Tıbbi Gözlem Tedavi Nedir?

Ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına ve yapılan işlemin Sağlık Hizmet Tarifesindeki birimine bakılmaksızın, yatış süresi 24 saati aşmayan ameliyatsız tedavilere (gözlem/müşahede) ait sağlık giderleri poliçede belirtilen “Tıbbi Gözlem Tedavi” teminat limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde kullanılacak malzeme, ilaç, doktor ücretleri ile “Acil Durum” tanımına uygun olması ve uygulanacak tedavinin veya işlemin poliçe kapsamına dahil olduğu durumlarda ilgili tetkik giderleri “Tıbbi Gözlem Tedavi” teminatı kapsamında karşılanır.

Ancak, “Acil Durum” tanımına uymayan durumlarda, bu tedaviler ile ilgili olsa dahi; her türlü muayene, tahlil, röntgen, laboratuvar, ileri tanı gibi tetkikler ve/ veya reçete edilecek ilaçlar veya başka nedenlerle münferiden uygulanacak her türlü ilaç giderleri poliçede varsa, “Ayakta Tedavi Teminatı” kapsamında karşılanır.

Omurga ve disk hastalıklarına yönelik olarak uygulanan (faset sinir denervasyonu, radyofrekans termokoagülasyon, transforaminal epidural enjeksiyon gibi) ağrı tedavilerine ait sağlık giderleri, “Sağlık Hizmet Tarife” birimi ile yatarak veya ayakta gerçekleştirilmiş olmasına bakılmaksızın, “Tıbbi Gözlem Tedavi” teminatı kapsamında karşılanır.

Ayakta Tedavi Teminatı kapsamında ilaç teminatı bulunması ve uygulanacak ilacın kapsam dahilinde olması kaydıyla her türlü enjeksiyon bu teminat kapsamında karşılanır.

Gözlem Odası Nedir?

  • Acil muayene kabinleri; ayakta gelen hastaların muayenelerin yapıldığı yerdir.
  • Gözlem odası; acil muayene odasında muayenesi yapılıp tedavi ve gözlemlenmesi gereken
    hastaların yatış yaptığı yerdir.
  • Müdahale odası; acil müdahale edilmesi gereken hastaların yatırıldığı yerdir.

Tıbbi Gözlem Neden Önemlidir?

Tıbbi gözlem, acil servise başvuran hastaların değerlendirilmesinde ve bakımında kaliteyi arttırmak için önemlidir. Tıbbi gözlem sayesinde hastaların %80’i hastaneye yatırılmadan taburcu edilebilmektedir.

Göğüs ve karın ağrısı, senkop, Gis kanama, delici kesici alet yaralanması, kafa travması gibi durumlar gözlem odalarında takip edilir. Acil servise başvuran hastalar bu süreç sonunda ya servise yatırılır ya da taburcu edilir. Tıbbi gözlem ile pnomoni, astım, koah, KKY, pyelonefrit, dehidratasyon gibi hastalıklarda tedavi edilebilir.

Karın ağrısı ile acil servise başvuranlar, 2-3 saatten 23 saate kadar değerlendirilmeleri gerekir.  Hastalardan hamile olan, 65 yaş üstü ve 3 yaş altı immunsuprese olanlar sık aralıklarda gözlemlenmelidir. Apendisit olmayan hastalar bu gözlem sürecinde ağrılarında iyileşme hissedeceklerdir. İyileşme olmayan hastalar ise ilgili servislere yatırılmalıdır.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler