Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi

blog-image

Hamilelik öncesi, hamilelik ve doğum süreci başlı başına planlanması gereken bir süreçtir. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi, özel hastanelerdeki doğum ücretlerinin artmasına bağlı olarak yoğun talep görmektedir. 

Hamilelik ve doğum süreci planlamasında öncelikle hastane tercihi konusu önemlidir. Seçeceğiniz hastane ve doğum şeklinize göre; doğum maliyetleri 10.000 TL - 30.000 TL arasında değişiklik göstermektedir ve bu fiyatlara hamilelik süreciniz boyunca yapılacak muayene ve tetkik giderleri dahil değildir. Her anne adayı en iyi hastanede en iyi doktorun gözetiminde bu süreci tamamlamak ister fakat aile bütçesi her zaman bu isteklere cevap vermez.

Doğum Sigortası tekliflerine hemen ulaşın!

Türkiye'nin en iyi sigorta şirketlerinin fiyatlarını tek bir ekranda karşılaştırın!

Tam da bu noktada "tamamlayıcı sağlık sigortası doğumu karşılar mı?" sorusu aklınıza gelebilir. Evet, karşılar.

Tamamlayıcı doğum sigortası SGK destekli olduğu için, özel sağlık sigortalarına göre yıllık prim ücretleri daha düşüktür. Primlerinin daha düşük olması ile birlikte birçok özel hastane ile anlaşmalı olması hizmet kalitesini de artırmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hamile kadınlar için 3 ayrı ürün sunmaktadır. Şu an okumakta olduğunuz makale gebelik durumu olmayan ve doğum zamanını planlayanlar için yazılmıştır. Hamilelikte tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi araştırması yapıyorsanız, hamileyken alabileceğiniz doğum sigortalarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası hamilelik sürecinde pek çok fayda sağlar. Doğum teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası ile hamilelik sürecinin başlangıcından doğum sonrasına kadar; tahlil, tetkik, muayene gibi işlemler sigorta güvencesine alınır. Yanı sıra doğum teminatlı sağlık sigortasıyla normal ve sezaryen doğum gibi işlemler de tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketine dahildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi Ne İşe Yarar?

Bebek sahibi olmayı bekleyenler için doğumu kapsayan sağlık sigortası oldukça yararlıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortasında doğum teminatı olması, aşağıdaki avantajları da beraberinde getirecektir.

 • Yalnızca doğum anında değil, hamilelik sürecinin tamamında güvence sağlar. Böylelikle hamilelik süreci  maddi anlamda çok daha konforlu geçer.
 • Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde, çok daha düşük maliyetlere sağlık hizmeti alınabilir.
 • Hamilelik sürecinde; tahlil, tetkik, ultrason ve doktor muayenesi işlemleri standardı yüksek sağlık kurumlarında yaptırmak mümkündür. Bu sayede uzun hastane sıraları beklemeye gerek kalmaz.
 • Gebelik komplikasyonları olarak belirtilen durumlardan birinin yaşanması halinde, poliçe limitini aşmamak suretiyle yatarak ya da ayakta tedavi masrafları sigorta güvencesi altındadır.
 • Normal doğumda epidural anestezi tercih edilebilir. Epidural anestezili normal doğum için  herhangi bir ücret ödemesi hastaneye yapılmaz. Sigorta şirketleri herhangi bir üst limit uygulamamakla birlikte %100 ödeme yapar.
 • Sezaryen doğum teminatı da limitsizdir. Sigorta şirketi hastaneye %100 ödeme yapar.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi aynı zamanda %15 ila %40 oranında vergi iadesi alma imkân sağlar.
 • TSS doğum paketi ile doğan çocuklar, belirli haklara sahip olurlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi Neleri Karşılamaz?

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi kapsamında yer almayan bazı durumlar vardır. Kapsam dışı bırakılan durumlar: 

 • Kısırlık tedavisi ile ilgili masraflar
 • Doğum kontrol çatısı altında yapılan işlemler
 • Cinsiyet değiştirme operasyonları ya da cinsel işlev bozuklukları gibi tedavi süreçleri

TSS Doğum Paketi Ne Zaman Yaptırılır?

Doğum teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için hamile olmamak gerekir. Hamileyken, sigortanın satın alımı mümkün olmayacaktır. Sigorta şirketlerinin, poliçe başlangıcından sonra yaşanan hamilelik durumu için birtakım bekleme süreleri vardır. Gebelik planlaması yaparken bu bekleme süresini göz önünde bulundurmanızda yarar olacaktır. Konu hakkında detaylı bilgiyi kaleme aldığımız "Doğum Sigortası Bekleme Süreleri" başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğumu Kapsar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğum teminatı veren 6 sigorta şirketi mevcuttur. Sigorta şirketlerinin doğum için tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili uyguladıkları prosedürler aşağıdaki gibidir:

Acıbadem Sigorta Doğum Paketi

Acıbadem tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatının bulunması şartı ile poliçenize doğum teminatı da ekleyebilirsiniz.

Acıbadem Sigorta doğum paketi kapsamında; normal doğum veya sezaryen doğum masrafları ile hamilelik döneminde tıbbi zorunluluk  halinde amniosentez işlemi, tıbbi gereklilik halinde küretaj ve doğum komplikasyonlarına bağlı yatışlar belirlenen limitler doğrultusunda karşılanır.

Acıbadem tamamlayıcı sağlık sigortası gebelik rutin kontrolleri 10 adet doktor muayenesi ile sınırlıdır. Hamilelik rutin kontrolleri kapsamında doktorunuzun sizden isteyeceği gebelik tahlilleri ve tetkikleri limitsiz olarak karşılanır. Doğum ve gebelik masraflarının %100 karşılanması için Acıbadem Sigorta'nın anlaşmalı olduğu özel hastaneleri tercih etmeniz gerekir.

Acıbadem Sigorta doğum teminatı bekleme süresi 12 aydır. Yani gebelik ve doğum masraflarının karşılanması için poliçe başlangıç tarihinden 12 ay sonra gebelik başlamalıdır. Doğum teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortası poliçenizi ikinci yıl aynı şekilde yeniledikten sonra tüm masraflarınız Acıbadem Sigorta tarafından karşılanacaktır.

Ak Sigorta Doğum Teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Ak Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında doğum teminatı da alabilirsiniz. Doğum ve gebelik rutin kontrol teminatının aktifleşmesi için poliçe başlangıç tarihinden 12 ay sonra gebelik başlamalıdır. 12 aylık bekleme süresi dolmadan başlayan gebeliklerde muayene ve doğum masrafları Ak Sigorta tarafından karşılanmayacaktır.

Ak Sigorta doğum paketi kapsamında; normal doğum veya sezaryen doğum işlemlerine ait doktor ve hastane giderleri ile hamilelik ve doğum da yaşanabilecek komplikasyonlar güvence altındadır. Hamilelik boyunca ihtiyaç duyulan doktor muayenesi ise 10 adet ile sınırlıdır. 10 adet doktor muayenesi içinde gebelik ile ilgili istenen tahlil ve tetkikler limitsiz olarak karşılanır. 

Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında, yatarak ve ayakta tedavi teminatı almak şartı ile 18 yaş ve üzerindeki kadın sigortalılar doğum teminatı alabilir. Allianz Doğum Paketi'nde; normal doğum, sezaryen doğum, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler poliçede belirtilen doğum teminatı limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hamilelik ile ilgili; periyodik doktor muayeneleri, gebelik öncesi TORCH tetkiki ve gebelik sırasında gerçekleşen takip ve tetkikler, ayakta tedavi limitinize ek 10 adet gebelik rutin kontrolleri ile sınırlıdır.

Doğum teminatı poliçeye eklenirken ön koşul sigortalının gebe olmamasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı alındıktan sonra sigortalıya 12 ay boyunca bekleme süresi uygulanacaktır. Yani 12 boyunca sigortalı gebe kalmamalıdır. Allianz doğum sigortası, Allianz tamamlayıcı doğum teminatı kapsamındaki tüm giderler bu teminatın bir önceki yıl da seçilmesi kaydıyla geçerli olup, teminata ilişkin giderler, seçildiği ilk yıl kapsam dışındadır.

Doğum Sigortasının avantajlı fiyatlarını görmek için teklif alın!

Tamamlayıcı sağlık sigortası yenidoğan ile ilgili giderleri ilk 15 gün sağlık poliçesi tarafından karşılanmaz. Yenidoğana ait sağlık giderleri, bebeğin poliçeye dahil edilmesiyle beraber kendi poliçesi kapsamında ilgili diğer teminatlardan karşılanır. Doğumunuzu gerçekleştirdiğiniz tarihi takiben, 60 gün içinde bebeğinizi sigortacıya bildirmeniz durumun da bebeğiniz Allianz bebeği olma fırsatını yakalayacaktır.

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı

Anadolu Sigorta Doğum Teminatı kapsamında, yatarak ve ayakta tedavi teminatı poliçede olması şartı ile ek prim ödeyerek doğum sigortası alınabilir. Bu teminata hak kazanabilmek için poliçe düzenlendiği sırada kişinin hamile olmaması gereklidir. Doğum sigortasından faydalanabilmek için 1 ay bekleme süresi uygulanır.

Anadolu Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı'nda normal doğum, sezaryen doğum, hamilelik komplikasyonları ve doğum komplikasyonları doğum sigortası kapsamındadır. Doğum Teminatı Anadolu Sigorta; gebelik rutin kontrolleri ve tetkikler ayakta tedavi limiti kapsamında yıllık 10 adet ile sınırlıdır.

Doğum Sigortasının avantajlı fiyatlarını görmek için teklif alın!

Tamamlayıcı sağlık sigortası yenidoğan bebeğin ilk muayenesi ve ilk aşısı doğum teminatı kapsamında karşılanır. Sağlıklı doğan bebekler, doğum tarihlerini takiben 15 gün içinde (15. gün dahil) başvuru formu doldurulup sigorta şirketine iletilmesi durumunda, doğum tarihleri itibarıyla sigortalanır. Bu bebeklerin doğuştan gelen rahatsızlıkları poliçe kapsamı ve teminatları dahilinde ödenir. Doğum tarihini takiben 15 gün içinde (15. gün dahil) poliçe kapsamına alınmayan bebeklerin doğuştan gelen rahatsızlıkları ile ilgili giderleri poliçe kapsamında değildir.

AXA Sigorta Doğum Paketi

Axa tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi teminatı iki ana teminat sunar; Yatarak Doğum Teminatı ve Gebelik Takip Giderleri. Kendisi ya da eşi konumunda yer alan 18 ila 50 yaş arasındaki kadın sigortalılar doğum paketi ek teminatını satın alabilir. Ek teminata hak kazanabilmek için; AXA Sigorta Bireysel Sağlığım Tamam Sigortası'na “Doğum Paketi” teminatı eklenmelidir. Doğum paketi teminatı eklendikten sonra gebeliğin başlangıcı için 12 ay sürenin geçmiş olması şartı aranır. Yani poliçe başlangıç tarihinden itibaren 12 ay boyunca gebelik olmamalıdır.

Doğum teminatından yararlanmak için 12 ay bekleme süresi vardır. Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tedavilere ait giderler poliçede belirtilen limit ve şartlar dahilinde sigorta güvencesi altında değerlendirilir. Teminat kapsamında yer alan normal doğum ve sezaryen doğum giderleri yılda 1 kez karşılanır.

Gebelik takip giderlerinden yararlanabilmek için de bekleme süresi 12 aydır. Gebeliğe dair doktor kontrolleri, rutin tetkikler, gebelik testleri, TORCH testleri, mutat kontroller, obstetrik ultrason, NST ya da İkili Tarama Testi gibi sağlık giderleri, gebelik takip giderleri teminatı kapsamında yer alır ve poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde sigorta tarafından karşılanır.

Demir Sigorta Doğum Paketi

Demir Hayat doğum paketi, hamilelik planlayan kadınlar için güvence sağlar. Doğum paketi kapsamında; normal doğum, epidural normal doğum ve sezaryen doğum masrafları ile gebelik boyunca ihtiyaç duyulan rutin kontrollerin masrafı teminat altındadır. Gebelik rutin kontrolleri 10 adet doktor muayenesi ile sınırlıdır.

Gebelik tahlil ve tetkikleri ise 10 adet doktor muayenesinin içindedir. Her ay kontrol için kadın doğum doktorunuza gittiğinizde sizden istenecek tahlil ve tetkikler limitsiz olarak karşılanır. Ancak zorunlu kürtaj, düşük tehdidi veya doğum kontrol yöntemleri ile doğumdan sonra bebek ile ilgili oluşan masraflar teminat dışıdır.

Demir Hayat doğum paketini hamile olmayan kadınlar satın alabilir. Poliçe satın aldıktan sonrada en az 2 boyunca gebelik başlamamalıdır. Başlangıç tarihinden sonra 2 ay içinde başlayan gebelikler için Demir Hayat Sigorta güvence oluşturmamaktadır.

Demir Hayat İki Can Sigortası yukarıda anlattığımız üründen farklıdır. 

Ray Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Teminatı

Söz konusu tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi, yatarak ve ayakta tedavi teminatı mevcut olan sigortalılar için poliçeye ilave edilecektir. Doğum sigortası poliçenin başladığı tarih itibari ile alınabilmekte olup, ara dönemde ek teminat poliçeye eklenememektedir. Doğum sigortası kapsamına giren harcamalar, ilk sigortalanma tarihini takip eden 6 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır. Yani Ray Sigorta doğum paketleri için 6 ay bekleme süresi uygular.

Doğum teminatı kapsamında yer alan doğum eylemi dışındaki rutin kontrol ve incelemeler 6 aylık bekleme süresinin dolmuş olması halinde ayakta tedavi teminat kapsamı olan yıllık 10 kez kullanım limitinden düşecektir. Gebelik süresince yapılacak rutin incelemeleri, hiperemezis, preeklampsi, düşük, düşük tehdidi, doğum komplikasyonları ve doğum eylemi doğum teminatı altındadır.

Doğum eyleminin lokal ve / veya genel anestezi dışında günün koşullarına uygun farklı tekniklerle yapılması durumunda standart Normal Doğum / Sezeryan Doğum bedeli ödenecek olup ve oluşacak fark sigortalı tarafından karşılanacaktır.

Doğum Sigortasının avantajlı fiyatlarını görmek için teklif alın!

Bebeğin dünyaya gelmesini takip eden en az 72 saat sonra doğum belgesi ve Başvuru / Beyan Formu ile başvuruda bulunulması ve başvurunun sigortacı tarafından kabul edilmesi halinde poliçe başvuru tarihi itibariyle düzenlenir. Aksi halde yeni doğan bebek teminata dahil değildir.

Eğer, bebek doğumu takip eden 72 saat sonunda hala hastanede tedavi görmekte ise, bebeğin poliçe kapsamına alınması için taburcu oluşuna kadar beklenir.Taburcu olan bebeğin tüm rapor ve sonuçları şirket doktoru tarafından incelendikten sonra teminat kapsamına alınıp alınamayacağına karar verilir. Bebeğin doğum tarihini takip eden 15 gün içinde yapılmayan başvurularda bebek risk analizi yapılarak sigortalanabilir.

Sigorta Şirketi Doğum Limit Gebelik Rutin Kontrolleri ve Tetkikleri Limiti Gebelik Komplikasyonları
Acıbadem Sigorta Limitsiz 10 adet doktor muayenesi, limitsiz tetkik Karşılanır.
Ak Sigorta Limitsiz 10 adet doktor muayenesi, limitsiz tetkik Karşılanır.
Allianz Sigorta Limitsiz 10 adet doktor muayenesi, limitsiz tetkik Karşılanır.
Anadolu Sigorta Limitsiz 10 adet doktor muayenesi, limitsiz tetkik Karşılanır.
Demir Sigorta Limitsiz 10 adet doktor muayenesi, limitsiz tetkik Karşılanmaz.
Ray Sigorta Limitsiz 10 adet doktor muayenesi, limitsiz tetkik Karşılanır.
Axa Sigorta Limitsiz 10 adet doktor muayenesi, limitsiz tetkik Karşılanır.
Tablo tarihi: 24.04.2024 - Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum teminatı yapan şirketleri karşılaştıran tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin.
 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Doğum Yapabileceğiniz Bazı Hastaneler

Sigorta şirketlerinin doğum için anlaşmalı olduğu hastaneler vardır. Gebelik rutin kontrolleriniz, tahlilleriniz, tetkikleriniz ve doğumunuzu sigorta şirketinizin anlaşmalı olduğu hastanelerde yapabilirsiniz. 6 sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu birçok hastane vardır. Sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu güncel hastane listesine, sigorta şirketlerinin internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi almak isteyenler için sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu bazı hastaneleri aşağıda inceleyebilirsiniz:

Medical Park, Koru Hastanesi, Liv Hospital, Medicana Hastanesi, Medipol Hastanesi, Medistate Hastanesi, Kolan Hastaneleri, Türkiye Hastanesi ve diğer SGK ile anlaşmalı özel hastaneler. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında Memorial Sağlık Grubu ile anlaşma bulunmamaktadır.

Tüm anlaşmalı hastaneleri görmek için tıklayın!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Konular

 • Her sigorta şirketinin doğum paketi için uyguladığı bekleme süresi vardır. Belirlenen bekleme süresinden önce oluşan gebeliklerle ilgili giderler doğum sigortası kapsamında karşılanmaz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta; doğum teminatını sağlık poliçenize ekletmeden önce gebeliği ne zaman planladığınız ve bekleme süresine ne kadar sadık kalacağınızdır.
 • Doğum teminatı yatarak tedavilerde limitsizdir ve masraflarınız %100 karşılanır. Fakat doğum teminatı ayakta tedavi teminatı alınması koşulu ile verildiğinden muayene ve tetkikler sigorta şirketlerinin belirlediği adet ile sınırlıdır.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi, tercih etmiş olduğunuz sigorta şirketinin anlaşmalı hastanelerinde geçerlidir. Sigorta şirketinizin anlaşması olmadığı hastanelerde gerçekleştirdiğiniz hamilelik veya doğum ile ilgili giderler doğum teminatınız kapsamında karşılanmaz.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasında doğum teminatı normal ve sezaryen doğumu teminat altına alır. Burada dikkat etmeniz gereken konu doğumunuz da tercih edeceğiniz anestezi türüdür. Çünkü tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı SGK'ya göre belirlenir. Bu durumda normal doğum da epidural anestezi masrafı karşılanırken sezaryen doğumda epidural anestezi masrafları karşılanmayabilir. Bu konu sizin doğum teminatı tercihiniz de önemli bir kriterse mutlaka tercih edeceğiniz sigorta şirketinden epidural anestezi giderleri ile ilgili teyit alın.
 • Doğum teminatı sadece hamilelik sürecini ve doğum eylemini teminat altına alan bir sigortadır. Yıllık olarak düzenlenir. Bu durumda yanılmamanız adına teminat dışı kalan durumları bilmeniz önemlidir.
  • Kısırlık tanı, tetkik tedavi ve komplikasyonlarına ait giderler  ile kısırlıkla bağlantılı yapılan ameliyatlara ait giderler,

  • Düşük araştırılması ve gebelik öncesi kontrol amaçlı yapılan tetkikler,
  • Doğum kontrol ilaçları, isteğe bağlı kürtaj, rahim içi araç takılması (spiral gibi), vazektomi, tüp ligasyonu gibi doğum kontrol yöntemlerine ait giderler,
  • Cinsiyet değiştirme ameliyat ve tedavileri, cinsel işlev bozuklukları, peyroni hastalığı ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler,
  • Kordon kanı alımı ve saklanması ile ilgili her türlü gider, kök hücre ve embriyo klonlanması, nakli ve bu yöntemler kullanılarak yapılan tedaviler ile saklama ve transferine ait giderler (kanser tanısıyla yapılan kemik iliği nakilleri hariç), teminat dışıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Doğum Paketi Fiyatları

Hamilelik ve doğum süreciniz ile ilgili kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız, tamamlayıcı sağlık sigortasının yanı sıra doğum teminatlı sağlık sigortası fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Size özel hazırlanmış tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi fiyatlarını görmek ve teklif almak için sitemizi ziyaret etmeniz yeterlidir. Hayatınızdaki en önemli süreci yalnız geçirmek istemiyorsanız ve karşılaşacağınız sorunlarla tek başınıza mücadele etmek istemiyorsanız, doğum sigortası alanında uzman ekibimiz her zaman yanınızda olacaktır.

İhtiyaçlarınıza uygun doğum sigortasını seçebilmeniz için bir çok soruya yanıt bulmanız gerekiyor. Bu makale sayesinde o soruların en önemlilerinin cevaplarını bulacaksınız. Fakat bu kadarı sizin konuyu anlayabilmeniz için yardımcı olacaktır. Doğum sigortası için teklif almak ve tekliflerinizi bu makalede belirttiğimiz konulara uygun hale getirebilmeniz için bir sigorta uzmanı ile görüşmenizi tavsiye ediyoruz.

Doğum sigortası alanında uzman müşteri temsilcilerimiz, doğum sigortası alabilmeniz için gereken tüm şartları, kapsamı, limitleri ve doğum yapabileceğiniz hastaneler hakkında size daha anlaşılır ve güvenilir bilgi vereceklerdir. Yeni Doğan Bebek Sigortası hakkında detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Doğum sigortası paketleri hakkında bize  danışmak için 0216 368 45 45 numaradan hafta içi her gün 09:00-18:00 saat aralığında arayabilir, ekranın sağ alt köşesindeki canlı destek alanından istediğiniz her zaman sorularınızı yazabilirsiniz.

Sağlıkla kalın.

Yayımlanma Tarihi: 4 Mayıs 2018 Cuma

Güncellenme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

Bilmediğiniz sağlık sigortası terimleri yüzünden sağlık poliçenizi anlamakta güçlük mü ç...
Sigorta
3 Kasım, Cuma
Tümünü oku
Doğum Sigortası Nedir?

Doğum Sigortası Nedir?

Yakın zamanda hamilelik planlıyor ve gebelik rutin kontrolleri ile doğum masraflarını ka...
Sigorta
19 Ekim, Perşembe
Tümünü oku
En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

Türkiye'de sağlık sigortası yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağl...
Sigorta
2 Kasım, Perşembe
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın