Özel Sağlık Sigortası Hasar Talebi Oluşturmak İçin 5 Basit Adım

özel sağlık sigortası hasar talebi

Özel Sağlık Sigortası Hasar Talebi Oluşturmak İçin 5 Basit Adım

Sağlık hizmetlerinin gün geçtikçe daha pahalı bir hale geldiği günümüzde, iyi bir sağlık sigortasına yatırım yapmak artık yalnızca bir seçim değildir. Kafanızın rahat olması ve paranızın da ihtiyaç duyulan zamanlarda iyi değerlendirilmesi için kişinin kendisi ve etrafındaki sevdikleri için güvenilir bir sağlık sigortasına ihtiyacı vardır. Sağlık sigortası yaptırdıktan sonra, özel sağlık sigortası hasar talebi her sigortalının kolaylıkla yönetebileceği bir süreç olmalıdır.

Özel sağlık sigortası hasar talebi oluşturmak sizin için korkulacak bir işlem olmamalıdır. Hasar talebi oluşturmak için anlatacağımız 5 adımı takip ederseniz bu süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 8 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 8 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Hasar Talebi Çeşitleri

Öncelikle iki şekilde hasar talebinde bulunabileceğinizi bilmelisiniz. Bunlar:

 • Doğrudan Ödemeli Hasar Talepleri: Anlaşmalı Sağlık Kurumları’nda; sigortalının poliçe ve teminatları için geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında, sigorta şirketinden onay alınarak gerçekleştirilen sağlık giderleri, poliçede belirtilen teminat limiti ve ödeme yüzdelerine uygun olarak sigorta şirketi tarafından sigortalı adına anlaşmalı sağlık kurumuna yapılır. Bu ödemeler doğrudan ödeme sürecinde değerlendirilir.
 • Geri Ödemeli Hasar Talepleri: Sağlık giderinin önce sigortalı tarafından sağlık kurumuna ve/veya doktora ödenmesi ve daha sonra “Sağlık Giderlerinin Belgelendirilmesi” ile sigortacıya başvurularak bu giderlerin “Tedavi Masrafları Talep Formu” ekinde talep edilmesi durumunda masraflar, sonradan ödeme sürecinde değerlendirilerek sigortacı tarafından karşılanır.

Eğer özel sağlık sigortanız varsa her iki ödeme türünde hasar talebinde bulunabilirsiniz. Fakat tamamlayıcı sağlık sigortalarında geri ödemeli hasar talebi yoktur. Tamamlayıcı sağlık sigortası sadece anlaşmalı hastanelerde tedavi masraflarınızı karşılar ve doğrudan ödemeli hasar talebi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları izleyerek, doğru ve hızlı bir şekilde hasar talebinizi oluşturabilirsiniz.

Doğrudan Ödemeli Özel Sağlık Sigortası Hasar Talebi İçin Takip Edilecek Adımlar

Adım 1 Kontrol: Özel sağlık sigortanız tedavi görmek istediğiniz hastalığı teminat altına alıyor mu? Tedavi görmek istediğiniz hastane ile sigorta şirketinizin anlaşması var mı? Bu iki soruya cevabınız evet ise doğrudan ödemeli hasar talebi oluşturmak için ilk adımı atmış olursunuz.

Adım 2 Bildirim: Hastanede, kayıt sırasında hangi sigorta şirketinden sağlık poliçenizin olduğu söylemeli, bir ön-onay formu doldurarak hastane bankosuna teslim etmeniz gerekmektedir. Daha sonra ücretsiz tedavi hizmeti alabilmeniz için bu form sigorta şirketine iletilecektir. Unutmayın hastanede tedavi olmadan önce hasar talebinizi mutlaka sigorta şirketine iletmelisiniz.

Adım 3 Bilgi Kaydı: Doğrudan ödeme kapsamında yapılan başvurularda; doktorunuz tarafından, tanı ve tedavi bilgilerini içeren Özel Sağlık Sigortaları Hasta Bilgi Formu’nun doldurulması ve başvuru ile ilgili varsa tetkik sonuçları, doktor raporları, adli vakalarda ilgili raporlar, reçete gibi belgeler gereklidir.

Adım 4 Hastane Öncesi-Sonrası: Eğer planlanmış bir tedavi sürecine girecekseniz mutlaka 2 gün önceden sigorta şirketinden hasar talebiniz için onay alın. Tedavi süreciniz boyunca size verilen hiç bir raporu veya faturayı kaybetmeyin. İleri de size lazım olabilir.

Adım 5 Ödemenin Yapılması: Sigorta şirketine belgelerin ulaştırılmasına takiben özel şartlar ve Türk Ticaret Kanunu (TTK)’da öngörülen süreler içerisinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.  

Ayrıca acil tedaviler dışındaki ameliyat ve tıbbi tedaviler 48 saat önceden anlaşmalı sağlık kurumu aracılığı ile Sigortacı’ya bildirilmediği takdirde doğrudan ödeme işlemi geçersizdir.

Geri Ödemeli Özel Sağlık Sigortası Hasar Talebi İçin Takip Edilecek Adımlar

Adım 1 : Sağlık giderinin, önce sigortalı tarafından hastaneye ödenmesi durumunda, sigortalının bu giderlerini “Tedavi Masrafları Talep Formu (TMT Formu)” ekinde talep etmesi gerekmektedir.

Adım 2: Sağlık raporlarının, ilaç fişlerinin ve hastane faturalarının kopyalarını damgalı ve imzalı bir şekilde talep formuna eklendiğinizden emin olun. Hastane faturası hastanenin kayıt numarasını açıkça gösteriyor olmalıdır. Raporlar da hastanın adını ve ilgili tarihi de içermelidir. Ayrıca doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçların reçetesi ile birlikte durmalıdır. Böylece ücreti karşılanacak olan ilaçların keyfi değil, hastane kontrolünde zorunlu bir şekilde alındığını da belirtmiş olursunuz.

Adım 3 : Hastaneden taburcu olduktan sonra, hastane sizin için bir Taburcu Özeti/Kartı çıkaracak ve taburcu olmaya uygun olduğunuzu belirtecek. Bu kart mutlaka sigorta şirketine gönderilmelidir.

Adım 4: Hastaneden taburcu olduktan sonra, tedavi giderleriniz için faturaları sigorta şirketine 1 hafta içinde teslim etmeniz gerekmektedir.

Adım 5: İleride bir sıkıntı yaşamamak adına tüm tedavi süreciniz boyunca size verilen belgeleri saklamalısınız. Hasar talebiniz kayıt altına alındıktan 2-3 hafta sonra yürürlüğe girecektir. Poliçe kapsamında yer alan sağlık giderleri, anlaşma harici sağlık kurumları için geçerli olan teminat limitleri ve ödeme yüzdelerine uygun olarak sigortacı tarafından sigortalıya ödenir. Ödeme, poliçede tanımlı veya sigortalının bildirdiği banka hesap numarasına yapılacaktır.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 8 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 8 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

 1. Özel sağlık sigortası hasar talebi oluşturabilmek için, tedaviden önce en az 24 saatlik hastane yatışı mecburidir.
 2. Özel sağlık sigortası poliçenizi mutlaka detaylı bir şekilde inceleyin. Hasar talebi oluşturmak için gerekli tüm şart ve hükümleri okuyun.
 3. Acil bir durumda tedavi için hastaneye baş vurduğunuz da sigorta şirketinizden hasar talebinde bulunmak için uğraşmak can sıkıcı olabilir.Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak için mutlaka aileniz veya arkadaşlarınızla sağlık poliçenizin detaylarını paylaşın.
 4. Özel sağlık sigortanız da hastalıklarınız için belirlenmiş bekleme sürelerine dikkat edin. Bekleme süresi dolmamış bir hastalık için hasar talebinde bulunursanız, ret cevabı alırsınız.
 5. Özel sağlık sigortanıza ait tüm belgeleri düzgün bir şekilde, kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

Sağlıkla kalın.

Hemen Paylaş