Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Ömür Boyu Yenileme Garantisi; poliçenin Sigortacı tarafından mevcut tamamlayıcı sağlık sigortası ürün ve planı (kapsam, teminat limiti, ödeme yüzdesi gibi belirli kriterler) dahilinde ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nasıl Kazanılır?

Sigortacı, sigortalının kesintisiz olarak 3 yıl boyunca Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını devam ettirmesi ve 3 yıl sonunda, sigortalının sağlık durumunu esas alarak tamamlayıcı sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi hakkını değerlendirir.

Sigorta şirketinin yaptığı değerlendirmede, sigortalının sigorta tazminatına konu etmiş olsun veya olmasın, maruz kaldığı tüm hastalık / rahatsızlıklarını Sigortacı’ya bildirmiş olduğu varsayımıyla uygun bulunanlara, tamamlayıcı sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisi verir.

Değerlendirme yapılırken, sigortalının ilk sözleşme tarihinde geçerli olan özel şartlar ile ömür boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler dikkate alınır. Söz konusu bilgiler ve değerlendirme şartları sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemez.

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Kazandıktan Sonra Ne Olur?

  • Herhangi bir ek prim veya istisna uygulamadan tamamlayıcı sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” verebileceği gibi bu esnada, varsa mevcut istisna ve/veya hastalık ek primleri tekrar değerlendirebilir,
  • Sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkını kazanma tarihinden önce oluşan riskler için hastalık ek primi ve/veya istisna uygulamak sureti ile de tamamlayıcı sağlık sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı verebilir,
  • Ömür Boyu Yenileme Garantisini vermeyip her yenileme döneminde risk değerlendirmesi yapabilir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” hakkı kazanıldıktan sonra;
  • Sigortalı/Sigorta Ettiren talebi olmadıkça ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamı daraltılmaz, teminat limitleri düşürülmez, sigortalı katılım payları arttırılmaz; sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarında sigortalı aleyhine değişiklik yapılmaz.
  • Teminat değişiklik talebi veya meriyete alma durumu bulunmadığı sürece Sigortalının bu hakkı kazanmasından sonra ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından dolayı hastalık ek primi, istisnası uygulanmaz.
  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında “Ömür Boyu Yenileme Garantisi” bulunan yenileme poliçelerine tazminat ek primi uygulanmaz.
  • Sigortacı tarafından, Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Ömür Boyu Yenileme Garantisi için risk değerlendirmesi yapılan tarih ile yenilenen poliçenin başlangıç tarihi arasında sigortalı tarafından bilinen ancak Sigortacı tarafından bilinmeyen bir sağlık riskinin tespit edilmesi durumunda, Sigortacı yenileme koşullarını tekrar değerlendirerek hastalık ek primi ve/veya istisna uygulama hakkına sahiptir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Ömür Boyu Yenileme Garantisi kişiye özel olup bu hakkı kazanmış sigortalıya aittir, bu hakkı kazanan sigortalılar poliçede ayrıca belirtilir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Ömür Boyu Yenileme Garantisine ilişkin diğer bilgilendirmeler “Sigortalı/Sigorta Ettiren Bilgilendirmeleri” maddesinde belirtilmiştir.

Sigortacı, poliçe başlangıç tarihinden sonra poliçeye giriş yapan eş ve/veya çocukları, dahil oldukları poliçe döneminden itibaren üç tam yılı tamamlamalarını müteakip ilk yenileme döneminde Ömür Boyu Yenileme Garantisi için değerlendirmeye alır. Bu değerlendirmede, sigorta başlangıç tarihi ile üç yılın tamamlandığı tarih arasındaki sağlık riskleri dikkate alınır.

Sigortacı, anlaşmalı hastaneler ağı dahilindeki Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Anlaşmalı hastaneler ağı dahilindeki Anlaşmalı Sağlık Kurumları ile Sigortacı arasındaki sözleşmenin sona ermesi durumunda, ilgili anlaşmalı hastaneler ağında yer alan sağlık kurumlarına özel uygulamalar otomatik olarak son bulur. Bunun yanı sıra anlaşmalı sağlık kurumlarında uygulanan özel uygulamalar da Anlaşmalı Sağlık Kurumları ile Sigortacı arasındaki sözleşmenin sona ermesi durumunda son bulur.

Follow by Email
Facebook
Google+
https://www.tamamlayicisaglik.com/sss/soru/tamamlayici-saglik-sigortalarinda-omur-boyu-yenileme-garantisi">
Twitter
LinkedIn

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler