılığı olan ya da aniden gelişen durumlara karşı bütçenizi korur, zararların giderilmesini sağlar.
Yalnızca can sağlığınızı değil evinizi, arabanızı, eşyalarınızı ve taşınmazlarınızı da maddi anlamda güvence altına almanıza olanak sunar.

Farklı poliçe teminatları ile sağlığınızla ilgili olası riskleri ve sağlık giderlerini güvence altına almanızı sağlar bu sayede işin maddi boyutunu düşünmemiş olursunuz. İhtiyaç ve taleplerinize bağlı olarak yaptıracağınız poliçeler ile malınızı koruma altına alırsınız.

Gelecekte finansal kayıplar yaşatması muhtemel olan tüm riskleri güvence altına alırsınız bu sayede risk gerçekleşmeden maddi kayıpların önüne geçmiş olursunuz.

Kimler Sigorta Yaptırmalıdır?

18 yaşını doldurmuş herkesin sigorta yaptırma hakkı vardır. Sigorta, gerçekleşmesi muhtemel risklere karşı “şimdiden” önlem almaya yarar bu nedenle imkânlar dahilinde herkes bütçesine uygun bir sigorta poliçesinden yararlanmalıdır.

Sağlık sigortası gibi hayati sigortalar, herkesin öncelikli olarak yaptırması gereken sigorta türlerindendir. Bazı sigortaları zorunludur ve yasalarla korunur. Bazıları ise isteğe bağlı olarak şekillenir. Her durumda, talepler doğrultusunda sigorta türü seçilebilir ve olası riskler maddi anlamda güvence altına alınabilir.

Özellikle mesleki sorumluluk sigortaları oldukça önemlidir ve bu meslek dallarında faaliyet gösteren kişiler için hayati boyutta olabilir. Örneğin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mesleki Sorumluluk Sigortası ile bir hekim, mesleki faaliyeti sırasında oluşabilecek maddi zararlara karşı kendini koruma altına almış olur. Bir avukat için de benzer durum geçerlidir.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleki faaliyet sırasında bir hata ya da ihmal neticesinde oluşabilecek tazminat hakları, sigortada belirtilen limit ve oranlar dahilinde karşılanır.

Özetle herkes, tercihine uygun bir sigorta türü ile olası riskleri maddi güvence altına alabilir ancak özellikle mesleki sorumluluk sigortaları oldukça kilit bir öneme sahiptir.

Sigorta Primi Nedir?

Kişinin gerçekleşmesi olası sorunlara karşı belirli oranlar dahilinde ödediği sigorta bedeline sigorta primi denir. Sigortalı, sözleşme kapsamında ödenmesi gereken miktarı her ay sigorta şirketine ödemekle yükümlüdür. 
Sigorta primi konusunda en çok merak edilen sorulardan biri “30 günlük sigorta primi ne kadar?” sorusudur ancak buna verilebilecek net bir cevap yoktur. Sigorta priminin aylık ödemeleri, seçtiğiniz sigortanın türüne ve talep ettiğiniz ek teminatlara bağlı olarak değişecektir bu nedenle sigorta primi “kişiye özel” olarak oluşturulur ve herkesin ödediği prim miktarı farklıdır.

Sigorta Poliçesi Nedir?

Sigortalı ve sigorta şirketi arasındaki anlaşmayı ifade eden bir belgedir. Poliçede yasal anlamda karşılanması gereken zorunluluklar her iki taraf için de belirlidir. İlk sigorta priminin ödenmesinin ardından sigorta kapsamında yer alan hastalık ya da hasar giderleri sigorta tarafından karşılanır. Poliçe yer alan detaylardan birkaçı aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalı ve sigortacıya ait bilgiler
 • Sigorta Genel Şartları
 • Sigorta Özel Şartları
 • Sigorta konusuna ilişkin detaylar
 • Teminat kapsamı
 • Sigorta bedeli
 • Poliçenin süresi
 • Poliçe prim miktarı
 • Poliçenin düzenlenme tarihi
 • Tarafların borç ve yükümlülükleri
 • İlgili yasal prosedürler hakkında bilgiler

Sigorta Nasıl Sorgulanır?

Sigorta sorgulamanın birden fazla yolu vardır. Bunun en kolay yollarından biri e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalardır. E-devlet şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna “Sigorta Sorgulama” yazın, ekranda sigortanıza dair tüm detaylar gösterilecektir.

Bir diğer sorgulama yöntemi sigorta şirketidir. Hangi sigorta şirketiyle anlaşma sağladıysanız, iletişime geçebilir ve sigorta poliçeniz hakkında detaylı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz.

Sigorta poliçenizi tamamlayicisaglik.com adresinden satın aldıysanız direkt olarak bizimle iletişime geçebilir ve sigorta danışmanlarımızdan sigorta desteği alabilirsiniz.

Sigorta Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Talep ettiğiniz ya da ihtiyacınıza uygun bir poliçe türüne karar verdikten sonra size en uygun poliçe primini seçme adımına geçebilirsiniz. Bu noktada talepleriniz, ihtiyaçlarınız ve ek teminatlarınız doğrultusunda sigorta priminiz netleşecektir. Sigorta şirketinin sunduğu prim miktarının belirlenmesi bazı kriterlere bağlıdır. Her bir sigorta türünün farklı prim ödemeleri vardır ve bunlar sigorta türü özelinde değişiklik gösterir.

Örneğin özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak istiyorsanız sağlık durumunuza yönelik bir risk analizinin yapılması gerekmektedir. Benzer durum kasko için de geçerlidir; kasko sigortası yaptırmak istediğiniz aracın incelenmesinin ardından sigorta primi netlik kazanacaktır. Diğer bir deyişle “Sigorta parası ne kadar?” sorusunun yanıtı ve sigorta fiyatları, istenen sigorta türüne bağlı olarak belirlenecek ve kişiye özel olarak poliçe oluşturulacaktır.

Sigorta Şirketleri Nelerdir?

Türkiye'de pek çok sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. Türkiye'de aktif olarak faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden birkaçı aşağıdaki gibidir;

 • Allianz Sigorta
 • Anadolu Sigorta
 • Axa Sigorta
 • Demir Hayat Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Eureko Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • Mapfre Sigorta
 • NN Hayat Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Sompo Sigorta
 • Türk Nippon Sigorta
 • Türkiye Sigorta

Sigorta şirketlerine dair detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sigorta Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Sigorta yaptırırken nelere dikkat etmeliyim sorusunun basit ama etkili birkaç yanıtı ile devam edelim. Sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gerekenlerden birkaçı aşağıdaki gibidir:

 • Poliçenin Kapsamı: Poliçenizin limitleri, oranları, hangi durumları kapsam dışı bırakıp hangilerini teminat altına aldığı gibi bilgileri içeren teklif dokümanını dikkatlice okumanız gerekir. Detayların satır aralarında gizli olduğunu unutmamalısınız.
 • Poliçe Bekleme Süreleri: Poliçelerde bazı hastalıklara ilişkin bekleme süreleri vardır. Bu süre içinde poliçe aktif olmaz ve sürenin ardından geçerliliği başlar. Poliçenizde yer alan bekleme sürelerini detaylıca incelemenizi öneririz.
 • Poliçe Primleri: Her bir poliçe türünün kendi içinde prim sistemi vardır. Her ay ne kadar prim ödeyeceğiniz poliçe kapsamında net olarak belirlidir. Bu primlerin size uygun olup olmadığını ve ödeme koşullarını mutlaka iyice araştırın.
 • Poliçe Teminatları: Poliçeler ana teminatlarının yanı sıra bazı ek teminatlar da sunar. Ek teminatlar poliçenizin sigorta branşına göre değişiklik gösterir. Bu nedenle poliçenizden %100'lük bir performansla yararlanabilmek için poliçenizde size sunulan teminatları dikkatlice incelemeniz gerekir.
 • Sigorta Şirketi Ulaşılabilirliği: Aniden gelişen durumlarda sigortanıza ait bir muhatap her zaman olmalıdır. Bu nedenle sigorta yaptırmak için tercih ettiğiniz sigorta şirketinin 7/24 ve her koşulda ulaşılabilir olması mühimdir zira kazanın yeri ve saati belli olmaz. Sigorta şirketinin ilgili referanslarına mutlaka göz atın ve verdikleri hizmetin profesyonel olduğuna emin olun.

Yayımlanma Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi

Güncellenme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

Bilmediğiniz sağlık sigortası terimleri yüzünden sağlık poliçenizi anlamakta güçlük mü ç...
Sigorta
3 Kasım, Cuma
Tümünü oku
Doğum Sigortası Nedir?

Doğum Sigortası Nedir?

Yakın zamanda hamilelik planlıyor ve gebelik rutin kontrolleri ile doğum masraflarını ka...
Sigorta
19 Ekim, Perşembe
Tümünü oku
En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

Türkiye'de sağlık sigortası yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağl...
Sigorta
2 Kasım, Perşembe
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın