Öğrenci İkamet İzni Nedir?

blog-image

Türkiye'de Yüksek Öğrenim Kurumu'na bağlı önlisans, lisans,yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıran yabancıların eğitim aldığı süreçte ülkede kalabilmesini sağlayan ikamet iznine denir.

İkamet İzni Nasıl Alınır?

Yabancıların öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu'na ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumda örgün öğretim kaydının bulunması gerekmektedir. Yabancı öğrenciler, kayıtlarını tamamlarının ardından e-ikamet sistemi üzerinden randevu almalı, verilen öğrenim belgesi ve yabancı öğrenci ikamet izni için istenilen belgeleri randevu tarihinde sunmalıdır. Başvuru esnasında eksik belgelerin olması halinde, bu belgeler başvuru yapan yabancı öğrenciye bildirilerek 15 gün içinde tamamlanması talep edilir.

Kimler Öğrenci İkamet İzni Almalıdır?

Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumu'na veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumda eğitim almak amacıyla ikamet etmek isteyen yabancı öğrenciler, öğrenci ikamet izni almalıdır. 

 • Aile ikamet izni sahibi olmayan ilk ve orta kademe okullarda öğrenim görecek yabancı öğrenciler
 • Aile ikamet izni sahibi olan ilk ve orta kademe okullarda öğrenim görecek olan yabancı öğrencilerin 18 yaşını tamamlayana kadar ikamet izni almalarına gerek yoktur. 18 yaşını doldurmuş olan ve halen ortaöğretim kademesinde bir öğrenim kurumuna devam eden yabancı öğrenciler, yabancı öğrenci ikamet izni başvurusu yapmalıdır. 
 • Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı kurumlarda önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) ve DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi) benzeri bir eğitimi almaya hak kazanan yabancı öğrenciler.

Öğrenci İkamet İzni Şartları Nelerdir?

Öğrenci ikamet izni için aşağıdaki şartlar dikkate alınır;

 • Türkiye sınırları içerisine girişi izni verilmeyen yabancılardan olmamak,
 • Öğretim kurumuna bağlı öğrenci belgesi ve istenilen belgeleri sunmak,
 • Türkiye'de kalacağı adres bilgilerinin belgesini sunma şartları aranmaktadır. 

Öğrenci İkamet İzni Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Öğrenci ikamet izni için gerekli belgeler sağlandığında başvuru gerçekleştirilir. Öğrenci ikamet için istenen belgeler;

 • İkamet izni başvuru formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi,
 • Öğrenci belgesi,
 • Dört adet fotoğraf,
 • Yabancı sağlık sigortası,
 • Türkiye'de ikamet edeceği yerin adres belgesi,
 • İzin süresince yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olduğuna dair belge,
 • Yabancının ergin olmaması durumunda, yurt dışında annesi,babası ya da yasal temsilcisinin vereceği izin belgesi ve Türkiye'deki kurumlar tarafından verilen izin belgesi,
 • İzin süresince yabancının masrafları kamu kurumlarınca karşılanıyorsa bu belgenin başvuruda sunulması gerekir. 

Öğrenci İkamet İzni Başvurusu Reddi, İptali ya da Uzatılmaması

Yabancı öğrencilerin ikamet izinlerinin reddedilmesi, mevcut ikamet izinlerinin iptal olması ya da uzatılmamasının birkaç sebebi bulunmaktadır.  

 • Öğrenci ikamet izni talebi olan veya geçerli bir öğrenci iznine sahip olan yabancı öğrencilerin hakkında sınır dışı kararının olması veya Türkiye'ye giriş yasağının olması,
 • Öğrenci ikamet izni verilme amacının dışında kullanıldığının farkına varılması,
 • Öğrenci ikamet izni verilebilmesi için gerekli olan şartların ortadan kalkmış olması veya öğrencinin bu şartları sağlayamıyor olması,
 • Öğrenci ikamet izin başvurusu gerçekleştiren yabancı öğrencilerin, öğrenimini sürdüremiyeceğinin anlaşılması ya da ortaya çıkması önde gelen sebepler arasındadır. 

Türkiye'de Eğitim Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Türkiye'de öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilmek için yabancıların Yüksek Öğretim Kurumu'na ya da Milli Eğitim bakanlığı'na bağlı bir kurumda örgün eğitim kaydının bulunması gerekiyor.

Yabancı öğrencilerin devlet okullarında eğitim görmeleri için Yabancı Öğrenci Sınavı'na giriş yapmaları gerekmektedir. Bu sınav yılda bir kez yapılmakta olup her okulun sınavı için bireysel başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak yabancı öğrenci Türkiye'de özel bir eğitim kurumunda eğitim almak isterse Yaban Öğrenci Sınav şartı aranmaz.

Yabancı öğrencilerin okullarından transcript alınarak daha önce gördüğü eğitimler, bu eğitimlerideki başarı sıralanması ve içeriklerin belgelenmesi istenmektedir. Türkiye'deki okullara bu belgeler sunulmadan önce noter onaylı yeminli tercüme işlemleri yapılmış olmalıdır. 

Yabancı Öğrenci Başvurularında Denklik Nedir?

Yabancı öğrencilerin önceki eğitimlerinden alınan transkript belgelerinin sunulması ile Türkiye'de alacakları eğitimlerinde ki içerikler karşılaştırılarak, alınan dersler ve içerikler incelenip denklik verilebilir.

Bazı durumlarda denkliğin sağlanabilmesi adına öğrenciler ek derslerle desteklenerek mezun ya da denk duruma getirilebilir. Denklik başvuruları yapılan bölümün ve önceki eğitimlerinin içeriklerine bağlı olarak belirlenmektedir. Türkiye'de devlet kurumlarında eğitim görebilmek için Yabancı Öğrenci Sınavı şartı aranmasına karşı özel okullarda bu şart aranmayabilir. Denklik başvuruları ise her iki koşulda da zorunlu talep edilmektedir. 

Okula Kayıt Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelirken Vize Alınması Gerekir mi?

Öğrenci ikamet izni, yabancı öğrencinin eğitim aldığı süre zarfında Türkiye'de kalmasına hak tanıyan ikamet iznidir. Öğrenci ikamet izni başvurusu için istenilen ilk koşul Türkiye'de bulunan Yüksek Öğretim Kurumu'na ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir eğitim kurumunda kaydı bulunmasıdır.

Başvuru yapmak isteyen yabancı öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye arasındaki vize koşullarına bağlı olarak vize muafiyeti ya da e-vizeli olarak ülkeye giriş yaptıktan sonra öğrencilere tanınan süre içerisinde sınava girecekse, o süreci tamamladıktan sonra okul kaydını yaptırabilirler. Sonraki süreçte okul kaydı ile birlikte Öğrenci İkamet İzni başvurusu yapmalıdır. 

Öğrenci İkamet İzni ile Türkiye'de Çalışabilir mi?

Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı öğrenciler, Türkiye'de yasal olarak ikamet izni tanınmış olup çalışma hakkına sahip değillerdir; diğer bir deyişle yabancı öğrencilerin çalışma hakkı bulunmaz. Öğrenciler ikamet süresince kendi ülkelerine gitme ve dönme haklarına sahip olmasına rağmen okul devam zorunluluğu dikkate alınmaktadır. 

Öğrenci İkamet İznim Varken Devamsızlık Yapsam Sorun Olur mu?

Yüksek Öğretim Kurumu'na veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumların yönetmeliği kapsamında devam zorunlulukları farklılık göstermektedir. Öğrenci ikamet izni olan yabancı öğrencinin okul devam zorunluluğunu yerine getirmezse öğrenci ikamet izinleri iptal edilmektedir. 

AB Eğitim ve Gençlik Programları İle Gelen Yabancı Öğrenciler İkamet İzni Alabilirler mi?

AB programlarıyla Türkiye'de eğitim görmek amacıyla ülkeye gelmiş olan yabancı öğrencilere vize türlerine bakılmaksızın ikamet izni verilebilir. Programların içeriği kapsamında, Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı bir kurumda öğrenimini sürdürecek veya staj yapacak yabancı öğrencilere, öğrenci ikamet izni verilir. Diğer kapsamda olan öğrencilere ise kısa dönem ikamet izni verilir. Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerden, ikamet edecekleri süre zarfında geçimlerini nasıl temin edecekleri belgelenmelidir. 

Türkiye'de Eğitim Gören  Yabancıların Staj Yapması İçin Gerekenler Nelerdir?

Türkiye'de staj yapmak isteyen yabancıların, staj yapacakları kurumdan alınacak belgeler ile vize süresi uzatılabilir. Staj süresi sonuna kadar ikamet izni verilir. 

Öğrenci İkamet İzni ile Kalan Yabancı Öğrencilerin Yakınları Refakat Etmek Amacıyla Türkiye'de Kalabilir mi?

Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı öğrencinin, yalnızca eş ve çocuklarının aile ikamet izni başvurularında destekleyici olabilme hakkı sağlar. Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı öğrencilerin diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz. 

Öğrenci ikamet izni süresi dolmadan mezun olan yabancı öğrencinin ikamet izni devam eder mi?

Mezuniyeti gerçekleşen yabancı öğrencinin ikamet izin süresi, mezuniyet tarihi itibari ile sona ermektedir. Yabancı öğrencilerin 10 gün içerisinde yeni kalış amaçlarına uygun ikamet izni başvurusu gerçekleştirmelidir. Normal eğitim süresi içerisinde mezuniyetini tamamlayamayan öğrencilerin ikamet izinleri en çok birer yıllık sürelerle ve eğitim süresini geçmeyecek şekilde uzatılır. 

Uzun dönem ikamet izni hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrenci İkamet İzinleri için Harç Ücreti Alınıyor mu?

Türkiye'de bulunan büyükelçilik,konsolosluk ve uluslararası okullar benzeri Türk okulları olmayan kurumlara başvurularda ikamet izni harcı alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyetine bağlı Türk okulları ve yüksek öğretim kurumları başvurularında ikamet izni harcı alınmamaktadır. 

Özel Öğrenci, Açık Öğretim Fakültesi ya da Uzaktan Eğitim Kurumları gibi Gerekçelerle İkamet İzni Başvurusu için Hangi İkamet İzni Gerekir?

Özel öğrenci, açık öğretim ya da uzaktan eğitim gibi gerekçelerle yapılan öğrenci ikamet başvuruları kabul edilmemektedir. Bu kişiler diğer ikamet izin türlerine başvuruda bulunması gerekir. 

Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumu'na veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurumda öğrenci olmak isteyen yabancıların, öğrenci ikamet iznine başvuruları gerekiyor. Öğrenci ikamet izin süreleri kabul edildikleri okulun eğitim süresine göre verilmesinin yanı sıra okudukları okulların devam zorunluluk koşullarına uymak zorundadırlar. Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancı öğrencilerin amacının dışında ikamet izni kullanımı tespit edildiği durumda ikamet izinleri iptal edilir. Öğrenci ikamet iznine sahip olan yabancıların, eğitim süresince hayatlarını sürdürebilecek maddi koşulların da sağlanması istenmektedir. 

Eğer Türkiye'de yaşamayı düşünüyorsanız ve yabancı sağlık sigortasına ihtiyacınız varsa en uygun poliçeye bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. İhtiyacınız olan en iyi ve en uygun poliçe kapsamı ile sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Yabancılara özel sağlık sigortası fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için (0216) 368 45 45 no'lu numaradan bizi arayabilirsiniz.

Yayımlanma Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar

Güncellenme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

Türkiye'de ikamet etmenin; çalışma, eğitim veya araştırma yapma gibi nedenleri olabili...
Yabancı Sağlık
22 Şubat, Salı
Tümünü oku
Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Ülkemizde kesintisiz olarak en az sekiz yıl uzun dönem ikamet izni (tezkeresi) ile ik...
Yabancı Sağlık
25 Şubat, Cuma
Tümünü oku
Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de oturma izni almak isteyen ya da ikamet tezkeresi...
Sigorta
30 Ekim, Cuma
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın