Aile İkamet İzni Nedir? Nasıl Alınır?

blog-image

Aile oturma izni ya da aile ikamet izni, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 34 ve 37 maddelerince düzenlenmiştir. Bu maddeler aile birliğinin korunması ve devamı amacıyla yabancı kişi veya kişilere tanınan kısa dönem ikamet iznidir. Aile statüsünde yer alan yabancı uyruklu kişilere tanınmaktadır. 

Aile İkamet İzni Nasıl Alınır?

Türkiye'de aile oturma izni alma konusunda yabancı uyruklu vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır. Türk vatandaşıyla evli olan yabancı uyruklu kişilerin yanı sıra Türkiye'de yasal ikamet izni olan yabancılar ve ikincil koruma statüsüne sahip olan yabancılarla evli yabancı kişiler de başvuruda bulunabilir. Destekleyici ya da sponsor kendi üzerinden eşine ve çocuklarına ikamet izni alabileceği gibi eşine bağlı fakat kendisinden olmayan çocuklarına da aile ikamet izni alabilir. 

Doğum yoluyla Türk vatandaşlığı hakkına sahip olan kişi, vatandaşlıktan çıkma izni kapsamında Türk vatandaşlığından ayrılmış olanlar ve bu kişilerin kendisiyle birlikte aynı koşullarda işlem gören çocukları, kamu düzeni ve kamu güvenliğine dair tüm hükümlerin saklı kalması koşuluyla sosyal güvenliğe dair bütün hakları saklı kalmaktadır. Bu hakların kullanılması durumu aile ikamet izni için de faydalar sağlamaktadır. 

Aile İkamet İznini Kimler Alabilir?

Türk vatandaşlarının, ikamet izinlerinden birine sahip yabancıların ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 • Yabancı eşine,
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
 • Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna, 3 yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir.

Aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyici ya da sponsorun ikamet izni süresini aşamaz. 

Aile İkamet İzni İçin İstenen Belgeler

Aile ikamet izni için gerekli belgeler destekleyici (sponsor) ve yabancı kişi için farklılıklar göstermektedir. 

Türk Vatandaşıyla Evli olan Yabancılardan İstenen Belgeler

 • Pasaport aslı ve fotokopisi,
 • Evlilik Cüzdanı,
 • Destekleyicinin nüfus cüzdanın aslı ve fotokopisi,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Yabancı sağlık sigortası,
 • Destekleyicinin gelir düzey belgesi,
 • Adli sicil belgesi,
 • Yerleşim yeri ikamet bilgilerini gösteren belge

Türkiye'de İkamet İzni Olan Yabancı Eş ile Evlenen Yabancılardan İstenen Belgeler

 • Başvuru Formu,
 • Pasaport aslı ve fotokopisi,
 • Destekleyicinin pasaport aslı ve fotokopisi,
 • Evlilik Cüzdanı,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Destekleyicinin gelir düzey belgesi,
 • Destekleyicinin ikamet veya çalışma izninin aslı ve fotokopisi,
 • Yabancı sağlık sigortası,
 • Adli sicil belgesi,
 • Yerleşim yeri ikamet bilgilerini gösteren belge,

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Aile İkamet İzni Randevusu Nasıl Alınır?

Türkiye'de aile ikamet izni randevusu, yabancının ikamet ettiği ildeki Göç İdaresi veya İlçe Çalışma Grup Başkanlığı'na yapılmaktadır. Randevu tarihleri yabancıların ikamet ettiği illere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Pasaport numarasının doğru girmesi, başvuru tarihi süresi, yabancının vize veya vize muafiyetininin dolmamış olması, destekleyici bilgilerinin doğru girilmesi ve gelir belgesinin doğruluğu randevu alırken dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelmektedir. 

İkamet İzni Uzatma ve Uzun Dönem İkamet İzni başlıklı yazılarımız da ilginizi çekebilir.

Aile İkamet İzni İçin Sağlık Sigortası Gerekli mi?

Aile ikamet izni için başvuru yaparken, destekleyicinin tüm aile fertlerini içinde barındıran sağlık sigortasına sahip olması koşulu aranır. Diğer bir deyişle aile ikamet izni için tüm aile fertlerini kapsayan bir sağlık sigortası gereklidir.

Aile İkamet İzni Başvuru Süresi

Yabancı vize veya vize muafiyeti süresini aşmadan aile ikamet izni başvurusu yapmalıdır. Vize muafiyeti ile giriş yapan yabancılar Türkiye'de en fazla 90 gün kalabilir ve bu süre aşılmadan aile ikameti ilk başvuru işlemlerini başlamalıdırlar. 

Türkiye Aile İkamet İzni Ücretleri Ne Kadar?

Aile ikamet izni ücreti ile devam edelim. Türkiye aile ikamet izni almak isteyen yabancıların, uyruğuna göre ödediği aile ikamet izni harç bedeli değişkenlik göstermektedir. Vize muafiyetiyle gelen bazı ülke vatandaşları için uyruğuna bağlı olarak tek giriş vize harcı da ödenmektedir. Alman vatandaşları, Türk vatandaşıyla evlilik üzerinden aile ikamet izni almak isterseler harçlardan muaf olacaklardır. Devlet harçları masraflarına ek olarak yabancının yaşı, yabancı sağlık sigorta gideri, adres kayıt belgeleri için noter giderleri ve başvuru hizmet gideri masrafları olacaktır. 

Aile Oturma İzni Ne Kadar Sürede Çıkar?

Aile oturma izni başvurulan ile ve yoğunluğa göre değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarınca bu süre 90 günü aşmayacak şekilde yabancıya iletilir. 

Onaylanmış Aile İkamet İzni Belgesi Nasıl Alınır?

Başvuru aşamalarının tamamlanmasının ardından onay verilmiş aile ikamet izin belgesi, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yabancının ikamet adresine gönderilir. Yabancının PTT tarafından doğrulama yaptığı telefon numarasına iletilir ve 1 ile 3 iş günü arasında teslim edilir. 

Aile İkamet İzni Red, İptal ve Uzatılmama Nedenleri?

 • Aile ikamet izninin veriliş amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Aile ikamet izni için aranan şartlarının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 • Geçerli sınır dışı kararının bulunması veya ülkeye giriş yasağının bulunması durumlarında aile ikamet izni alınamaz. Mevcut ikamet izinleri iptal edilir veya uzatılmaz. 

Aile İkamet İzni İptal Olursa Ne Olur?

Aile oturma iznine sahip olan ailenin 18 yaşını tamamlayan ve en az 3 yıldır ikamet izniyle Türkiye'de yaşayan çocukları, mevcut izinlerini “kısa dönem ikamet izni”ne dönüştürebilirler. Yanı sıra Türk vatandaşıyla evli olan yabancılar da boşanmaları durumunda kısa dönem ikamet izninden yararlanabilirler. 

Buradaki önemli kıstas, kişinin en az 3 yıl aile oturma izni ile Türkiye'de yaşamış olmasıdır. Tüm bu süreçte, eğer boşanma nedeni aile içi şiddet ise ve yabancı eşin mağdurluğu mahkeme tarafından onaylanmışsa, bu 3 yıl şartı aranmaz.

 Aile İkamet İzni Olanlar Çalışabilir mi?

Aile oturma izni sahibi yabancı kişilerin Türkiye'de çalışabilmesi için yalnızca bu ikamet izni yeterli değildir. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerde aksi görülmedikçe, yabancının ülke sınırları içerisinde bağımlı veya bağımsız çalışabilmeleri için çalışma iznine ihtiyaçları vardır. Bu iznin yanı sıra istisnai çalışma izni için de başvurulabilir. Aile ikamet iznine sahip olan yabancıların ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye'de istisnai çalışma izni isteyebilirler. 

Aile İkamet İzni Reddedilenler Ne Yapmalı?

Aile ikamet izni red kararı üzerine ülkeyi terk eden yabancıların daha sonraki bir tarihte ülkeye giriş yapabilmeleri mümkündür. İkamet izni başvurusunun red kararının bildirilmesinin ardından, sonraki 180 gün içinde yeniden başvuru yapılmak istenirse eğer bir önceki başvurudan farklı bir ikamet izni başvurusu yapılmalıdır. Red kararının yabancıya bildirilmesinden sonra yeniden aynı ikamet izni başvurusu yapabilmesi için red kararının bildirilmesinin ardından 6 aylık sürenin doldurulması gerekmektedir. 

Aile İkamet İzni Ne Kadar Sürelik Alınabilir?

Aile ikamet izni, destekleyici veya sponsor olan eşin sigorta ve iş durumuna bağlı olarak en fazla 3 yıllık olarak verilmektedir. Yabancının pasaport süresi de değerlendirilmektedir.  

Aile İkamet İzni Nasıl Yenilenir?

Aile ikamet izni yenileme başvurusunda, destekleyici veya sponsor eşin gelir durumu ve sigortasının yanı sıra yabancının pasaport süresi de değerlendirilmektedir. Aile ikamet izninin bitimine 120 günden daha az süre kalması durumunda yenileme başvurusunun yapılması gerekmektedir. Aile ikamet izni süresinin bitiminden sonra yapılan başvurular yeni başvuru olarak değerlendirilmektedir. 

Aile İkamet İzni Olan Yabancılar Kısa Dönem İkamet İznine Geçiş Yapabilir mi?

Destekleyici veya sponsor eşiyle 3 yıl veya daha fazla süre evli kalınmasının ardından boşanan yabancılar kısa dönem ikamet iznine geçebilirler. Destekleyici eşinden şiddet gören, aile birliği içerisinde yaşamayan veya aile ikamet izni alma şansı bulunmayan yabancılar da mahkeme kararı ile şiddet gördüğü kanıtlanırsa kısa dönem ikamet iznine geçebilirler. 

Aile İkamet İzni Acil Olarak Nasıl Alınabilir?

Aile ikamet izni başvuruları ve sonuçları, yoğunluk ve pandemiden kaynaklı yaşanan sıkıntılar nedeniyle uzayabilmektedir. Yoğunluğun en fazla olduğu İstanbul ili dışında yapılan başvurular daha hızlı bir şekilde değerlendirilmektedir. 

Eğer Türkiye'de yaşamayı düşünüyorsanız ve yabancı sağlık sigortasına ihtiyacınız varsa en uygun poliçeye bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. İhtiyacınız olan en iyi ve en uygun poliçe kapsamı ile sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz. Yabancılara özel sağlık sigortası fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için (0216) 368 45 45 no'lu numaradan bizi arayabilirsiniz.

Yayımlanma Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar

Güncellenme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

İkamet İzni (Tezkeresi) Nedir? Nasıl Alınır?

Türkiye'de ikamet etmenin; çalışma, eğitim veya araştırma yapma gibi nedenleri olabili...
Yabancı Sağlık
22 Şubat, Salı
Tümünü oku
Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Ülkemizde kesintisiz olarak en az sekiz yıl uzun dönem ikamet izni (tezkeresi) ile ik...
Yabancı Sağlık
25 Şubat, Cuma
Tümünü oku
Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye'de oturma izni almak isteyen ya da ikamet tezkeresi...
Sigorta
30 Ekim, Cuma
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın