tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi avantajı hakkında bilginiz var mı? Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortanız için ödediğiniz primlerinizi, aylık brüt gelirinizin %15’ini geçmeyecek miktarda, verginizden indirebilmeniz mümkün. Bu yazımızda sağlık sigortasında gelir vergi indirimi ile ilgili tüm detayları sizin için derlemeye çalıştık.

Gelir vergi indiriminden kimler, nasıl faydalanılabilir?

Özel sağlık veya tamamlayıcı sağlık sigortası gelir vergi indirimi avantajından, gelir elde eden herkes faydalanabilir.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 10 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 10 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Özel Sektörde Ücretli Çalışanlar için Vergi İndirimi

Sağlık sigortanız için yaptığınız ödemeleri gösteren evrakları muhasebe biriminize vermeniz yeterli olacaktır. Kimi şirketlerde bu evrakları insan kaynakları departmanları da alıp, işleme başlamaktadır. İş yerinizde ilgili departman muhasebe kaydınızı yaptıktan sonra brüt maaşınız üzerinden vergi iadesi alabilirsiniz.

Sağlık sigortalarında vergi iadesi alabilmeniz için sigorta poliçenize ait yıllık veya aylık primlerinizi ödemeniz şarttır. Ödemesini gerçekleştirmediğiniz taksit tutarlarınızdan dolayı vergi iadesi alamazsınız.

Özel veya tamamlayıcı sağlık sigortanızın yıllık primini peşin olarak tek seferde ödediğinizde, ödemeyi yaptığınıza dair verilen makbuzu muhasebe biriminize vermeniz yeterli olacaktır. Muhasebe bölümünün, sigorta prim ödemenizi muhasebe kayıtlarına geçmesi yeterli olacaktır.

Yıllık priminizi kredi katınızdan blokeli bir şekilde aylık taksitler halinde ödüyorsanız, sigortanızı aldığınız sigorta acentesinden kredi kartı çekim talimatını gösteren belgeyi almanız ve muhasebe birimine vermeniz yeterli olacaktır.

Ödemeleriniz blokesiz yöntemle sadece aylık taksitiniz kadar kredi kartınızdan çekiliyor ise her ay yapılan ödemelerin tahsilat makbuzunu alarak muhasebe biriminize vermeniz gerekir.

Normal şartlarda şirketinizin muhasebe birimi brüt maaşınızdan SGK kesintilerini düştükten sonra gelir vergisi stopajını hesaplamaktadır. Sağlık sigortanız için vergi iadesi avantajından faydalanmanız durumunda, brüt maaşınızdan ödediğiniz özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası primi veya taksitleri kadarı da düşülür. Böylece vergiye tabi geliriniz yani vergi matrahınız da düşeceğinden daha az stopaj ödemiş olursunuz.

Serbest Meslek Kazancına Sahip Olanlar için Vergi İndirimi

Serbest meslek kazancına sahip olan kişiler, tanımlı bir ücret dışında gelir elde edebilirler. Ticari, kira ve zirai kazanç sahiplerini de bir ücret dışında gelir elde edenler olarak tanımlayabiliriz.

Bu kategoride gelir elde edenler eğer gelir vergisi beyannamesi verip ve muhasebe kaydı yaptırırlarsa vergi iadesi alabilirler. Beyan ettikleri gelirin %15’ine kadar özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası vergi avantajından faydalanabilirler.

Düzenli ücret geliri kazanan kişiler ise beyanname vermeseler de vergi indiriminden faydalanabilirler.

Devlet Memurları için Vergi İndirimi

Kamu görevlileri de özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi avantajından faydalanabilir. Sağlık poliçesi ve ödeme makbuzlarını çalışılan kurumdaki mutemete ibraz edilmesiyle faydalanılır. Kamu çalışanları için dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise sigorta kimin adına yapıldıysa indirim için o kişinin maaşının esas alınacağıdır.

Ailece sağlık sigortası yapıldığında vergi iadesini kim alır?

Kendi adınıza, eşiniz ve 18 yaşını aşmamış çocuklarınız için özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin tamamını verginizden indirebilirsiniz. Eğer çocuğunuz okuyorsa, 25 yaşına kadar çocuğunuzun sigorta primleri için vergi avantajından faydalanabilirsiniz.

Diyelim ki eşinizin ve çocuklarınızın sağlık sigortası primlerini de sigorta ettiren olarak siz ödemektesiniz. Bu durumda ödediğiniz sigorta primlerinin tamamının vergi avantajı sizin brüt ücretiniz nispetinde en fazla %15’ine kadar vergiden düşebilirsiniz. Eşiniz de sgk’lı olarak başka bir şirkette çalışıyor olsa bile sigorta primini siz ödediğinizden eşinizin vergi matrahından düşemezsiniz.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 6-8 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 6-8 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi nasıl hesaplanır?

Vergi indirim avantajından elinize geçen brüt gelirin %15’ine kadar faydalanabilirsiniz ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. 2017 yılı içinde belirlenen asgari ücret 1.777,50 TL’dir. Buna göre 2017 yılı asgari ücret yıllık tutarı 21.330 TL olarak hesaplandığından üst sınır bu tutardır.

Ocak 2017 brüt maaşı 3.000 TL olan bir kişi aylık 450 TL’ye kadar vergi indiriminden faydalanabilecektir. Edineceği vergi avantajının miktarı ise ocak ayı için 450 TL * 0,15 = 67,5 TL kadar olacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi hesaplama örneği ile devam edelim:

Ali Bey’in ocak ayı brüt maaşı 3.000 TL’dir. Ali Bey Ocak ayında eşi adına 300 TL’lik tamamlayıcı sağlık ödemesi yapmıştır. Ali Bey’in Ocak ayı maaşından ne kadar stopaj yapılır?

Ali Bey’in brüt maaşı 3.000 TL ise %15’i 450 TL eder. 300 TL’lik tamamlayıcı sağlık primi 450 TL’yi geçmediğinden tamamını indirebilir.

Brüt maaş 3.000 TL

SGK kesintisi 450 TL

Sağlık sigortası 300 TL

Gelir vergisi matrahı 2.250 TL

Hesaplanan gelir vergisi 337,5 TL

Damga vergisi 22,7 TL

Asgari geçim indirimi 166,75 TL

Ödenecek vergi 193,52 TL

Vergi indirimi olmasaydı 238,52 TL ödenmesi gereken bir vergi çıkacaktır. 238,52 TL – 193,52 TL = 45 TL değerinde bir kazancı olmaktadır. Vergi indirimi hesaplaması bu şekilde yapılmalıdır.

Sizde tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi fırsatından yararlanmak istiyorsanız hemen sitemizden teklif alın. Hem maddi hem manevi birçok avantaj sağlayacağınız tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlığınızı güvence altına alın.

Ayrıca “Özel Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hakkını Kaybetmeyin!”  başlıklı yazımızdan da detaylı bilgiye ulaşabillirsiniz.

Sağlıkla kalın.

Bunlarda ilginizi çekebilir:
Hemen Paylaş