Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği

Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Sağlık sigortası; kişinin karşılaşabileceği hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya kaza riskine karşı ihtiyaç duyacağı muayene, teşhis, tedavi ve tahlil masraflarını karşılayan bir sigorta türüdür. Sağlık sigortası şirket değişikliği ise; mevcut sigorta şirketinden memnun olmayanların sağlık poliçesini başka bir sigorta şirketine geçirebilmesine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Sağlık sigortalarında geçiş işlemlerinin en iyi tarafı, sigortalının bir önceki sağlık poliçesinde kazandığı haklar ile beraber daha iyi bir sigorta şirketine geçebilmesidir. Sigortalının daha düşük prim ödemek adına başka bir sigorta şirketine geçmek istemesinin dışında, bu duruma neden olan başka faktörlerde vardır. Öncelikle sigortalıların mevcut sağlık sigortalarını, başka sigorta şirketine geçirmek istemelerinin nedenlerini ele alalım.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 10 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 10 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği Yapanların Ortak Nedenleri:

 • Sigorta şirketinin sunduğu hizmet kalitesinin düşük olması,
 • Sağlık poliçesinin dar kapsamlı olması,
 • Hasar ödeme sürecinin problemli ve yavaş işlemesi,
 • Geri ödemeli hasar talebinde, ödemelerin sigortalıya geç yapılması,
 • Hasar talebinde bulunulması durumunda, sağlık poliçesi priminin arttırılması,
 • Sağlık poliçesinde var olan gizli maddeler ve verilen sözlerin tutulması
 • Hastane oda sınırlamaları ve ek maliyetlerin çıkartılması,
 • Başka sağlık sigortası şirketinin sunduğu daha iyi ve ekonomik fırsatlar,
 • İhtiyaçlara yönelik, alanında uzman sağlık sigortası şirketine geçiş yapma isteği.

Sağlık sigortası şirket değişikliği yapanların ortak nedenlerinden yola çıkarak, Sağlık sigortası şirket değişikliğinin artılarına ve eksilerine bakalım.

Sağlık Sigortası Şirket Değişikliğinin Artıları ve Eksileri

ArtılarEksiler
Geçiş işlemleri sağlık poliçenizi kişiselleştirebilme imkanı sağlar. Çünkü sigortalılar, mevcut sağlık durumları/gereksinimleri ve yaşam tarzı değişimlerine göre mevcut sağlık poliçelerini değiştirebilirler/düzenleyebilirler. Örneğin, ek kapsamlar seçilebilir veya yeni durumlar eklenebilir.Sağlık sigortalarında geçiş işlemleri sadece yenileme döneminde yapılabilmektedir. Yani sağlık sigortanızı yaptırdığınız da yıl içinde başka bir sigorta şirketine geçiş yapamazsınız.
Geçiş işlemleri, mevcut sigorta şirketinizden kazanmış olduğunuz hakları kaybetmeden yapılır. Örneğin yeni geçiş yapacağınız sigorta şirketinde, bekleme süresi olmadan sağlık poliçenizi kullanmaya devam edebilirsiniz.Geçiş işlemleri sadece bireysel ve aile sağlık sigortalarında yapılabilmektedir.
Sigorta şirketleri arasındaki rekabet, sağlık sigortasına ödenecek primi de etkilemektedir. Daha düşük prim ödeyerek daha kapsamlı sağlık sigortası satın alabilirsiniz.Bu durum herkes için geçerli değildir. Geçmişten gelen bir hastalığınızın olması ve sık sık hastalıklarınızdan dolayı hastaneye baş vurmanız sizin ek primlerle karşılaşacağınızın göstergesidir.
Tablo tarihi: 01.06.2018 - Sağlık sigortası şirket değişikliğinin avantajlarını ve dezavantajlarını gösteren tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin. Canlı destekden bize yazabilirsiniz.

Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği Kuralları

 • Hangi tür sağlık poliçeleri için geçiş işlemi yapılabilir?

Aile ve bireysel sağlık sigortası poliçenizi haklarınızı kaybetmeden başka bir sigorta şirketine geçirebilirsiniz. Grup sağlık sigortalarında ise geçiş işlemleri biraz daha zahmetlidir. Mesela grup sağlık sigortasından çıkıp bireysel sağlık sigortası almak için geçiş işlemleri başlattığınızda bazı haklarınızı kaybedebilirsiniz.

 • Hangi sigorta şirketine geçiş işlemleri yapılabilir?

Sigortalılar, genel veya uzmanlaşmış şirketlerden genel veya uzmanlaşmış şirketlere geçiş işlemi yapabilir.

 • Sağlık sigortası ne zaman başka bir sigorta şirketine geçirilebilir?

Sağlık sigortası poliçesi, sadece yenileme döneminde başka bir sigorta şirketine geçirilebilir. Sigortalı olunan yıl içinde, başka bir sigorta şirketine geçiş işlemi yapılamaz.

 • Geçiş işlemleri ne zaman başlatılmalıdır?

Sağlık sigortası şirket değişikliği yapmak isteyen sigortalıların, kararlarını mevcut sigorta şirketlerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirim, sağlık poliçesinin sona erme tarihinden en az 45 gün önce yapılmalıdır. Geçiş işlemleri için gerekli prosedür bu zaman dilimi içinde halledilmelidir. Aksi halde geçiş işlemleri, yeni sigorta şirketi tarafından reddedilebilir.

 • Geçiş talebi ne zaman kabul edilir?

Gerekli sağlık değerlendirmesi yapıldıktan sonra, geçiş talebiniz sigorta şirketi tarafından 3 gün içinde kabul edilmelidir.

 • Kazanılan hasarsızlık indirimi, geçiş yapılmak istenen sigorta şirketinde de geçerli olur mu?

Her sigorta şirketinin belirlediği hüküm ve koşullar vardır. Gerekli risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra hasarsızlık indirimi alabilirsiniz. Eğer geçiş yapmak istenilen sigorta şirketi sigortalıyı riskli görürse, hasarsızlık indirimi uygulamaz.

 • Bekleme süresi geçiş yapılacak sigorta şirketinde uygulanır mı?

Mevcut sigorta şirketinde bekleme süresi doldurulduysa, geçiş yapılacak sigorta şirketinde bekleme süresi uygulanmadan sağlık poliçesi kullanılabilir.

 • Aynı sigorta şirketi içerisinde sağlık planı değiştirilebilir mi?

Evet, değiştirilebilir. Örneğin özel sağlık sigortanızı tamamlayıcı sağlık sigortası ile değiştirebilirsiniz. Hasarsızlık indirim oranı, bekleme süresi ve ömür boyu yenileme garantisi gibi kazanılan haklar ile geçiş işlemi uygulanmaktadır.

 • Sağlık sigortası şirket değişikliği talebi neden ret edilebilir?

Geçiş yapılmak istenen sigorta şirketinin hüküm ve koşullarına aykırı bir durum varsa geçiş talebi reddedilir.

Geçiş başvuruları aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

 • Bilgi yetersizliği,
 • Gerekli belgelerin zamanında teslim edilmemesi,
 • Geçmiş hasar taleplerinin bildirilmesi ve kişinin riskli bulunması,
 • Mevcut poliçe ve geçiş yapılmak istenen poliçe arasında kapsam, kapsam dışı maddeler ve diğer özellikler açısından büyük farkların olması,
 • Sağlık sigortası yenileme dönemlerinde kesinti olması.

Not: Sigorta şirketlerinin normları, şartları ve koşulları ile geçiş işlemlerini reddetmesi şirketten şirkete farklılık gösterebilir.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 10 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 10 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Geçiş İsteğinin Reddedilmesindeki Diğer Önemli Nedenler

 • Yüksek Yaş

Özellikle 45 yaşından sonra başka bir sigorta şirketine geçiş yapmak isteyen sigortalıların istekleri reddedilebilir. Çünkü ilerleyen yaş ile birlikte hastalıkların ortaya çıkma riski de artmaktadır. Var olan sağlık poliçesinde sigortalının bir çok hastalığı teminat altındayken, geçiş yapılacak sigorta şirketinde var olan hastalıklar teminat dışı bırakılabilir.

 • Tercih Edilmeyen Sağlık Geçmişi

45 yaş ve üstü sigortalıların, geçiş başvurusu bulunmaları halinde bazı medikal testlerden geçmesi istenir. Yapılan testlerin sonucuna göre maliyetli ve riskli hastalıklara dair bir bulgu bulunursa, sigorta şirketi geçiş talebini reddeder. Eğer mevcut sigorta şirketi, sigortalı olunan süre içinde çıkan hastalıkları teminat altına almışsa, geçiş yapma isteği akıllıca bir karar olmayacaktır.

Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği  için Gerekli Belgelerin Listesi

Önceki sigorta şirketine verilecek belgeler:

 1. Önceki yıllara ait tüm poliçeler,
 2. Mevcut sigorta şirketinden yapılan en son yenileme bildirimi,
 3. Hasarsızlık durum bildirimi,
 4. Sağlık beyanı.

Yeni sigorta şirketine verilecek  belgeler:

 1. Usule uygun olarak doldurulmuş teklif formu,
 2. Usule uygun olarak doldurulmuş geçiş işlemleri formu,
 3. Medikal kayıtlar,
 4. Hasarsızlık geçmişini gösteren belge.

Sağlık Sigortası Geçiş Başvurusu Yapmak İsteyenler İçin Tavsiyeler

Mevcut sigorta şirketinden başka bir sigorta şirketine geçiş yapılmadan önce mutlaka araştırma yapılmalıdır. Geçiş yapılmak istenen sigorta şirketinin, teminat kapsamı ile ödenecek primin doğru orantılı olması gerekmektedir. Geçiş işlemi faydadan çok zarar getirecekse, mevcut sigorta şirketinde sigortalı olmaya devam etmek daha mantıklı bir karar olacaktır. Önemli olan kazanılmış hakların kaybedilmemesi ve devamlılığının sağlanmasıdır.

Sağlıkla kalın.

Bunlarda ilginizi çekebilir:
Hemen Paylaş

Yorum Yap