Ferdi Kaza Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar?

blog-image

Ferdi kaza sigortası, öngörülemeyen durumlara karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Ülkemizde kredi ürünlerinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ferdi kaza sigortası çok az bilinmektedir. Bu sebeple çok fazla imkan sunmasına rağmen ferdi kaza sigortası pek tercih edilmemektedir. Özellikle çalışma hayatında ortaya çıkan riskler dikkate alındığında kaza sigortası yaptırma ihtiyacı anlaşılabilir.

Ferdi kaza sigortası, kaza sonrası ölüm veya kalıcı sakatlık gibi olumsuz durumlarla karşılaşıldığında sizin ve ailenizin yaralarını sarmak için imkan sağlamaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası (Poliçesi) Nedir?

Ferdi kaza sigortası; bir sakatlık durumunda hastane masraflarını karşılayan ve ölüm durumunda hayatta kalanlara tazminat sağlayan bir sigorta türüdür. Ferdi kaza sigortası, sadece kaza sonucu oluşan sakatlıklara karşı değil, ölüm ile sonuçlanan kaza durumunda ailenizi maddi sıkıntılardan korumanızı sağlar.

Ferdi Kaza Nedir? Ferdi Kaza Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

Ferdi kaza poliçesi isteyen herkes yaptırabilir. Ancak riskli işlerde çalışan, çok fazla seyahat eden ya da kendini güvence altına almak isteyen kişiler öncelikli olarak yaptırmalıdır. Kendisini ve ailesini günlük hayatın içinde ortaya çıkabilecek risklerden maddi olarak korumak isteyen herkes ferdi kaza sigortası ile güvence oluşturabilir.

Ferdi Kaza Sigortası Zorunlu mu?

Ferdi kaza poliçesi yapmak kişinin tercihine bağlıdır. Diğer bir deyişle ferdi sigorta isteğe bağlıdır. Ancak seyahat acenteleri ya da seyahat turlarındaki yolcuların FKS sigortası yaptırması zorunludur. 

Türkiye Sigortalar Birliği tarafından seyahatlerde zorunlu tutulan ferdi kaza sigortası ile olası bir kazanın maddi boyutu güvence altına alınır.

Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar?

Hayat bazen beklendiği gibi gitmeyebilir; kazalar, yaralanmalar ve maalesef kayıplar yaşanmaktadır. Ancak herkesin bildiği gibi hayat tüm bu olumsuzluklara rağmen devam etmektedir. Hayatınızın acı dönüm noktalarında hayata daha kolay adapte olabilmek için ferdi kaza sigortası ihtiyacınız olan desteği sağlamaktadır ve bir nebzede olsa karşılaşılan durumun yaralarını sarmaktadır.

Günlük hayatta ortaya çıkabilecek riskler her zaman göz ardı edilir. Endüstriyel kazalar, trafik kazaları vb. Her yıl on binlerce insan, sık sık karşılaştıkları çeşitli kazalar nedeniyle ölmekte veya sakat kalmaktadır. Ferdi kaza sigortasında adı geçen on binlerce kişi arasında olduğunuzda, geride bıraktıklarınızın müreffeh bir hayat sürmeleri için yeterli maddi güvenceyi bırakabilirsiniz. Ferdi kaza sigortası işlevi, ana teminata ek olarak sigorta şirketlerinin sunduğu ek teminatlar ile genişletilmiştir. Sigortanın işlevini daha iyi anlamak için kapsamına ve Ferdi Kaza Genel Şartları'na iyice bakılmalıdır.

Ferdi kaza poliçesinin en önemli özelliği sigortalının vefatı durumunda kalan ailenin zor zamanları atlatması için bir garanti sağlamasıdır. Aynı şekilde, bir kaza durumunda sigortalının sakatlığı da maluliyet sigortanız tarafından karşılanacaktır. Ferdi kaza sigortasının kapsamı, bir kaza veya hastalıktan sonraki olası sonuçlar da dahil olmak üzere kısaca şu şekilde tanımlanabilir: ölüm, tam veya kısmi sakatlık, günlük hastane tedavisi, gerekli tedavi maliyetleri.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Ferdi kaza teminatı ile devam edelim. Ferdi kaza sigortası iki ana teminatı kapsar; vefat ve maluliyet. Bu teminatın yanı sıra kaza sigortası poliçeleri sigorta şirketlerinin sözleşmeye ekleyebileceği ek teminatlar ile genişletilmektedir. Poliçe sözleşmesine eklenebilecek ek teminatlar; tıbbi harcamalar, işten çıkarmalar, günlük tazminat ve yardım hizmetleridir.

Ferdi kaza sigortası tarafından sağlanan teminatları şu şekilde açıklayabiliriz:

Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalı kişinin geçirdiği kaza sonucu vefat etmesi durumunda, resmi varislerine, poliçede belirtilen kaza sonucu vefat teminatı tutarı ödenir.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalı kişinin kaza sonucu kalıcı sakatlığı oluşması sonucunda, poliçede belirtilen kaza sonucu daimi maluliyet teminatı tek seferde ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Tedavi teminatları, poliçede belirtilen ana teminat tutarı sayılan vefat teminatının %30 ile sınırlıdır. Beyan edilen fatura tutarı eğer teminat bedelinden fazla ise sadece teminat bedeli ödenir, beyan edilen fatura tutarı teminattan az ise fatura tutarı kadar ödeme yapılır.

Ferdi Kaza Sigortası Ne İşe Yarar?

Her yıl gerek iş kazası gerek trafik kazası sebebiyle onlarca kişi hayatını kaybederken pek çok kişi kazalardan yaralı kurtuluyor. Kendi güvenliğimiz için yapabileceğimiz en önemli şey trafik kurallarına uymak olsa da herkes aynı bilinçle olamayabiliyor ve bu noktada kazalar kaçınılmaz oluyor.

Kazanın maddi boyutunu güvence altına almanın yolu ferdi kaza sigorta poliçesinden geçiyor. Ferdi sigorta teminatı ile olası bir kaza sonrasında maddi kayıplar kontrol altında tutulabiliyor. Özet geçmek gerekirse;

 • Maddi ve manevi koruma sağlar
 • Kaza, yaralanma ve sakatlık durumlarında teminat sunar
 • Vefat durumunda, poliçe sahibinin yakınlarına ödeme yapılır bu sayede maddi olarak rahatlama sağlar
 • Poliçe şartları uygunsa ve koşullar müsaitse ferdi kaza sigortası vergi indirimi söz konusu olabilir
 • Kaza sonrası hastane ve tedavi masrafları poliçe tarafından güvence altına alınır

Ferdi Kaza Sigortası İçin Genel Şartları Nelerdir?

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından belirlenmiştir. Tüm sigorta şirketleri, limitleri TSB tarafından belirlenen bu şartlara göre zorunlu olarak ayarlamaktadır. Kaza Sigortası Genel Şartları ile ilgili bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Poliçenin geçerliliği bir yıldır.
 • Poliçe fiyatlarının belirlenmesinde belirleyici faktörler; talep ettiğiniz ek teminatlar, kişisel ve fiziksel özellikleriniz, mesleğimiz ve poliçe limitinizdir.
 • Sigortadan yararlanmak için ferdi kaza sigortası kapsamına giren kazalardan sonra 5 gün içinde sigorta şirketi ile iletişime geçilmelidir.
 • Sigortalının hak sahipleri ölüm halinde tazminat alma hakkına sahiptir.
 • Sigorta şirketleri tarafından tazminat ödemeleri, sigortalının telif hakkı sahiplerine yapılır.
 • Ferdi kaza sigortası poliçeleri, poliçe sınırlarını aşmamak kaydıyla bazı yabancı ülkelerde geçerlidir.
 • Sigortalının hak ettiği tazminat, başvurudan sonra en geç 30 gün içinde ödenmelidir.
 • Sigortanın sunduğu teminatın kullanılmaması durumunda, cayma hakkı kullanılabilir.

Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Hangi Durumlar “Kaza” Olarak Tanımlanmaktadır?

Kaza sigortası kapsamına girmeyen olaylar, hobi veya benzeri faaliyetler sonrasında ortaya çıkabilecek kazalar sonrasında meydana gelen vefat veya maluliyet durumlarıdır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki durumlardan sonra meydana gelen kazalar sonucu ölüm veya maluliyet riskleri ferdi kaza sigortası kapsamı dışındadır:

 • Ekstrem sporlarda meydana gelen kazalar,
 • Yolcu kapasitesi dışında açık denizde meydana gelen kazalar,
 • Silahla avlanma,
 • Motosiklet kazaları,
 • Terörist saldırılar ve sabotaj sonrası kazalar teminat kapsamına girmez.

Ferdi Kaza Sigortası Neden Yaptırılmalı?

Ferdi kaza sigortası ile kendinizin ve ailenizin geleceğini güvence altına alabilirsiniz. Günlük hayatımızda birçok riskli durumla karşılaşabiliriz. Ferdi kaza sigortası ile istenmeyen olaylar hesaba katılarak insanlar, hem kendisini hem de sevdiklerini güvence altına alabilirler.

Ferdi kaza sigortası yaptırarak, kazalar sonucu ölüm ve kalıcı sakatlık gibi tüm olumsuzlukların sonuçlarını azaltılabilir. En kötü senaryolardan biri olan ölüm olayı yaşandığında, geride kalan aileleri hayatta tutmak için ihtiyaç duyduğunuz finansal güvenceye kadar pek çok mali desteğe hak kazanabilirsiniz. Ferdi kaza sigortası ile sadece kaza sonrası ölüm değil, aynı zamanda tam veya kısmi maluliyet, geçici işsizlik vb. mali risk koruması alarak hayatınızı mahvedecek bir kazanın önüne geçebilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası ve Kritik Hastalıklar Sigortası hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayın!

Ferdi Kaza Sigortasında Vergi İndirimi Avantajı

Ferdi Kaza Sigortası için ödediğiniz primleri, gelir vergisi matrahından düşerek,% 15'ini vergi indirimi olarak geri alabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası ile Hayat Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ferdi kaza ve ferdi hayat sigortası çoğu zaman karıştırılmaktadır. Ferdi kaza sigortası ile hayat sigortası arasındaki en belirgin fark; ölüm veya maluliyet durumunda teminatlardan yararlanmak için bir sebep istenmesidir.

Ferdi kaza sigortası, bir kaza sonucu meydana gelebilecek ölüm, sakatlık ve tıbbi tedavi durumlarında sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Hayat sigortası ise ölüm durumunda nedeni ne olursa olsun vefat teminatı sağlar.

Ferdi Kaza Sigortası Fiyatları

Ferdi kaza sigortası fiyatları; yaş, meslek ve poliçe kapsamına göre değişiklik gösterir. Ferdi kaza sigortası hesaplama işlemlerinde her bir prim, belirli sayıda olay ve durumu kapsayacaktır.

Örneğin; gündelik iş görmezlik veya deprem gibi durumları da güvence altına alan kapsamlı bir sigorta isterseniz, ekstra bir ücret karşılığında poliçenize ek teminatlar ekleyebilirsiniz. Poliçenizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanın maliyeti, poliçe fiyatını artıracak şeylerdir.

Ferdi Kaza Sigortasının Faydaları Nelerdir?

Ferdi kaza sigortasının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sigortalı poliçe kapsamındaki bir kaza sonucu vefat ederse, ailesi sahip olduğu maddi güvence ile hayatına devam edebilir.
 • Poliçe kapsamındaki kaza riskinden kaynaklanan yaralanmalar poliçe kapsamındadır.
 • Bir kaza sonrası sakatlık olması durumunda, tüm tıbbi masraflar poliçe kapsamındadır.
 • Ulaşım, konaklama ve ilaç gibi tıbbi masraflar poliçe kapsamındadır.

Ferdi Sigorta İptali Nasıl Yapılır?

Ferdi Kaza Sigortası iptali için yapılan poliçede belirlenen şartlar incelenmelidir. Poliçede bulunan iptal şartları yapılan sözleşmeye ve şirkete göre değişmektedir. Ferdi kaza sigortası geri alma isteğiniz kabul edilirse kullanılan gün kadarı mevcut fiyatlandırma üzerinden düşülerek geri iade edilir.

Ferdi Kaza Sigortası Zaman Aşımı

Ferdi kaza sigortası zaman aşımı var mı sorusu merak edilen sorulardan biridir. FKS'de, kaza geçirdikten sonra 10 gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunma zorunluluğuna sahiptir. 10 günün aşılması durumunda başvuru zaman aşımına uğrar ve dolayısı ile sigorta şirketinden herhangi bir ödeme almak mümkün olmaz.

Olası bir kaza durumunda vakit kaybetmeden sigorta şirketine başvurmalı ve FKS sigorta imkanlarından yararlanılmalıdır.

Ferdi Kaza Sigortasını Nasıl Alabilirim?

Ferdi kaza sigortasının önemini yukarıda anlatmaya çalıştık. Bu kadar önemli bir poliçenin güvenilir aracı kurumlardan yapılması gerekmektedir. Sizin için en iyi teminatlarla oluşturulmuş poliçelere ulaşmak için (0216) 368 45 45 no'lu numaran bizi arayabilir veya sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Sağlıkla kalın.

Yayımlanma Tarihi: 2 Kasım 2020 Pazartesi

Güncellenme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

Bilmediğiniz sağlık sigortası terimleri yüzünden sağlık poliçenizi anlamakta güçlük mü ç...
Sigorta
3 Kasım, Cuma
Tümünü oku
Doğum Sigortası Nedir?

Doğum Sigortası Nedir?

Anne olduğunuz günlerin hayalini kuruyorsunuz değil mi? Güzel hayaller kurarken, doğu...
Sigorta
19 Ekim, Perşembe
Tümünü oku
En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

Türkiye'de sağlık sigortası yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağl...
Sigorta
2 Kasım, Perşembe
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın