Çocukluk Çağı Aşıları Nelerdir, Ne Zaman Yaptırılır?

blog-image

Gözle görülmeyen mikroorganizmaların yol açtığı hastalıklar henüz bebeklikten başlar ve yetişkinlik dönemine kadar tehdit unsuru olmaya devam eder. Bu mikroorganizmaları yok eden en etkili yöntem ise aşılardır. Aşılar, pek çok hastalığı henüz çocukluk çağlardayken kontrol altına alır ve oluşumunu önler.

Çocuk İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününü de incelemenizi tavsiye ederiz.

Dünyada her yıl yapılan çocukluk aşılarıyla pek çok çocuğun sağlığı ciddi anlamda güvence altına alınmaktadır. Aşırlar çocuk felci, tetanos ya da difteri gibi ölümcül hastalıklardan çocukları korur, yanı sıra bu hastalıkların başka çocuklara geçmesini de önemli ölçüde azaltır. Aşı, çocuğun sağlıklı gelişimi için alınabilecek en etkili yöntemdir.

Yenidoğan Bebek Sigortası ürününü incelemek için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde pek çok çocukluk dönemi aşısı yapılmaktadır. Aşı takviminde 13 hastalığa karşı rutin olarak aşı uygulaması vardır. Bunlar; difteri, tetanos, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, H. İnfluenza tip b, tüberküloz, boğmaca, kabakulak, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık ve zatürre aşılarıdır.

Difteri Aşısı Nedir?

Difteri aşısı, Corynebacterium diphtheriae'nin neden olduğu difteri hastalığına karşı koruma sağlayan bir aşı uygulamasıdır. Neden çocuğuma difteri aşırı yaptırmalıyım sorusunun en belirgin cevabı aşı yapılmadığı takdirde çocuğun hayati risk taşıyan durumlarla karşı karşıya gelme ihtimalidir.

Özellikle 5 yaşın altında ölümcül seyredebilen bu hastalık solunum yolu tıkanmasına ve beyin gibi hayati organların zarar görmesine yol açabilir. Doktorunuzun tavsiyesi ile 4-6 yaş aralığında difteri aşısının yapılması önemlidir. 

Tetanoz Aşısı Nedir?

Tetanoz, üzerinde Clostridium tetani bakterisi barındıran cam, metal ya da diken gibi yaralanmalar aracılığı ile bulaşan bir hastalıktır. Doğum sırasında uygun olmayan koşullar neticesinde de gelişebilen bu hastalık ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Tetanoz aşıları ile önlenebilir bir hastalıktır ve özellikle bebeklik ve erken ergenlikte uygulanan dozlarla her 10 yılda bir tekrarlanması önerilir. Aşılama işlemi bebeklik döneminin 2,4, 6, 15 ve 18.aylarında yapılır. 48 aylık olduğunda pekiştirme dozu uygulamasının ardından 13 yaşına gelindiğinde artık erişkin tip pekiştirme dozu uygulanır. 

Çocuk Felci Aşısı Nedir?

Çocuk felci, poliovirüs adı verilen virüsün sinir sistemine saldırması sonucu oluşan oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar büyük risk altındadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her 200 çocuktan 1'i kalıcı olarak felç ile karşı karşıyadır. Çocuk felcinden korunmanın en etkili yolu aşıdır.

Çocuk felci aşısı iki yöntemle yapılabilir; biri damla şeklinde yapılır öteki ise koldan kasın içerisine uygulanır. Oral iki damla şeklinde yapılan Oral Polio aşısı 6.ayını ve 18.ayını tamamlayan bebeklere ikişer damla ağızdan verilerek yapılan aşı türüdür. Koldan kas içerisine yapılan ve İnaktif Polio Aşısı adı verilen aşı ise 2,4,6 ve 18.aylarda karma aşının içine uygulanır ve direkt olarak kas içine enjekte edilir.

Hepatit B Aşısı Nedir?

Hepatit B hastalığı, hepatit b virüsünün neden olduğu oldukça tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalıktır. Anneden bebeğe doğum sırasında geçebilir. Hastalığın belirtileri bebeklerde ve çocuklarda oldukça tipik seyreder; halsizlik, ateş, kusma, koyu renkli idrar, gözlerde ve ciltte sararma bu belirtilerden birkaçıdır.

Hepatit b virüsü için alınacak en etkili yöntem aşılamadır. Hepatit B virüsü taşıyan annelerin bebeklerine doğumdan hemen sonra hepatit b koruyucu serumu ve hepatit b aşısı uygulanır bu sayede olası sağlık sorunlarının ciddi anlamda önüne geçilmiş olunur. 

Hepatit A Aşısı Nedir?

Hepatit A hastalığı, hepatit A virüsünün sebep olduğu bir tür karaciğer enfeksiyonudur. Özellikle virüsü içeren su ve gıdalardan bulaşır. İştah kaybı, ishal, kusma, koyu renkli idrar ya da beyazımsı dışkı ile kendini belli eder. 

Hepatit a virüsü, hepatit a aşısı ile kontrol altına alınabilir. Özellikle çocuklarda iki doz şeklinde uygulanır. Kolun üst kısmına kas içine uygulanan hepatit a aşısı ile yüksek dozda bağışıklık sağlanmış olunur.

H. İnfluenza Tip B Aşısı Nedir?

Haemophilus influenzae tip b olarak bilinen bakteri ölümcül sonuçlara yol açabilecek güçtedir. Özellikle menenjit, zatürre, eklem iltihabı, kalp zarı iltihabı, kemik iltihabı gibi hastalıklara yol açabilir. Hib bakterisi genellikle 5 yaşından küçük bebek ve çocuklarda görülüyor olsa da yetişkinlerde de görülebilir.

Yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, ışığa karşı hassasiyet gibi semptomlarla kendini belli eden hastalığı önlemenin en etkili yolu aşıdır. Aşı sayesinde çocuklar hastalıklardan ve hastalıkların sebep olabileceği komplikasyonlardan korunmuş olur. Bebekler ve 5 yaşından küçük çocuklara uygulanır. Aşı, 5 yaş ve üzerindeki sağlıklı çocuklarda herhangi bir risk faktörü yok ise uygulanmayabilir. Buna ilgili hekim karar verecektir. 

Tübeküloz Aşısı Nedir?

Her yaştan insanı tehdit eden verem, ölümcül sonuçlar doğurabilen ciddi bir hastalıktır ve derhal tedavi gerektirir. Tüberküloz aşısı BCG yani bacillus calmette-guerin olarak bilinir ve deri içine enjeksiyon yoluyla uygulanır. Özellikle çocukların korunması için ülkemizde ve dünya genelinde sıklıkla yapılan bir aşıdır. 

BCG aşısı Türkiye'de bebek ve çocukların rutin aşı takviminde yer alan bir aşı olup 2 ayını doldurmuş bebeklere uygulanır. Prematüre doğan bebeklerde bebek 3 kg'a ulaşmadan önce yapılamaz. Yanı sıra kanser hastalarına, kanser tedavisi gören kişilere, kortizon alanlara ve tüberküloz hastalarına da verem aşısı uygulaması yapılmaz.

Boğmaca Aşısı Nedir?

Boğmaca özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden bir hastalıktır. Solunum yoluyla bulaşır ve burun akıntısı, gözde yaşarma, halsizlik gibi belirtileri bulunur. Boğmacaya neden olan bir çeşit bakteridir bu bakteri solunum yoluyla alındıktan sonra kuluçka evresinden geçer ve ardından hastalığa çevirir. 

Boğmacadan korunmanın tek yolu aşıdır. Boğmaca aşısı 5'li karma aşı şeklinde 2, 4, 6 ve 18. Aylarda bebeklere uygulanır. 

Kabakulak Aşısı Nedir?

Kabakulak, kabakulak virüsünün neden olduğu bulaşıcı hastalık türlerinden biridir ve kendini hafif ateş, tükürük bezlerinde şişme, baş ve kas ağrısı, iştahsızlık ve yorgunluk şeklinde belli eder. Her ne kadar 1-2 hafta içinde iyileşen bir hastalık olsa da ciddi klinik tablolara da yol açabilir.
Kabakulak virüsünden korunmanın yolu kabakulak aşısıdır. Aşı, çocukluk dönemi aşı takviminde yer alır ve 12. ayda ve 48. ayına girmiş tüm çocuklarda 2 doz şeklinde uygulanır. 

Suçiçeği Aşısı Nedir?

Suçiçeği, vücutta döküntü ve ateşe sebep olan bir hastalıktır. Özellikle bebeklerde, ergenlerde, yetişkinlerde ve hamile kadınlarda hayati boyutta önemlidir. Virüsü içeren sıvı ile direkt temas ya soluma yoluyla hızlı bir şekilde bulaşır. 

Suçiçeğinden korunmanın tek yolu aşıdır. Çocukluk çağı aşılama programı dahilinde her çocuğa suçiçeği aşısı uygulanır. İlk doz 12.ayda pekiştirme dozu ise 4-6 yaşlarında uygulanır.

Kızamık Aşısı Nedir?

Çocukluk yaş grubunda sıkça görülen hastalıklardan biri kızamıktır. Kızamık virüsünün neden olduğu bir hastalıktır ve solunum yoluyla bulaşır. Ateş, döküntü, burun akıntısı, gözde kızarıklık gibi belirtileri vardır.

Kızamık hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Kızamık aşısı çocukluk dönemi aşı takviminde yer alır ve 12. Ayda ve 48.ayına girmiş olan tüm çocuklarda 2 doz olacak şekilde uygulanır.

Kızamıkçık Aşısı Nedir?

Kızamıkçık, kızamıkçık virüsünün neden olduğu bir hastalıktır ve özellikle çocuklarda çok sık görülür. Virüs, burun ve boğaz salgılarından havayoluna yayılan damlacıklar aracılığı ile kolayca bulaşır. Çok net bir belirtisi olmadığı için sinsi ilerleyen bir hastalıktır.

Kızamıkçıktan korunmanın tek yolu aşıdır. Çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan kızamıkçık aşısı 12. ayda ve 48.ayına girmiş tüm çocuklara 2 doz şeklinde uygulanır.

Zatürre Aşısı Nedir?

Halk arasında pnömani olarak bilinen zatürre, her yıl dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Bir akciğer enfeksiyonu olan zatürre pnömokok bakterisinden kaynaklanır. Özellikle kreş ve okul çağlarındaki çocuklarda görülür.

Zatürreden korunmanın en etkili yollarından biri aşılamadır. 2 tip aşı vardır; birincisi 2 yaşın altında yapılır ve %80 koruma sağlar, ikincisi sadece 2 yaş üstüne yapılabilir ve 5 yıl koruyuculuğu vardır. 

Rota Virüs Aşısı Nedir?

Çocuklarda sık görülen ve yüksek bulaşıcılık oranına sahip virüs tiplerinden biridir. Ağır ishal ile seyreder ve sıvı kaybına yol açar. Bebek ve çocuklarda görülen ishal vakalarının birçoğu rotavirüs kaynaklı olabilir.

Rota virüsten korunmanın en etkili yollarından biri aşıdır. İki çeşit rota virüs aşısı vardır ve genellikle 6 aydan küçük bebeklere uygulanır. Rota virüs aşısı devlet destekli değildir, özel aşı statüsünde ücretli olarak yaptırılır.

Menenjit Aşısı Nedir?

Dünyanın pek çok ülkesinde rutin aşı takviminde yer alan bir aşı olsa da ülkemizde ücretli aşılardan biridir. 5 yaşın altındaki çocuklarda sıkça görülen menenjit, beyni saran zarların iltihaplanması sonucu meydana gelen ve ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi olan bir hastalıktır.

Menenjitten korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda sıkça görülür bu nedenle doğumdan bir süre sonra bebeklere menenjit aşısı yaptırılabilir. İki tür menenjit aşısı bulunur; bebeğin kaç aylık olduğuna bağlı olarak dozları değişkenlik gösterir.

Çocukluk Çağı Aşıları Zorunlu mu?

Ülkemizde çocukluk dönemi aşı takviminde Sağlık Bakanlığı tarafından toplam 13 aşı uygulaması gerçekleştirilmektedir. Bunlar çocukların menfaatine olacak ve sağlık refahını yükseltecek olan aşılar olmasına karşın yasal bir zorunluluk yoktur. Diğer bir deyişle ebeveynler çocuklarına bu aşıları yaptırıp yaptırmamakta özgürdür.

Çocukluk Çağı Aşıları Ücretli midir?

Difteri, tetanoz, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, H. İnfluenza tip b, tüberküloz, boğmaca, kabakulak, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık ve zatürre aşırları çocukluk aşı takviminde yer alan ve devlet tarafından karşılanan aşı türlerindendir. Bu aşıları devlet hastanelerinde ya da sağlık ocaklarında ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz.

Rota virüs ve menenjit aşıları ise her ne kadar hayati boyutta önemli aşılar olsa da devlet tarafından karşılanmaz ve ücretli olarak hastanelerde yaptırılır. Hastane masraflarının bir gider kalemi oluşturacağı aşikardır bu giderleri minimuma indirmenin en etkili yolu ise yine sigortadan geçer.

"Özel Sağlık Sigortası Aşı Kapsamı" başlıklı içeriğimizi okumanızı tavsiye ederiz.

Çocukluk Çağı Aşılarını Özel Sağlık Sigortası Karşılar mı?

Özel sağlık sigortası kapsamında ek bir ücret ödemeden anlaşmalı özel hastanelerde aşıları yaptırabilirsiniz. Poliçede belirtilen limit ve oranlar dahilinde devletin karşılamadığı aşıları ücretsiz olarak yaptırmak için tek yapmanız gereken bütçenize uygun bir özel sağlık sigortası seçmek ve satın almak.

Özel sağlık sigortası aşı kapsamı hakkında detaylı bilgi almak için teklif alabilir veya 0216 368 45 45 no'lu hattan sigorta danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Önemli Not: Bu içerik yalnızca bilgi amaçlıdır; herhangi bir tavsiye ya da tedavi önermez. Olası sağlık sorunlarını önlemek ve yanlış tedavilerden kaçınmak için en doğru bilgiyi mutlaka doktorunuzdan alınız.
 

Yayımlanma Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi

Güncellenme Tarihi: 3 Temmuz 2024 Çarşamba

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

Acil Durumda Ne Yapmalıyız?

Acil Durumda Ne Yapmalıyız?

Acil servisi ne zaman aramalıyız, acil durum da beklerken neler yapmalıyız, kendimizi na...
Sağlık
9 Ocak, Salı
Tümünü oku
İş Stresi Nedir? İş Stresi Belirtileri ve Tedavisi

İş Stresi Nedir? İş Stresi Belirtileri ve Tedavisi

İş yerinde fazla mesai yapıyor ve stresli bir ortamda mı çalışıyorsunuz? Bu durum sağlığ...
Sağlık
12 Ocak, Cuma
Tümünü oku
Bebeklerin En Sık Yaşadığı 9 Sağlık Sorunu

Bebeklerin En Sık Yaşadığı 9 Sağlık Sorunu

Bebekler iki haftalık olana kadar yeni doğan bebek olarak adlandırılır. Yeni doğan bebek...
Sağlık
15 Ocak, Pazartesi
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın