Kritik Hastalıklar Sigortası Nedir?

blog-image

Kritik hastalıklar kapsamında yer alan bir durum ile karşılaştığınızda siz ve aileniz için birçok fayda sağlayan riskli hastalıklar sigortası sayesinde kendinizi güvenli ellerde hissedebilirsiniz. Kritik hastalık sigortası, 18-60 yaş aralığında bulunan herkesin cüzi primler ile sahip olabileceği bir sigortadır. 

Peki kritik hastalıklar nelerdir?

Kritik hastalıklar; kanser, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği, organ nakli, multiple skleroz, uzuv kaybı, koma, beyin tümörleri, HIV, parkinson,motor nöron hastalığı, körlük ve işitme kaybı olarak tanımlayabiliriz. Ancak sigorta şirketlerinin kritik hastalıklar kapsamına aldığı durumlar birbirinden farklı olabilir. Kritik hastalıklar sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve sigorta şirketlerinin kapsamlarını karşılaştırmak isterseniz 0(216) 368 45 45 no'lu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz.

"Sigorta Nedir?" başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Kritik Hastalıklar Sigortası Nedir?

Kritik hastalıklar sigortası; kanser, böbrek yetmezliği, MS hastalığı, körlük, karaciğer yetmezliği ve kalple ilgili rahatsızlıklar gibi kritik bir hastalığa yakalanılması halinde, sigortalıya toplu nakit ödeme yapan sigorta türüdür. Bu nakit ödemenin miktarı, sigorta poliçesinin teminat bedeliyle sınırlıdır.

Peki, kritik hastalık sigortası neden önemlidir? Hemen açıklayalım; 100.000 TL teminat bedeli olan kritik hastalıklar sigortası yaptırdığınızda, bu sigortaya yıllık 900 TL civarı bir prim ödersiniz. Eğer kritik hastalıklar listesinde yer alan bir hastalık başınıza gelirse belirlediğiniz toplam teminat bedelini sigorta şirketi size nakit olarak öder.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının avantajlı fiyatlarını görmek için teklif alın!

Kritik Hastalıklar Sigortası Faydaları Nelerdir?

Riskli hastalıklar sigortasının pek çok avantajı bulunur. Bu avantajlardan birkaçını maddeler halinde paylaşalım.

  • İnme, kalp krizi, kanser gibi kritik hastalıklara karşı maddi güvence sağlar
  • Sağlık hizmetlerinden yararlanarak kişinin ekstra bütçe ayırmadan tedavi görmesini sağlar
  • Gelir vergisi avantajı bulunur. %15 ila %40 arasında değişen oranlar vergi matrahından düşülür bu sayede vergi bakımından avantaj elde edilir.

Kritik Hastalıklar Sigortası Neleri Kapsar?

Riskli hastalıklar sigortası vefat ve kritik hastalıklara karşı alınabilecek en etkili maddi güvencelerden biridir. Kritik hastalıklar sigortası; kritik hastalık sigortası vefat teminatı ve kritik hastalıklar teminatı olmak üzere 2 teminat sunar.

  • Kritik Hastalık Sigortası Vefat Teminatı: Bu teminatta, sigortalının vefatı durumunda kanuni varise poliçede belirtilen miktarda vefat tazminatı ödenir.
  • Kritik Hastalıklar Teminatı: Poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan kritik hastalığa karşı maddi güvence sağlar. Bu teminattan yararlanabilmek için sigorta başlangıç süresinden itibaren 90 gün geçmiş olması şartı aranır. 

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası Nedir?

Kadına özel kritik hastalık sigortası; hayati tehlike barındıran kadın hastalıkları için nakit desteği sağlayan bir poliçedir. Meme kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri, yumurtalık tüpü kanseri, SLE hastalığı, kemik erimesi ve histerektomi gibi kadınsal hastalıklara ait teşhis ve tedavi masrafları güvence altına alınır. Kadına özel kritik hastalık sigortası kapsamı sigorta şirketine göre değişebileceğinden dolayı poliçe satın almadan önce sektördeki tüm ürünleri karşılaştırmanızı tavsiye ediyoruz.

Kritik hastalık sigortasının sağlık sigortasından farkı nedir?

Kritik hastalık planları, belirli kritik hastalıkları karşılamak için yaratılmış özel planlardır. Bu planlar, hastalığınızı tedavi etmek amacıyla verilen, toplu harcamaları karşılamak için hazırlanmış toplu bir nakit ödemedir. Ancak bu planlar, geleneksel sağlık sigortası planlarınızdan biraz daha farklıdır ve belli başlı özelliklere sahiptir:

  • Teminat: Kritik hastalık sigortası planları sadece poliçe dokümanında önceden belirtilen hastalıkları karşılar ve yalnızca bu hastalık teşhislerinde geçerli olurlar. Oysa, sağlık sigortası planlarının hastane harcamaları, organ bağışçısı harcamaları, ambulans harcamaları vb. için daha geniş bir teminat alanı vardır.
  • Hasar ödemeleri: Bir sağlık sigortası planı, hastane masrafları ve ilişkili diğer harcamaları karşılar. Diğer bir yandan kritik hastalık planları, teminat altındaki hastalığın teşhisine göre toplu bir ödeme yapar. Ödeme, teşhis edilen hastalığa göre yapılır ve sigortalı da bu ücreti istediği şekilde kullanabilir.
  • Bekleme Süresi: Kazalar dışında, normal sağlık planları 30-90 günlük bekleme sürelerine sahiptir. Buna karşın, bazı kritik hastalık planları 90 günlük bir bekleme süresine sahiptir. Dahası, bazı kritik hastalık sigortası planları, poliçe sahibinin kritik hastalık teşhisinden sonra 30 gün hayatta kalmasını şart koşabilir.
  • Prim: Normal bir sağlık planının, kritik hastalık sigortasına göre daha yüksek bir prim ücreti olacaktır. Bunun sebebi basittir. Bir sağlık planı daha geniş kapsamlı teminat sunar ve normal hastane ücretleri de daha fazladır. Kritik hastalık planları ise sadece belli riskli hastalıkları karşılar. Bu hastalıkların oluşma ihtimali de daha düşüktür.
  • Devamlılık: Sağlık sigortası poliçeleri 1 yıllıktır ve sonraki yıllarda da yenilendikçe devam eder. Kritik hastalık planlarında ise poliçe, hasar talebi oluşması durumunda, sigorta şirketi tarafından karşılandıktan hemen sonra sonlanır.

Bir kritik hastalık sigortası planı, birçok açıdan sağlık sigortasına göre değişiklik gösterse de iki plan altında yatan temel prensip aynıdır. Tıbbi zorluklarda finansal yardım sağlamak, hem sağlık sigortalarında hem de kritik hastalık sigortalarında temel prensiptir.

Bir kritik hastalık sigortası planına sahip olmak önemlidir ama normal bir sağlık sigortası planı bu durumda öncelikli olmalıdır. Özellikle de bütçeniz sınırlıysa, önceliğiniz sağlık sigortası satın almak olmalıdır. Sağlık sigortası gereklidir fakat sağlık sigortanızın size sunduğu teminatlar daha önemlidir. Eğer bütçeniz ek teminatlar almanıza imkan veriyorsa, kritik hastalık sigortası planını almayı sakın ihmal etmeyin. Ek teminatlar sağlık sigortanızı güçlendirir. Sizin de kendinizi güven için de huzurlu yaşamanızı sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hakkında detaylı bilgi verdiğimiz sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Yanı sıra "Emeklilere Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ve "Ev Hanımlarına Sağlık Sigortası" içeriklerimize de mutlaka göz atınız.

Kritik Hastalıklar Sigortası mı, Hayat Sigortası mı?

Tüketicilerin kafalarını özellikle de bir hayat sigortası satın alırken karıştıran yegane soru kritik hastalıklar sigortası isteyip istemiyor olmalarıdır. Peki kritik hastalıklar teminatını hayat sigortası ile birlikte almak mı, yoksa tek başına almak mı daha faydalıdır? Genellikle bir hayat sigortasıyla birlikte almak daha faydalı sanılır. Fakat, kritik hastalıklar poliçesini tek başına almak daha büyük avantajlara sahiptir. Ayrıca, tekil poliçelere sahip olmak onları daha kolay yönetmenizi ve sigorta portföyünüzü kontrol etmenizi sağlar.

Kritik Hastalık Sigortası Nasıl Seçilir?

Kritik hastalıklar sigortası seçerken poliçe sahiplerinin şimdiye kadar en fazla zorluk çektiği nokta, kritik hastalıklar terimini anlamıyor olmalarıdır. Bu makalede farklı kritik hastalıklar sigortası planlarını, nelere göre karşılaştırmanız gerektiğini ve en iyisini nasıl seçebileceğinizi bulabilirsiniz.

Kritik Hastalıklar Sigortası Teminatları

İstekleriniz doğrultusunda maksimum teminatı sunan ürünü seçin ve kararınızı prim ücretine göre vermeyin. Kritik hastalık durumunda temin edilen hastalıkların sayısını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Bazı tehlikeli hastalıklar sigortası, sakatlık gibi diğer teminatları da beraberinde getirir. Bu noktada bir seçim yapmanız gerekir. Eğer ayrı bir ferdi kaza planınız varsa veya almayı planlıyorsanız, bu paketlerin kararınızı etkilemesine izin vermeyin. Kritik hastalık planını ayrı değerlendirin ve tercihinizi ona göre yapın.

Kritik Hastalıklar Sigortası Bekleme Süreleri

Kritik hastalıklar sigortanızın başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük bir bekleme süresi vardır. Bu süre sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Bu ilk 90 gün içerisinde kritik bir hastalığa yakalanılması durumunda sigorta şirketi sigortalıya ödeme yapmaz. Bunun nedeni mevcutta kritik bir hastalığı olan kişinin poliçeyi suistimal etmesini önlemektir.

Sigorta poliçenizi kesintisiz olarak yenilediğinizde, ilk yıldan sonraki yıllarda bekleme süresi uygulanmaz. Bir poliçede bekleme süresi ne kadar azsa, o kadar iyidir. Ayrıca herhangi bir şarta sahip olmayan veya çok küçük bekleme süreleri olan bazı ürünler de bulunmakta. Bu ürünlere de önem vermeniz faydalı olabilir.Ülkemizde kritik hastalıklar sigortası genelde 18-55 yaş arasındaki kişilere yapılır ve 65 yaşına kadar sigorta yenilemesi imkanı vardır.

Kritik hastalıklar sigortasına sahip olan bir sigortalının, poliçede belirtilen bir hastalığa yakalanması durumunda, hastalandığı tarihten itibaren 30 gün bekleme süresi vardır. Bu 30 gün geçtikten sonra, sigorta şirketi poliçede yazılı olan sigorta bedeli miktarını sigortalıya temin eder.

Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenmelidir?

Konu sigorta bedeli olunca, öncelikle aniden gelebilecek sıkıntıları göz önünde bulundurun. Başka bir deyişle, mesela bir bypass ameliyatını düşünün. Türkiye'de bypass fiyatlarının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Dilerseniz arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla konuşun. Böylelikle sigorta bedeli hakkında bir fikir sahibi olmanız konusunda yardımcı olacaktır. Bir poliçe seçtiğinizde, sigorta bedelinin bu bütçeyi karşıladığından emin olun. Eğer karşılamıyorsa, o zaman başka alternatifleri de mutlaka değerlendirin.

Sigorta Şirketinin Hasar Ödeme Geçmişi Nasıl?

Sigorta, size verilen bir sözdür. Sigorta almayı planladığınız sigortacı iyi hizmet sağlıyor mu yoksa verdiği sözleri tutmayı başaramıyor mu diye bir kontrol sağlamanızda fayda var. Ürünü satın alırken size ön ayak olup içinizi rahatlatacak ve aldığınız üründen emin olmanızı sağlayacak bilgiler verecek bir sigorta temsilcisi ile çalışmanızda fayda var.

Tam Kapsamlı Kritik Hastalık Sigortası Primi Nasıl Belirlenmelidir?

Diyelim ki birçok kritik hastalıklar sigortası teklifi aldınız ve bazılarını eleyip birkaç teklifle kaldınız. Şimdi primi kontrol etmenin zamanı geldi. Belli bir yaş ve sigorta bedeli için tanınan primler, çoğu sigortacının sitesinde online olarak hesaplanabilir. Poliçe bir yana, prime de dikkat edin. Prim her sene ödemeniz gereken bir ücrettir. Yani bir yandan en geniş içeriklere sahip olan sigortayı aldığınıza dikkat etmeli, bir yandan da primin bütçenize uygun olup olmadığına bakmalısınız. Diğer türlü, poliçeyi zamanı geldiğinde yenileyemez ve oldukça zaman kaybetmiş olursunuz.

Son anda düşünmeden bir poliçe almak yerine, sahip olduğunuz zamanı kullanın ve kritik hastalıklar sigortasını belli başlı kriterlere göre karşılaştırıp en iyi ürünü seçin. Daha sonra pişman olmayın!

Sağlıkla kalın.

Yayımlanma Tarihi: 10 Kasım 2017 Cuma

Güncellenme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bildiriminiz için teşekkür ederiz.

Geri bildiriminiz bizim için önemli. Size daha iyi bir deneyim sunmamız için lütfen görüşlerinizi yazınız.

Bunlar da ilgilinizi çekebilir

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

7 Önemli Sağlık Sigortası Terimi

Bilmediğiniz sağlık sigortası terimleri yüzünden sağlık poliçenizi anlamakta güçlük mü ç...
Sigorta
3 Kasım, Cuma
Tümünü oku
Doğum Sigortası Nedir?

Doğum Sigortası Nedir?

Anne olduğunuz günlerin hayalini kuruyorsunuz değil mi? Güzel hayaller kurarken, doğu...
Sigorta
19 Ekim, Perşembe
Tümünü oku
En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

En İyi Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir? En Doğru ve En Kısa Yol

Türkiye'de sağlık sigortası yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağl...
Sigorta
2 Kasım, Perşembe
Tümünü oku

Tüm sağlık sigortası tekliflerini karşılaştırın

İhtiyacınıza ve bütçenize en uygun sağlık sigortasını kolayca bulun.

Listele
write-us-icon

Bize yazın

Danışmanlarımızla yazışın, uzman desteğimizden yararlanın.

tamamlayicisaglik@gencsigorta.com
urgent-icon

Acil mi? Bizi arayın

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00

(0216) 368 45 45
call-icon

Sizi arayalım

Numaranızı bırakın uzman danışmanlarımız en kısa sürede sizi arasın.

Numaranızı bırakın