Kısa Dönem İkamet İzni Nedir? Nasıl Alınır?

blog-image

Vize süresinden ya da vize muafiyet süresinden daha uzun süre konaklamak isteyen yabancılar için düzenenlenen ikamet iznine kısa dönem ikamet izni ya da geçici ikamet izni denir. Vize süresinden uzun kalmak isteyen tüm yabancıların bu ikamet iznine başvurması zorunludur.

Yabancılar İçin İkamet Oturma İzni başlıklı yazımızı okumak için tıklayınız.

Kısa Dönem İkamet Şartları Nelerdir?

Geçici ikamet izni, kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmesi için Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 32. Maddesindeki şartların sağlanması gerekir.

 • Türkiye'de kalış amacını destekleyen belge ve bilgilerin ibrazı,
 • İlgili kanunun 7. Maddesi kapsamında olmamak,
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun şekilde barınma şartlarını taşımak,
 • İstenmesi durumunda, vatandaşı bulunduğu veya yasal şekilde ikamet ettiği ülkenin yetkili mercileri tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belge,
 • Türkiye'de ikamet edeceği adresin bilgilerini iletmek. 

Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusu

Türkiye'ye yeni gelen veya Türkiye'de yasal olarak 8 yılı doldurmayan yabancılar, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi e-ikamet sistemi üzerinden online başvuru yapmalıdırlar. 

Geçici ikamet izni yani kısa Dönem İkamet İzni online olarak yapıldıktan sonra sistem üzerinden seçilen randevu gününde yabancının hazırlaması gereken evraklar ile birlikte randevuda hazır bulunması gerekmektedir. Randevu süresinde evrakların tamamı teslim edilmelidir.

Kısa Dönem İkamet İzni Çeşitleri

Bilimsel Araştırma Nedeniyle İkamet İzni

Bilimsel araştırma nedenleri ile kısa dönem ikamet izni almak isteyen yabancıların, yapacakları araştırmanın izne tabi olması gerekmektedir. İzne tabi olması durumunda ilgili kuruluşlardan alınan izin belgesini sunulması istenir. İzne tabi olmaması halinde ise araştırmaya dair detaylara ilişkin bir beyanda bulunmaları gerekmektedir. Bilimsel araştırma üzerinden ikamet izni almak isteyen yabancılar, Türkiye'ye girmeden önce kendi ülke temsilciliklerinden Bilimsel Araştırma Vizesi almış olmaları şartı aranır.

Ticari İlişkiler Nedeniyle İkamet İzni

Ticari ilişkiler veya iş kuracak yabancıların 90 gün üzerinde ikamet etmesi halinde temas kuracağı kişiler ya da  şirketlerin davet mektubu veya işe ilişkin belgeler talep edilir.

Türkiye'de Taşınmazı Bulunan Yabancılar için İkamet İzni

Taşınmaza sahip olan yabancıların ikamet izni talebinde bulunması durumunda, taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca taşınmaz üzerinden birden fazla aile üyesinin hak sahibi olması halinde, hak sahibi olan diğer aile fertleri de ikamet izni başvurusunda bulunabilir. Aile üyeleri, başvuru sahibinin eşi, ergin olmayan çocuğu ya da bağımlı ergin çocukları olabilir.

Hizmet İçi Eğitim Programına Dahil Olan Yabancılar için İkamet İzni

Hizmet içi eğitim programı üzerinden kısa dönem ikamet izni talep eden yabancıların, eğitim verecek kurum ya da kuruluşun sunduğu eğitim içeriği, eğitim süresi ve yeri konularındaki belgeleri sunması gerekmektedir. Kısa dönem oturma izni, eğitim süresini kapsayacak şekilde düzenlenir.

Öğrenci Değişim Programlarına Dahil Olan Yabancılar için İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim nedeniyle Türkiye'de ikamet izni almak isteyen yabancıların, ilgili kurumlar tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları gerekir. Öğrenci Değişim program kapsamında ikamet iznine başvuran yabancılar; ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca ek bir sağlık sigortası yaptırılması ve belgelenmesi istenmez. Ancak kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayan yabancılardan özel sağlık sigortası yaptırılması istenir. 

Öğrenci İkamet İzni başlıklı yazımızı  da okumanızı tavsiye ederiz.

Turizm Amacıyla Kalış Süresini Uzatmak İsteyen Yabancılar için İkamet İzni

Turizm gerekçesiyle kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunmak isteyen yabancıların seyahat planlarına ilişkin beyanları değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge istenebilir. Göç İdare Başkanlığının aldığı karar ile turistik amaçlı kısa dönem ikamet izinleri bir seferden fazla alınamayacaktır.

Tedavi Görecek Olan Hastalar için İkamet İzni

Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımayan, tedavi görme amacıyla Türkiye'ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabul belgeleri istenir. Tedavinin tüm masraflarının ödediklerini belgeleyen yabancılardan özel sağlık sigortası veya ek sigorta istenmez. Tedavi için gelen yabancı refakatçileri için genel ikamet durumları uygulanır. Refakatçi olarak gelen yabancıların en fazla iki kişi için ek sağlık sigortası şartı da aranmaz. 

Türkçe Öğrenme Kurslarına Katılacak Olan Yabancılar için İkamet İzni

Türkçe öğrenmek için ikamet izni başvurularından bulunmak isteyen yabancılara, kısa dönem ikamet izni en fazla iki defa verilebilir. Kursun süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurumlar, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yapan yabancıların kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüklerine bildirmelidir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Yabancılar için İkamet İzni

Başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlarına en fazla beş yıllık süreyle ikamet izni verilebilir. 

Kısa Dönem İkamet İzni için Gereken Belgeler

Geçiçi ikamet izni, kısa dönem ikamet izni başvurularında, yabancılar Türkiye'de kalış nedenlerini ifade etmek ve belgelemek durumundadır. Kısa dönem ikamet izni için gerekli belgeler, kalış nedenlerine göre farklılık göstermektedir.

Turizm Amaçlı Kısa Dönem İzni için Gerekli Belgeler

 • Randevu Formu
 • Yabancı sağlık sigortası poliçesi
 • Ödenen harç ve kart ücret dekontları
 • Kalacağı adrese ait noter onaylı kira kontratı
 • Vergi Numarası
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösteren belge

Taşınmaz Mal Üzerinden Kısa Dönem İzni için Gerekli Belgeler

 • Randevu Formu
 • Özel Sağlık Sigorta Poliçesi
 • Ödenen harç ve kart ücret dekontları
 • Konutun şahsa ait olduğunu gösteren mühürlü ve imzalı tapu
 • Vergi Numarası
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösteren belge

Tedavi Amaçlı Kısa Dönem İzni için Gerekli Belgeler

 • Randevu Formu
 • Özel Sağlık Sigorta Poliçesi
 • Ödenen harç ve kart ücret dekontları
 • Kalacağı adrese ait noter onaylı kira kontratı
 • Vergi Numarası
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösteren belge

İşyeri Sahipli Üzerinden Kısa Dönem İzni için Gerekli Belgeler

 • Randevu Formu
 • Özel Sağlık Sigorta Poliçesi
 • Ödenen harç ve kart ücret dekontları
 • Noter onaylı vergi levhası ve imza sirküsü
 • Noter onaylı ticaret sicil gazetesi
 • Vergi Numarası
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösteren belge

Kamu Kuruluşları Aracılığı ile Eğitim,Araştırma,Staj ve Kurs Üzerinden Kısa Dönem İzni için Gerekli Belgeler 

 • Randevu Formu
 • Özel Sağlık Sigorta Poliçesi
 • Ödenen harç ve kart ücret dekontları
 • Kalacağı adrese ait noter onaylı kira kontratı
 • Vergi Numarası
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösteren belge
 • Eğitim, araştırma, staj ve kursun alınacağı kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak programın süresini gösteren imzalı ve mühürlü belge

Türkçe Öğrenme Kursu Üzerinden Kısa Dönem İzni için Gerekli Belgeler

 • Randevu Formu
 • Özel Sağlık Sigorta Poliçesi
 • Ödenen harç ve kart ücret dekontları
 • Kalacağı adrese ait noter onaylı kira kontratı
 • Vergi Numarası
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösteren belge
 • Türkçe dil kursu vermeye yetkili kuruluşlardan alınacak  imzalı ve mühürlü eğitim belgesi

Aile İkamet İzninden Kısa Dönem İkamet İznine Geçiş için Gerekli Belgeler

 • Randevu Formu
 • Özel Sağlık Sigorta Poliçesi
 • Ödenen harç ve kart ücret dekontları
 • Kalacağı adrese ait noter onaylı kira kontratı
 • Vergi Numarası
 • Pasaport aslı ve fotokopisi
 • Gelir durumunu gösteren belge
 • Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
 • Önceki oturma izni belgesinin aslı ve fotokopisi

Kısa Dönem İkamet İzni Sorgulama

Geçici ikamet izni, Göç İdaresi Başkanlığı resmi web sitesi üzerinden, başvuru sonucu kısmından sorgulayabilirsiniz. İstenildiği takdirde ALO 157 Yabancılar İletişim Merkezi aranarak da sorgulama yapılabilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Uzatma

Kısa dönem ikamet izni uzatma başvurularında,  Türkiye'de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilen kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar, bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı çocuğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar dışındaki  başvurular en fazla ikişer yıllık olarak düzenlenebilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Reddedilmesi, İptal Edilmesi ya da Uzatılmaması

Mevcut kısa dönem ikamet izin belgeleri birçok gerekçe ile reddedilebilir, başvuru iptal edilebilir ya da uzatma talebi kabul edilmeyebilir. 

Kısa dönem ikamet izninin gerekliliklerini yeniden sağlayamamak ya da koşulların değişmiş olması, alınan ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının belirlenmesi, başvuru sahibi hakkında geçerli bir sınır dışı kararı ya da giriş yasağının bulunması, yurt dışında kalınabilecek süreyi aşmak önde gelen nedenlerdendir.

Kısa Dönem İkamet İzni Nereden Alınır?

Göç İdaresi Başkanlığı'na yapılan başvurunun ardından istenilen belgelerin tamamı randevu gününde teslim edilmelidir. Sonuçlanan başvurular, iletişim numaranıza bildirilerek 1 ile 3 ay süre zarfında ikamet adresinize teslim edilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Yıldır?

Kısa dönem ikamet izni, yabancıların belli bir süre ile Türkiye'de kalma hakkı veren, Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış bir izindir. Kısa dönem izinler en fazla ikişer yıllık alınabilir. 

Kısa Dönem İzni İptal Edilebilir mi?

Kısa dönem izinleri Türkiye Cumhuriyeti resmi mercileri tarafından iptal edilebilir. İptal edilme sebepleri içerisinde, kısa dönem ikamet izninin gerekliliklerini sağlayamamak ve ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanılması en önemli sebeplerdendir.

Eğer Türkiye'de yaşamayı düşünüyorsanız ve yabancı sağlık sigortasına ihtiyacınız varsa en uygun poliçeye bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. İhtiyacınız olan en iyi ve en uygun poliçe kapsamı ile sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Yabancılara özel sağlık sigortası fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için (0216) 368 45 45 no'lu numaradan bizi arayabilirsiniz.

Yayımlanma Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi

Güncellenme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

İçindekiler

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

Türkiye'de ikamet etmenin; çalışma, eğitim veya araştırma yapma gibi nedenleri olabili...
Yabancı Sağlık
22 Şubat, Salı
Tümünü oku
Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Ülkemizde kesintisiz olarak en az sekiz yıl uzun dönem ikamet izni (tezkeresi) ile ik...
Yabancı Sağlık
25 Şubat, Cuma
Tümünü oku
Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de oturma izni almak isteyen ya da ikamet tezkeresi...
Sigorta
30 Ekim, Cuma
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın