Sağlık Kurumu Nedir?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış özel işletmeler veya kamuya ait yataklı ve/veya ayakta tanı, tedavi hizmetlerini veren hastane, laboratuvar, tanı merkezi, poliklinik, doktor muayenehaneleri, eczane gibi kurumlardır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hastaneleri

a) Anlaşmalı Sağlık Kurumu, Sigorta Şirketinin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için sözleşme yapmış olduğu ve aynı zamanda GSS kapsamında SGK ile sözleşmesi olan sağlık kurumları ile kurum bünyesinde kadrolu olarak çalışan (SGK tarafından da anlaşmalı olarak kabul edilen) ve Sigortacı ile anlaşmalı çalışan doktorları ifade eder.

b) Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağı, Sigorta Şirketinin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için sözleşme yapmış olduğu ve aynı zamanda GSS kapsamında SGK ile sözleşmesi olan sağlık kurumları ile kurum bünyesinde kadrolu olarak çalışan (SGK tarafından da anlaşmalı olarak kabul edilen) ve Sigortacı ile anlaşmalı çalışan doktorlardan oluşan ağı ifade eder.

c) Anlaşma Harici Sağlık Kurumu, SGK ile anlaşmalı olup Sigorta şirketi ile anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarını ifade eder. Poliçede bahsi geçen anlaşmalı sağlık kurumları ağında yer alan bir sağlık kurumunun kadrosunda görev yapan ve sigorta şirketinin sözleşme şartlarını kabul etmeyen doktorlar “Anlaşma Harici Sağlık Kurumu” olarak değerlendirilir.

Özel Sağlık Sigortası Hastaneleri

a) Anlaşmalı Sağlık Kurumu, Sigorta şirketinin sözleşme yapmış olduğu sağlık kurumları ile kurum bünyesinde kadrolu olarak çalışan ve sigorta şirketinin sözleşme şartlarını kabul eden doktorları ifade eder.

b) Anlaşmalı Sağlık Kurumları Ağı, Sigorta Ettiren tarafından tercih edilen poliçede yer alan anlaşmalı sağlık kurumlarını ifade eder.

Sağlık Kurumları ve Basamak Uygulamaları

30.5.2003 tarihli tebliğ ile Sağlık Bakanlığınca yayımlanan 05.06.2003 tarihli genelge ve yine Sağlık Bakanlığınca 15.8.2003 tarihinde yayımlanan Genelgeye göre sağlık kurumu basamakları belirlenmiştir.

Birinci Basamak Sağlık Kurumu Nedir?

Resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, özel sağlık kuruluşları, poliklinikler veya tıp merkezleri birinci basamak sağlık kurumudur.

İkinci Basamak Sağlık Kurumu Nedir?

Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri, SSK hastaneleri, özel hastaneler yönetmeliği’ne göre ruhsat almış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri ikinci basamak sağlık kurumudur.

Üçüncü Basamak Sağlık Kurumu Nedir?

Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri üçüncü basamak sağlık kurumudur.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler