Kimler SGK’lıdır?

SGK’nın özel onayı ile kurulmuş olan banka, sigorta, emekli sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’lıdır.

  • Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,
  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
  • Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar,
  • Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
  • Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar,
  • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler sigortalılık kapsamındadır.

Öğrenciler SGK Kapsamında mıdır?

Tüm öğrenciler, 24 yaşını bitirene kadar anne veya babasının SGK’sından yararlanabilir. Yeni uygulamada bu kişilerin, bağlı oldukları eğitim kurumunun öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile öğrenci olduklarını SGK’ya bildirmeleri yeterli olacaktır.

Mezun Öğrenciler SGK Kapsamında mıdır?

Öğrenciliği sırasında anne/babasının bakmakla yükümlüsü durumunda olan veya hak sahibi olarak yetim aylığı alan çocuklardan; liseden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek üzere mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl daha sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Ev Hanımları SGK Kapsamında mıdır?

Evet, ev hanımları eşleri üzerinden SGK’lı olabilirler. Tek koşul çalışan eşin SGK aktifliğinin bulunmasıdır.

SGK’dan Yararlanma Şartları Nelerdir?

18 yaşını doldurmamış ve tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için SGK’dan yararlanma şartı aranmamaktadır. Ayrıca analık, trafik kazası, acil durumlar, iş kazası ile meslek hastalığı durumlarında da herhangi bir yararlanma şartı aranmamaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz durumların dışında kalan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sağlık kurumuna başvurulan tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 günlük genel sağlık sigortası prim ödemesi yapılmış olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 30 gün geçmesi değil, işverenin sigortalı adına 30 günlük prim bildiriminde bulunmasıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve SGK’lı Olma Şartı

SGK tamamlayıcı sigorta; sunduğu kapsamlı sağlık hizmeti ve anlaşmalı olduğu birçok özel hastane ile 2013 yılından beri hizmet vermektedir. Sigorta şirketleri ve SGK işbirliği ile oluşturulan bu ürün, özel sağlık sigortalarına göre daha ucuz olması sebebiyle oldukça talep görmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası alabilmenin tek koşulu ise SGK’lı olmaktır. Çünkü SGK özel hastanelerdeki tedavi masraflarınızın belli bir kısmını öder. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise SGK’dan kalan fark ücretini sizin yerinize hastaneye ödemekle sorumludur. Yani sigorta şirketleri SGK ile ortak çalışmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında ailenizi de sigortalayabilirsiniz. Eşlerden sadece birinin SGK’lı olması ve ailenin diğer üyelerinin anne veya babanın üzerinden SGK’lı olması yeterlidir.

Eğer aile üyelerinin hiçbiri SGK’lı değilse, genel sağlık sigortası aktifleştirilerek tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilirsiniz.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler