İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

blog-image

Türkiye'de ikamet etmenin; çalışma, eğitim veya araştırma yapma gibi nedenleri olabilir. Bu nedenlerden birine dayanarak vize veya vize muafiyeti süresinden daha uzun bir süre için oturma (ikamet) izni alınabilir.  

İkamet İzni (Tezkeresi)  Nedir?

Vize veya vize muafiyeti süresini aşan süreyle Türkiye'de kalmak isteyen yabancı uyruklu kişilere, yetkililer tarafından verilen ikamet izin belgesidir.

İkamet İzni (Tezkeresi) Kimler Alabilir?

Türkiye'ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde, 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilirler. Ancak bu süreden fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre ikamet izni (tezkeresi) almaları zorunludur.

İkamet İzni (Tezkeresi) Ne Amaçla Kullanılır ?

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de yasal olarak seyahat ettiklerini, Türkiye'de ne kadar süreyle hangi amaçla kalacaklarını belgelemek ve istenildiği zaman yetkili mercilere gösterilmesi amacıyla kullanılır.

Yeni Mevzuata Göre İkamet Çeşitleri

Türkiye'de yeni mevzuata göre 6 tane ikamet çeşidi bulunmaktadır. 

İkamet İzni Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

Türkiye'de vize ya da vize muafiyetinin sağladığı sürede ikamet izni başvurusu yapılması gerekmektedir.

İkamet İzni Başvuruları Nereye Yapılmalıdır? 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi www.goc.gov.tr e-ikamet sistemi üzerinden ve bulunduğunuz ilin Yabancılar Şube Müdürlüğüne veya ilçenin Yabancılar Büro Amirliğine bizzat müracaat edilmesi gerekmektedir.

İkamet İzninden Muaf Olan Yabancılar Kimlerdir? 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre, Türkiye'de ikamet izninden muaf tutulan kişiler bulunmaktadır. İkamet izninden muaf tutulan kişiler:

 • Doksan (90) güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, 
 • Vatansız kişi kimlik belgesi olanlar, 
 • Türkiye'de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri bakanlığınca bildirilenler, 
 • Uluslar arası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar, 
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin anlaşmalı olduğu ülkelerden ikamet izninden muaf tutulanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olanlar,
 • Çalışma izni bulunan yabancıların ikamet izni alması gerekmez.

İkamet İzin için Hangi Belgeler Gerekir?

Göç İderesinde müracaatlarında 3 temel başvuru şekli vardır. İlk kez ikamet izni alacaklar, uzatma başvurusu ve geçiş başvurusudur. 

İlk kez ikamet izni başvurusu yapacak olanlar, ilk defa veya daha önce ikamet almış ve süresi dolmuş olanların yapacağı başvuru şeklidir. 

Uzatma başvurusu, mevcutta Türkiye'de ikamet izni bulunan ve bu ikamet iznini uzatmak isteyen yabancıların başvuru şeklidir. 

Geçiş başvurusu ise Türkiye'de ikamet izni bulunan ve bu ikamet iznini farklı ikamet kategorilerne aktarmak isteyen yabancıların başvuru şeklidir. 

Başvuru şekline bağlı olarak istenilen belgeler değişiklik göstermektedir. İkamet izni için gerekli belgeler:

 • Göç İdaresi online başvuru
 • Pembe klasör
 • Pasaport (aslı)
 • İşlem görmüş sayfaların tamamının bulunduğu pasaport fotokopisi
 • Dört (4) adet biometrik fotoğraf
 • İmzalı ikamet başvuru formu, 
 • Noter onaylı kira kontratı, 
 • Yabancı sağlık sigortası 
 • Her yıl için 7.000 dolar olacak şekilde hazırlanan banka hesap dökümü 

İkamet Tezkeresi Ne Kadar Zamanda Çıkar?

İkamet tezkeresi başvurusu kanunlara göre en geç 90 gün içerisinde sonuçlandırılır. İkamet izni kaç güne gelir sorusunun da yanıtını verelim. İkamet izninin PTT'ye verilme süresi 7 gün ile 60 gün arasında değişir.

İkamet İzninin (Tezkeresinin) Süresi Ne Kadardır? 

İkamet izni (tezkeresi) yabancıların kalış amaçlarına uygun olarak, bir defasında en fazla beş (5) yıl süreyle geçerli düzenlenmekte olup, 4 kez uzatılabilir.

Süresi Dolan İkamet İzni Nasıl Uzatılır?

Daha önce Türkiye'den ikamet izni başvurusunda bulunup olumlu sonuçlanan yabancıların, ikamet izinlerinin süresi bitmeden önce başvuru yaparak Türkiye oturma izni uzatma talebinde bulunmaları gerekir. Aksi durumda oturum izni için yeniden başvuru yapmaları gerekir. Geçmiş yıllarda oturum izni uzatma başvuruları için randevu alma zorunluluğu bulunurken, şu anda Göç İdaresi aracılığı ile randevu almaya gerek kalmadan işlemler yapılabilmektedir.

İkamet Adresinin Değişmesi Halinde Ne Yapmak Gerekir? 

İkamet adresinin değişmesi halinde, 48 saat içerisinde ayrıldıkları İl'in ve gittikleri İl'in emniyet makamlarına bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca 'Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği' gereğince yirmi (20) iş günü içinde nüfus müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Aski takdirde idari para cezası uygulanması yapılır.  

Yabancıların Evlenmesi, Boşanması veya Bilgilerinde Değişiklik Olması Halinde Neler Yapılır?

Evlikik işlemlerini Türkiye'de yapan yabancılar, nüfus idaresine kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra aile ikameti talebinde bulunabilirler. Yurtdışında evlilik yapılması durumunda, o ülkedeki Türk Temsilciliğine müracaat edip evlilik durumunun ibraz edilmesi gerekir. Temsilcilik, Türkiye'deki nüfus idaresine evlilik durumunu bildirerek, yabancının Türkiye'de kayıt olmasını sağlayacaktır. 

Boşanma halinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya en az üç (3) yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ile ilgili mahkeme kararı sabitse, üç (3) yıllık süre şartı aranmaz. 

Türk vatandaşı olan eşinin ölümü halinde, yabancı ikamet süresinin sonuna kadar Türkiye'de kalmaya devam edebilirler. Sürenin sonunda kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilirler.

Ad ve soyad değişiminde Konsolosluk ve Kaymakamlık onaylı veya Apostilli ' İsim Ayniyat Belgesinin' noter onaylı tercümesi, pasaport ve ikamet izni kartı fotokopisi ile İl müdürlüklerinden işlem yapılabilir. Doğum tarihi ve anne-baba adında değişiklik olması durumunda da aynı işlemlerin yapılması gerekmektedir.

İkamet İzni (Tezkeresi) Kaybolması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Yeni bir ikamet izni (tezkeresi) almak zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun için kaybolan tezkere harca tabi ise 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre bunların yerine verilecek yeni ikamet tezkerelerinden ilk kez alınan harcın yarısı alınmaktadır. Ayrıca cüzdan bedeli de tahsil edilmektedir.

İkamette Kesinti Nedir, Kesintisiz İkamet Süresi Nasıl Hesaplanır?

Bir yılda toplam altı (6) ayı geçen veya son beş(5) yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında bulunmasına ikamet kesintisi denir. İkamet süresinde kesintisi olanların, ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde önceki izin süreleri hesaba katılmaz. Kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır. 

Türk Vatandaşı ile Evliyim, İkamet Tezkeresi Almak Zorunda mıyım?

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların ikamet izni alması gerekir. İkamet izni alabilmesi için evliliklerini ispat etmeleri ve nüfus müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

İkamet İznimi Uzatmak için Neler Yapmalıyım? 

İkamet tezkeresininin süresi bitmeden veya sürenin bitim tarihinden itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde yetkili emniyet makamlarına müracaat edilmesi gerekir. Oturma izni talepleri, izin süresi bitmeden en erken 60 gün, en geç 3 gün öncesinden yapılması gerekir. Bu süreyi geçiren yabancılara verilecek ikamet izinlerinden ihlal edilen sürenin harcı bir kat fazlasıyla tahsil edilir.

İkamet İzni Harcı Ne Kadardır?

İkamet izni harç ücreti için 650 TL, kart ücreti için 125 TL izin başvurusunda bulunan yabancının yaşına göre değişmekle birlikte sağlık sigortası da istenmektedir.

Pasaportum Olmadan İkamet İzni Alabilir miyim?

Pasaport olmadan da ikamet izni alınabilir. Ancak ikamet izni pasaport yerine geçen belgenin aslı ile alınabilir.

İkamet Tezkeremi Kaybettim Ne Yapmam Gerekiyor?

Yeni ikamet izni alınması gerekmektedir. Kaybolan tezkere harca tabi ise verilecek yeni ikamet tezkeresi harcının yarısı ile birlikte cüzdan bedeli ücreti ödenmelidir.  

Göç İdaresinden Oturma İzni Nasıl Alabilirim?

Oturma izni, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi www.goc.gov.tr , e-ikamet sistemi üzerinden veya  ikamet edeceği ilde yer alan Göç İdareleri'ne başvurularak alınır. 

Başvurular, uzman danışmanlar tarafından online ortamda yapılır. Randevu belgesi ve diğer belgeler hazırlanır. Başvuran yabancı, randevu günü belgelerini Göç İdaresi memurlarına teslim eder. Daha sonra Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu, oturma izni başvurusu onaylandıktan sonra oturma izni kartı yabancının ikamet adresine gönderilir.

Eğer Türkiye'de yaşamayı düşünüyorsanız ve yabancı uyruklular sağlık sigortası sizin için gerekliyse en uygun poliçeye bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. İhtiyacınız olan en iyi ve en uygun poliçe kapsamı ile sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Yabancılara özel sağlık sigortası fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için (0216) 368 45 45 no'lu numaradan bizi arayabilirsiniz.

Yayımlanma Tarihi: 22 Şubat 2022 Salı

Güncellenme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

Türkiye'de ikamet etmenin; çalışma, eğitim veya araştırma yapma gibi nedenleri olabili...
Yabancı Sağlık
22 Şubat, Salı
Tümünü oku
Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Ülkemizde kesintisiz olarak en az sekiz yıl uzun dönem ikamet izni (tezkeresi) ile ik...
Yabancı Sağlık
25 Şubat, Cuma
Tümünü oku
Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de oturma izni almak isteyen ya da ikamet tezkeresi...
Sigorta
30 Ekim, Cuma
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın