Sigortanın Tarafları

Sigortacı Nedir?

İlgili branşlarda faaliyet ruhsatı bulunan, Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketleridir. Belirli bir prim karşılığında, sigortalıya ya da sigortadan yararlanacağı belirtilmiş olan kimseye, bir zarara uğrama durumunda bir para ya da aylık ödemeyi üstlenen kimse ya da kuruluştur.

Sigortacının hem satış öncesi hem de satış sonrası bazı sorumlulukları vardır. 

Satış öncesi sorumlulukları; sigortalı olmak isteyen kişiye ihtiyaçları, beklentileri ve bütçesine göre doğru ürünü seçmesine yardım etmektir. Sigortacı sadece satış odaklı olmamalıdır. Sigorta şirketleri ve sağlık sigortası ürünleri hakkında doğru bilgi vermelidir. Sağlık sigortasını kapsamı, limitleri, anlaşmalı hastaneleri ve kapsam dışı kalan durumları detaylı bir şekilde anlatmalıdır.

Satış sonrası sorumlulukları; sigortalı sağlık sigortası ürününü sattıktan sonra sigortalısına hizmet vermeye devam etmelidir. Sigortacı, sigortalısının özel hastanede sağlık poliçesini kullanırken bir sıkıntı yaşaması durumunda destek olmalı, sigorta şirketi ile iletişime geçerek probleme çözüm yaratmalıdır. Ayrıca sigortacı, sigortalısının prim ödemelerini, poliçe yenileme tarihini ve kazandığı hakları da takip etmekle sorumludur.

Sigortalı Nedir?

Sağlık ile ilgili harcamaları sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan ve poliçede ismi yazılı kişi/kişilerdir. 

Özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası satın aldıktan sonra 1 yıl boyunca sigortalı olursunuz. Sigortalı olma sürenizi, bir sonraki yıl poliçenizi yenileyerek uzatabilirsiniz.  

1 yıl boyunca sigortalı kalabilmeniz için bazı sorumlulukları yerine getirmeniz gerekir. İlk sorumluluğunuz sağlık sigortası primlerini düzenli ödemektir. Priminizi 30 gün içinde ödememeniz durumunda sağlık poliçeniz iptal edilir. 

İkinci sorumluluğunuz ise sigortacınıza karşı dürüst olmaktır. Geçmiş hastalıklarınızı saklamamanız ve sağlık durumunuz ile ilgili doğru beyan vermeniz gerekir. Sağlık durumunuz ile ilgili eksik veya yanlış bilgi vermeniz durumunda poliçeniz iptal edilebilir.

Sigorta Ettiren Nedir?

Sigorta sözleşmesini yapan ve sigorta primlerinin ödenmesi dahil sigortadan doğan yükümlülükleri yerine getirmek durumunda olan gerçek veya tüzel kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.

Sigorta ettiren, sağlık poliçesinin primlerini ödeyen kişi olduğu için vergi indiriminden yararlanma hakkına sahiptir. Özel sağlık sigortası veya tamamlayıcı sağlık sigortası primini ödeyen kişi %15 vergi indiriminden yararlanabilir. 

Sigorta ettiren kişi sigortalı olarak poliçede yer almak zorunda değildir. Mesela eşi ve çocuğu için tamamlayıcı sağlık sigortası alan biri, eğer eşi çalışmıyorsa kendini sigorta ettiren göstererek vergi indiriminden yararlanabilir. Ancak sigorta ettiren sağlık sigortasına kendi için prim ödemezse hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamaz. Sadece poliçe primini ödemekle sorumlu kişi olur.

Lehtar Nedir?

Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigorta tazminatını Sigortacı’dan isteme hakkına sahip olana kişiye lehtar denir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Bilmeniz Gerekenler