Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

blog-image

Sağlık sigortası şirket değişikliği ise; mevcut sigorta şirketinden memnun olmayanların sağlık poliçesini başka bir sigorta şirketine geçirebilmesine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Sağlık sigortalarında geçiş işlemlerinin en iyi tarafı, sigortalının bir önceki sağlık poliçesinde kazandığı haklar ile beraber daha iyi bir sigorta şirketine geçebilmesidir. Sigortalının daha düşük prim ödemek adına başka bir sigorta şirketine geçmek istemesinin dışında, bu duruma neden olan başka faktörlerde vardır. 

Mevcut durumda, sağlık sigortası geçiş işlemleri sadece Türkiye'deki sağlık sigortası poliçeleri için geçerlidir. Sağlık sigortası geçiş işlemleri, aile veya bireysel sağlık poliçeleri için yapılabilmektedir. Sigorta şirketinizi değiştirmeye karar verdiğinizde, aşağıdaki haklarınızı da geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketine taşıyabilirsiniz:

 • Mevcut hastalıklar için bekleme süresi
 • Hasarsızlık indirim oranı
 • Ömür boyu yenileme garantisi

Geçiş işlemleri dikkatle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Sigorta şirketlerinin geçiş işlemleri için uyguladığı prosedürler iyi bilinmelidir. Bu süreç boyunca sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela sigortalı olduğunuz süre içinde yaşadığınız bir hastalık, geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketi tarafından kapsam altına alınmayabilir ya da kazanmış olduğunuz hasarsızlık indirimi yeni sigorta şirketinizin fiyatlandırma politikasına uymaz. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için geçiş işlemlerini başlatmadan önce mutlaka araştırma yapın.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının avantajlı fiyatlarını görmek için teklif alın!

Sağlık Sigortasında Sigorta Şirketini Değiştirmek

Poliçenizin bulunduğu sigorta şirketinde sağlık poliçenizi yenilemeyerek, poliçenizi başka bir sigorta şirketine geçirebilirsiniz.

Bu geçiş işlemi için dikkat edilmesi gereken en önemli konu poliçe yenileme tarihinden en az 30 gün önce sigorta şirketinizi değişikliği için talepte bulunmanız gerekmektedir. Mevcut sigorta şirketinizin yenileme teklifi, sağlık beyanınız ve sağlık geçmişinize ait kayıtlar yeni sigorta şirketine ulaştırılması gerekmektedir. Bu kayıtların ulaşması genelde 7 ila 10 iş günü içinde tamamlanmaktadır.

Eğer geçiş sürecini poliçenizin yenileme tarihine çok yakın bir tarihte başlatmışsanız  paniğe kapılacak bir durum olmaz. Nitekim mevcut poliçenizin bitiş tarihinden itibaren ekstra 1 ayınız daha olacaktır. Bitiş tarihinden sonra 1 ayı da geçirirseniz mevcut haklarınızı kaybedersiniz. Bu konuda süreye dikkat edin.

Eğer bitiş tarihinden sonraki 1 aylık süre içinde iseniz poliçenizi kullanamazsınız çünkü mevcut poliçeniz aktif olmayacaktır ve yeni poliçenizde daha başlamamış olacaktır.

Evraklarınız yeni sigorta şirketine ulaştıktan sonra size özel bir yenileme teklifi çıkaracaktır. Bu teklifte dikkat edilmesi gereken konu mevcut haklarınızın korunarak teklifinizin oluşturulmuş olması, muafiyetler ve primdir.

Örneğin; mevcut poliçeniz 2 senedir devam etmektedir. 3'üncü senenizin sonunda ömür boyu yenileme garantisine hak kazanacaksınızdır. Eğer 2'inci senenizin sonunda sigorta şirketinizi değiştiriyorsanız, yeni sigorta şirketinin de ömür boyu yenileme garantiniz için 2 yılı doldurduğunuzu kabul ederek size teklifte bulunmalıdır. Bu durumda kazanılmış haklarınızı kaybetmemiş olursunuz.

Sağlık Sigortası Geçiş İşlemleri Başlatmadan Önce Yapmanız Gerekenler

 • Öncelikle geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketini araştırın. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yorumlarını okuyun.
 • Geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketinin ek teminatlarını inceleyin.
 • Geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketinin; ömür boyu yenileme garantisi, hasarsızlık indirim oranı ve belirlediği limitleri iyi bilin.
 • Geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketinin genel ve özel şartlarını mutlaka okuyun. Belirlenmiş hüküm ve koşulların sizin için uygunluğunu değerlendirin.
 • Mevcut sigorta şirketiniz ile geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketi arasında karşılaştırma yapın. Ödeyeceğiniz prim ile alacağınız hizmetin doğru orantılı olmasına dikkat edin. Sağlık Sigortası Karşılaştırma sayfamızı mutlaka ziyaret edin.

Sağlık Sigortası Başka Bir Sigorta Şirketine Nasıl Geçirilir?

Aşağıda anlatacağımız geçiş süreçleri bir hayli zaman alacağından, en az 30 gün öncesinden harekete geçmeniz daha faydalı olacaktır.

Geçiş süreçlerine adım adım göz atalım:

 1. Standart sağlık sigortası geçiş formunu doldurmanız gerekir. Kimi sigorta şirketleri geçiş formunun yanında bir de dilekçe istemektedir. Geçiş talep formuna, geçmek istediğiniz sigorta şirketinin internet sayfasından veya aracı kurumlardan ulaşabilirsiniz.
 2. Geçiş formunuzu ve dilekçenizi, geçmek istediğiniz sigorta şirketine ulaştırmanız gerekir.
 3. Geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketi talebinizi aldıktan sonra hasar geçmişiniz ve sağlık raporlarına ulaşmak için mevcut sigorta şirketiniz ile irtibata geçer.
 4. Mevcut sigorta şirketiniz 7 iş günü içerisinde geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketine talep edilen evraklarınızı göndermek zorundadır.
 5. Geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketine hasar geçmişi ve sağlık raporları ulaştıktan sonra değerlendirme yapılır. Risk kabul şartlarına uygun olarak sigorta şirketi cevabını açıklar. Sigorta şirketinin sizi kabul etmeme hakkı vardır veya bazı hastalıklarınıza muafiyet şartı koyarak sizi kabul edeceğini de söyleyebilir.

Sağlık Sigortası Geçiş İşlemleri İçin Gerekli Olan Belgeler

Önceki Sigorta Şirketinden Alınacak Belgeler

 1. Bir önceki yıla ait poliçe
 2. Mevcut sigorta şirketinden yapılan en son yenileme teklifi
 3. Hasar geçmişini gösteren belgeler

Yeni Sigorta Şirketine Verilecek  Belgeler

 1. Usule uygun olarak doldurulmuş teklif formu
 2. Usule uygun olarak doldurulmuş geçiş işlemleri formu
 3. Sağlık geçmişini gösteren belgeler
 4. Hasar geçmişini gösteren belgeler

Yukarıda bahsettiğimiz belgeler 7 ile 15 gün arasında sigorta şirketine mutlaka teslim edilmelidir.

Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği Kuralları

Hangi tür sağlık sağlık sigortası şirket değişikliği yapabilir?

Aile ve bireysel sağlık sigortası poliçenizi haklarınızı kaybetmeden başka bir sigorta şirketine geçirebilirsiniz. Grup sağlık sigortalarında ise geçiş işlemleri biraz daha zahmetlidir. Mesela grup sağlık sigortasından çıkıp bireysel sağlık sigortası almak için geçiş işlemleri başlattığınızda bazı haklarınızı kaybedebilirsiniz.

Hangi sigorta şirketine geçiş işlemleri yapılabilir?

Sigortalılar, genel veya uzmanlaşmış şirketlerden genel veya uzmanlaşmış şirketlere geçiş işlemi yapabilir.

Sağlık sigortası ne zaman başka bir sigorta şirketine geçirilebilir?

Sağlık sigortası poliçesi, sadece yenileme döneminde başka bir sigorta şirketine geçirilebilir. Sigortalı olunan yıl içinde, başka bir sigorta şirketine geçiş işlemi yapılamaz.

Geçiş işlemleri ne zaman başlatılmalıdır?

Sağlık sigortası şirket değişikliği yapmak isteyen sigortalıların, kararlarını mevcut sigorta şirketlerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirim, sağlık poliçesinin sona erme tarihinden en az 45 gün önce yapılmalıdır. Geçiş işlemleri için gerekli prosedür bu zaman dilimi içinde halledilmelidir. Aksi halde geçiş işlemleri, yeni sigorta şirketi tarafından reddedilebilir.

Geçiş talebi ne zaman kabul edilir?

Gerekli sağlık değerlendirmesi yapıldıktan sonra, geçiş talebiniz sigorta şirketi tarafından 3 gün içinde kabul edilmelidir.

Kazanılan hasarsızlık indirimi, geçiş yapılmak istenen sigorta şirketinde de geçerli olur mu?

Her sigorta şirketinin belirlediği hüküm ve koşullar vardır. Gerekli risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra hasarsızlık indirimi alabilirsiniz. Eğer geçiş yapmak istenilen sigorta şirketi sigortalıyı riskli görürse, hasarsızlık indirimi uygulamaz.

Bekleme süresi geçiş yapılacak sigorta şirketinde uygulanır mı?

Mevcut sigorta şirketinde bekleme süresi doldurulduysa, geçiş yapılacak sigorta şirketinde bekleme süresi uygulanmadan sağlık poliçesi kullanılabilir.

Aynı sigorta şirketi içerisinde sağlık planı değiştirilebilir mi?

Evet, değiştirilebilir. Örneğin özel sağlık sigortanızı tamamlayıcı sağlık sigortası ile değiştirebilirsiniz. Hasarsızlık indirim oranı, tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi ve ömür boyu yenileme garantisi gibi kazanılan haklar ile geçiş işlemi uygulanmaktadır.

Özel sağlık sigortası şirket değişikliği talebi neden ret edilebilir?

Geçiş yapılmak istenen sigorta şirketinin hüküm ve koşullarına aykırı bir durum varsa geçiş talebi reddedilir.

Geçiş başvuruları aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

 • Bilgi yetersizliği,
 • Gerekli belgelerin zamanında teslim edilmemesi,
 • Geçmiş hasar taleplerinin bildirilmesi ve kişinin riskli bulunması,
 • Mevcut poliçe ve geçiş yapılmak istenen poliçe arasında kapsam, kapsam dışı maddeler ve diğer özellikler açısından büyük farkların olması,
 • Sağlık sigortası yenileme dönemlerinde kesinti olması.

Not: Sigorta şirketlerinin normları, şartları ve koşulları ile geçiş işlemlerini reddetmesi şirketten şirkete farklılık gösterebilir.

Özel sağlık sigortasını tamamlayıcı sağlık sigortasına taşırken kazanılmış haklar korunur mu?

Özel sağlık sigortasındaki kazanılmış haklarınızı koruyarak tamamlayıcı sağlık sigortasına geçiş yapabilirsiniz. Yalnız bu geçiş sigorta şirketi inisiyatifinde olduğundan geçiş talep formunu doldurup sigorta şirketine gönderdikten sonra, geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketinden gelecek cevaba göre hareket etmelisiniz.

Özel sağlık sigortasını iptal edip tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıldığında kazanılmış haklar devrolur mu?

Hayır. Özel sağlık sigortanızı iptal ettirirseniz kazanılmış haklarınızı özel sağlık sigortanızla beraber kaybedersiniz. Kazanılmış haklarınızı kaybetmemek için özel sağlık sigortanızı iptal ettirmeden tamamlayıcı sağlık sigortasına geçiş yapmanız gerekmektedir.

Başka bir sigorta şirketinde olan tamamlayıcı sağlık sigortasının yenileme garantisi yeni sigorta şirketine transfer edilir mi?

Tamamlayıcı sağlık sigortası geçiş formu doldurularak başvurulması halinde, yapılan değerlendirme sonrasında, yenileme garantisi ile geçiş yapmak mümkündür. Yenileme garantiniz ile geçiş yapıp yapamayacağınız, sigorta şirketinin inisiyatifindedir. Geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketi ömür boyu yenileme garantisini kabul ederse, sıkıntısız bir şekilde kazanılmış haklarınız ve ömür boyu yenileme garantisi ile yeni şirketinize geçebilirsiniz.

Geçiş İşlemleri için Dikkat Etmeniz Gereken Maddeler

 • Sağlık sigortanızın primlerini düzenli olarak ödemeniz gerekir. Primlerinizi düzenli olarak ödemezseniz, geçiş yapma işleminiz reddedilebilir veya sağlık sigortanız iptal edilir. Sağlık sigortanızın iptal edilmesi, kazandığınız hakları da kaybetmeniz demektir.
 • Geçiş yapmak istediğiniz sigorta şirketi sizden daha yüksek primler talep edebilir. Bu durum var olan hastalığınızdan kaynaklı olacaktır. Var olan hastalığınızdan dolayı daha yüksek prim ödemeyi kabul etmeniz faydanıza olacaktır. Çünkü bir çok sigorta şirketi var olan hastalığı teminat altına almak istemez veya katılım payı oranı belirleyerek riskinizi sizinle paylaşmak ister. Geçiş işlemi esnasında var olan hastalığınızın teminat dışı bırakılması sizin için iyi bir durum değildir.
 • Sağlık sigortası geçiş işlemleri için mutlaka var olan sigorta şirketinize en az 45 gün önceden haber verin. Sağlık sigortanızın yenileme tarihini beklemek, geçiş işlemlerinin başlaması için geç bir tarihtir. Eğer bu durumu ihmal ederseniz sağlık sigortanız iptal olabilir. Sağlık sigortanızın iptal olması, sizin daha önce hiç sağlık sigortası yapmamış gibi yeniden sigortalanmanıza neden olacaktır.
 • Unutmayın sağlık sigortanızı yalnızca yenileme döneminde bir başka sigorta şirketine geçirebilirsiniz.

Sağlık Sigortanızı Değiştiremeyeceğiniz Durumlar

Sigorta şirketlerinin geçiş işlemleri için takip ettiği bazı hüküm ve kurallar vardır. Bu duruma bağlı olarak sağlık sigortası geçiş işlemleriniz yapılamayabilir.

 • Sigorta şirketiniz, siz ve aileniz için tamamlayıcı sağlık sigortanızı yalnızca yenileme döneminde taşıyabilir.
 • Hasarsızlık indirimi ve bekleme süresi gibi durumlar yeni sigorta şirketinizin hüküm ve koşullarına göre belirlenir.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortanızın yenilenme tarihinden 45 gün önce yeni sigorta şirketiniz ile görüşmelisiniz. Yaptığınız görüşmeler ile geçiş işlemlerinizi daha hızlı ve kolay gerçekleştirebilirsiniz.
 • Poliçenizin bulunduğu sigorta şirketine geçiş isteğinizi bildirmezseniz geçiş işleminiz gerçekleşmeyecektir.
 • Eğer ileri yaşlardaysanız veya sağlıksız bir durumdaysanız geçiş işlemeniz gerçekleşmez.
 • Eğer yenilenme döneminde, 30 gün içinde poliçenizin var olduğu sigorta şirketine prim ödemesi yapmazsanız, yeni sigorta şirketine geçiş yapamazsınız.

Geçiş İsteğinin Reddedilmesindeki Diğer Önemli Nedenler

Yüksek Yaş

Özellikle 50 yaşından sonra başka bir sigorta şirketine geçiş yapmak isteyen sigortalıların istekleri reddedilebilir. Çünkü ilerleyen yaş ile birlikte hastalıkların ortaya çıkma riski de artmaktadır. Var olan sağlık poliçesinde sigortalının bir çok hastalığı teminat altındayken, geçiş yapılacak sigorta şirketinde var olan hastalıklar teminat dışı bırakılabilir.

Tercih Edilmeyen Sağlık Geçmişi

50 yaş ve üstü sigortalıların, geçiş başvurusu bulunmaları halinde bazı medikal testlerden geçmesi istenir. Yapılan testlerin sonucuna göre maliyetli ve riskli hastalıklara dair bir bulgu bulunursa, sigorta şirketi geçiş talebini reddeder. Eğer mevcut sigorta şirketi, sigortalı olunan süre içinde çıkan hastalıkları teminat altına almışsa, geçiş yapma isteği akıllıca bir karar olmayacaktır.

Sağlık Sigortası Geçiş İşlemlerninin Sağladığı Faydalar

 • Sağlık sigortanızın kapsamı altına alınan bir hastalığınız varsa ve siz sigorta şirketinizi değiştirmek istiyorsanız geçiş yapacağınız sigorta şirketinden de bu hastalığınızı kabul etmesini talep edebilirsiniz.
 • Sağlık sigortanızın ilk yılında, belirli hastalıklar için var olan bekleme süresini tamamladıysanız, bir başka sigorta şirketine geçtiğinizde bekleme süresi olmadan poliçenizden yararlanmaya devam edebilirsiniz.
 • Yeni bir sigorta şirketine geçiş yaptığınız zaman, genel şartlarda belirlenen durumlar aynı şekilde geçerli olacaktır. Yani sağlık sigortaları için belirlenmiş genel hüküm ve koşullar yine aynı şekilde devam edecektir.
 • Yeni sigorta şirketinizden sağlık poliçeniz için ek teminatlar talep edebilirsiniz. Böylelikle sağlık sigortanızı daha verimli hale getirmiş olursunuz.
 • Sağlık sigortanızı bir başka sigorta şirketine taşırken teminatlarınızı da genişletebilirsiniz. Mevcut haklarınız ile birlikte sağlık sigortanızın kapsamını genişletmeniz size bir çok avantaj sunacaktır.
 • Sigorta şirketinize ödediğiniz prim ile teminat kapsamınız doğru orantılı değil ise sağlık sigortası geçiş işlemleri başlatabilirsiniz.Sigortacılık sektöründeki ürün çeşitliliği, size daha cazip fiyatlar ile geniş kapsamlı bir sağlık sigortası seçme olanağı tanımaktadır. Fakat daha düşük prim ödemek için değil, daha iyi koşullara sahip olmak için sigorta şirketinizi değiştirmelisiniz.

Sağlık Sigortası Şirket Değişikliği Yapanların Ortak Nedenleri

 • Sigorta şirketinin sunduğu hizmet kalitesinin düşük olması,
 • Sağlık poliçesinin dar kapsamlı olması,
 • Hasar ödeme sürecinin problemli ve yavaş işlemesi,
 • Geri ödemeli hasar talebinde, ödemelerin sigortalıya geç yapılması,
 • Hasar talebinde bulunulması durumunda, sağlık poliçesi priminin arttırılması,
 • Sağlık poliçesinde var olan gizli maddeler ve verilen sözlerin tutulması
 • Hastane oda sınırlamaları ve ek maliyetlerin çıkartılması,
 • Başka sağlık sigortası şirketinin sunduğu daha iyi ve ekonomik fırsatlar,
 • İhtiyaçlara yönelik, alanında uzman sağlık sigortası şirketine geçiş yapma isteği.

Sağlık sigortası şirket değişikliği yapanların ortak nedenlerinden yola çıkarak, sağlık sigortası şirket değişikliğinin artılarına ve eksilerine bakalım.

Artılar Eksiler
Geçiş işlemleri sağlık poliçenizi kişiselleştirebilme imkanı sağlar. Çünkü sigortalılar, mevcut sağlık durumları/gereksinimleri ve yaşam tarzı değişimlerine göre mevcut sağlık poliçelerini değiştirebilirler. Örneğin, ek kapsamlar seçilebilir veya yeni durumlar eklenebilir. Sağlık sigortalarında geçiş işlemleri sadece yenileme döneminde yapılabilmektedir. Yani sağlık sigortanızı yaptırdığınız da yıl içinde başka bir sigorta şirketine geçiş yapamazsınız.
Geçiş işlemleri, mevcut sigorta şirketinizden kazanmış olduğunuz hakları kaybetmeden yapılır. Örneğin yeni geçiş yapacağınız sigorta şirketinde, bekleme süresi olmadan sağlık poliçenizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Geçiş işlemleri sadece bireysel ve aile sağlık sigortalarında yapılabilmektedir.
Sigorta şirketleri arasındaki rekabet, sağlık sigortasına ödenecek primi de etkilemektedir. Daha düşük prim ödeyerek daha kapsamlı sağlık sigortası satın alabilirsiniz. Bu durum herkes için geçerli değildir. Geçmişten gelen bir hastalığınızın olması ve sık sık hastalıklarınızdan dolayı hastaneye baş vurmanız sizin ek primlerle karşılaşacağınızın göstergesidir.
Tablo tarihi: 01.03.2023 - Sağlık sigortası şirket değişikliğinin avantajlarını ve dezavantajlarını gösteren tablo. Güncel ve detaylı bilgi için lütfen bir sigorta danışmanı ile konuyu inceleyin. Canlı destekten bize yazabilirsiniz.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının avantajlı fiyatlarını görmek için teklif alın!

Sigorta Şirketini Değiştirmek için En Doğru Zaman

Sigorta temsilciniz size verdiği sözleri tutmuyor mu?

Eğer sigorta temsilciniz verdiği sözleri tutmuyor, hasar talepleriniz ile ilgilenmiyor ve sağlık poliçenizdeki önemli detaylardan size bahsetmemişse geçiş işlemi düşünmekte haklısınız.

Başka bir sigorta şirketinden daha cazip bir teklif mi aldınız?

Tamamlayıcı sağlık poliçenize, yetersiz hizmet karşılığı yüksek prim ödüyorsanız, sağlık sigortası geçiş işlemi düşünebilirsiniz. Size hizmet ve prim açısından en uygun sağlık sigortası şirketine geçmek bir çok fayda sağlayacaktır.

Poliçeniz ile ilgili eksik bilgi verilmiş ve siz bu durumdan dolayı sıkıntı mı yaşıyorsunuz?

Tamamlayıcı sağlık sigortası alırken sigorta temsilciniz poliçenizin hüküm ve koşullarını anlatmalıdır. Çünkü hasar talebi oluştururken karşınıza çıkabilecek bazı durumlar vardır. Poliçeniz ile ilgili size gerekli bilgiler verilmemişse ve siz bu durumdan dolayı sıkıntılar yaşadıysanız hiç düşünmeden sağlık sigortası geçiş işlemleri başlatabilirsiniz.

Teminat kapsamı ihtiyaçlarınız için yeterli değil mi?

Artık ayakta ve yatarak tedavi teminatlarının sizin ihtiyaçlarınızı karşılamadığını düşünebilirsiniz. Başka bir sigorta şirketinin sigortalılarına sunduğu teminat kapsamı, limitleri, ek teminatları ve şartları daha iyi ise sigorta şirketi değişikliği yapabilirsiniz.

Sigorta şirketi hasar talebinize geç mi cevap veriyor?

Sigorta şirketinizden hasar talebinde bulundunuz. Fakat bu süreçte bir sürü sorunla karşılaştınız. Canınız gereğinden fazla sıkıldı. O zaman size daha zahmetsiz hizmet sunacak bir sigorta şirketine geçmeyi düşünebilirsiniz.

Başka bir şehre mi taşınıyorsunuz?

Yaşadığınız şehirden bir başka şehre taşınmaya karar verdiniz. Fakat tamamlayıcı sağlık poliçenizin anlaşmalı olduğu hastaneler taşındığınız şehirde bir kaç tane veya hiç yok. Size daha iyi hizmet verebilecek ve istediğiniz anlaşmalı hastaneleri içinde bulunduran bir başka sigorta şirketine poliçenizi taşıyabilirsiniz.

Sağlık Sigortası Geçiş Başvurusu Yapmak İsteyenler İçin Tavsiyeler

Mevcut sigorta şirketinden başka bir sigorta şirketine geçiş yapılmadan önce mutlaka araştırma yapılmalıdır. Geçiş yapılmak istenen sigorta şirketinin, teminat kapsamı ile ödenecek primin doğru orantılı olması gerekmektedir. Geçiş işlemi faydadan çok zarar getirecekse, mevcut sigorta şirketinde sigortalı olmaya devam etmek daha mantıklı bir karar olacaktır.

Önemli olan kazanılmış hakların kaybedilmemesi ve devamlılığının sağlanmasıdır. Ayrıca tıbbi geçmişinizde yüksek hasar talepleriniz mevcut ise başka bir sigorta şirketine geçiş işlemi size maddi açıdan zarar verebilir.

Sağlık sigortası geçiş işlemleri nedir sorunuzun cevabını yazımızda anlatmaya çalıştık. Haklarınızı kaybetmeden sigorta şirketi değiştirmek istiyorsanız, alanında uzman müşteri temsilcilerimizle 0216 368 45 45 numaradan destek vermeye hazırız.

Sağlıkla kalın.

Yayımlanma Tarihi: 21 Haziran 2018 Perşembe

Güncellenme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

Bilmediğiniz sağlık sigortası terimleri yüzünden sağlık poliçenizi anlamakta güçlük mü ç...
Sigorta
3 Kasım, Cuma
Tümünü oku
Doğum Sigortası Nedir?

Doğum Sigortası Nedir?

Yakın zamanda hamilelik planlıyor ve gebelik rutin kontrolleri ile doğum masraflarını ka...
Sigorta
19 Ekim, Perşembe
Tümünü oku
En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

Türkiye'de sağlık sigortası yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağl...
Sigorta
2 Kasım, Perşembe
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın