emekliler için tamamlayıcı sağlık sigortası

Emekliler için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Emeklilik; çalışan bireylerin yaşlanıp çalışma güçlerini kaybettiklerinde, geçmiş dönemdeki emeklerinin karşılığında kendilerine tanınan dinlenme hakkı ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için bağlanan geliri kapsamaktadır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesiyle ikametgâhı Türkiye’ de olan tüm vatandaşlar genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Emekliler de Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki diğer vatandaşlar gibi, SGK’nın sözleşmeli olduğu resmi ve özel sağlık kurumlarında tedavi olma hakkına sahiptir. Ayrıca emekliye tamamlayıcı sağlık sigortası yapan birçok sigorta şirketi vardır.

Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) katkı payları, emeklilerin devlet hastanesine dahi başvurduklarında ödemesi zorunlu tutulan bir bedeldir. Bu noktada SGK çalışan ve emekli ayrımı yapmaksızın, 2012 yılında tamamlayıcı sağlık sigortasını destekleyerek, sağlık hizmetinden çıkan fark ücreti ödeyecek yeni bir sistemi tanıttı.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan sağlık harcamalarının karşılanmayan kısımları,SGK tarafından karşılanmayan konaklama ve benzeri harcamalar, SUT limitlerini aşan harcama tutarları, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer almaya başlamıştır.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 9 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 9 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Emekliler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Alabilir mi?

Çalışan ya da emekli ayrımı olmaksızın SGK’lı olan ve sigorta şirketinin yaş sınırı altındaki herkes bu poliçeyi satın alabilir ve poliçe vadesi boyunca poliçe teminatlarından yararlanabilir. Burada önemli olan nokta sigorta şirketlerinin belirlediği yaş sınırıdır. Yaş sınırını aşmadığınız sürece (0-64 yaş), SGK aktifliğiniz varsa tamamlayıcı sağlık sigortası alabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında yatarak ve ayakta tedavilerinizi fark ücreti ödemeden, özel hastanelerde gerçekleştirebilirsiniz. Hastaneye yatış tarihinden itibaren taburcu işlemi yapılıncaya kadar uygulanan yatarak tedavilere refakatçinin yatak ve yemek giderleri de dahildir. Yatarak tedavi teminatınız da ameliyatlar limitsiz olarak karşılanır ve evde bakım, suni uzuv, tıbbi malzeme, ambulans hizmeti de belirlenen limitlere göre tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sunulur.

Hastanede yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve ileri tanı yöntemlerine ait giderler ayakta tedavi teminatı limitinize göre karşılanmaktadır.   

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de ayakta tedavi kapsamında sunulmaktadır. Ayrıca sigorta şirketinizin size sağladığı ek hizmetlerden de ekstra bir ücret ödemeden yararlanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Emekliler için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almak Mantıklı mı?

Günümüz koşullarında sağlık sigortasına sahip olmak artık bir ihtiyaçtır. İlerleyen yaşınızdan dolayı, sağlık hizmetine zahmetsizce ulaşmak ve cebinizden ücret çıkmadan tedavi olmak istemeniz en doğal hakkınızdır. 

Türkiye şartlarında sunulan sağlık hizmetleri her geçen gün iyileşme gösterse de hala yetersizdir. Sağlık hizmetlerindeki boşluk, hizmet kalitesinin yetersizliği ve arz-talep dengesinin karşılanamaması özel hastanelere olan ilgiyi artırmaktadır.Özel hastanelerde karşınıza çıkan yüklü maliyetlerle baş edebilmenin tek yolu ise emeklilere yapılan tamamlayıcı sağlık sigortasıdır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası aldıktan sonra, üst üste en az 3 yıl sağlık sigortanızı yaptırmanız ve gerekli sağlık değerlendirmesini geçmeniz durumunda ömür boyu yenileme garantisi hakkını kazanabilirsiniz. Bu hakkı kazandığınız tarihten itibaren hiç bir hastalığınız için muafiyet uygulanamayacak ve ek prim talep edilemeyecektir. Ömür boyu yenileme garantisini kazanarak, emeklilik hayatınızı sağlığınız açısından çok daha rahat geçirebilirsiniz. Aynı zamanda bütçenizi de korumuş olursunuz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminat Dışı Kalan Haller

Bu noktada Türkiye’de var olan yanlış bir algıyı da düzeltmek isteriz: Sağlık sigortaları kapsamında, tüm hastalıklarınızın tedavisi karşılanmamaktadır. Her sigorta şirketinin belirlediği teminat dışı haller listesi vardır ve bu listede yer alan hiç bir hastalık sağlık sigortası kapsamında karşılanmamaktadır. Aşağıdaki listede hangi hastalıkların sağlık sigortası kapsamında karşılanmayacağını bulabilirsiniz:

 • Sağlık Sigortası Genel Şartları’nda düzenlenmiş teminat dışı haller,
 • Doğuştan gelen hastalıklar,
 • Geçmişten gelen hastalıklar,
 • Genetik hastalıklar ve her türlü genetik hastalık/ durum araştırılması, taranması ile ilgili tetkikler,
 • Her türlü omurga eğrilikleri,
 • Nazal Septum Deviasyonu, Konka Hastalıkları, Nazal Valv Yetmezliği,
 • Obesite ve metabolik sendrom ile ilgili tanı, tedavi, komplikasyon ve kontrol giderleri
 • Yaşlılıktan ileri gelen rahatsızlıklar, bunama ile ilgili rahatsızlıklar ve diğer demansiyel hastalıklar ile ilgili her türlü gider,
 • Huzurevi, bakımevi, palyatif bakım merkezleri, kaplıca ve termal merkezleri ve benzeri kuruluşlardaki her türlü gider(fizik tedavi dahil) ile sağlık kurumu tanımına uymayan diğer merkezlerde yapılan her türlü gider,
 • Maddelerin bağımlılığı veya bu maddelerin kullanımı sonucu oluşan zehirlenme, hastalık ve kazalara ait her türlü sağlık giderleri,
 • Psikiyatrik ve psikolojik bozukluklar,
 • Göz hastalıkları (Gözde kırılma kusurları, göz kaymaları, şaşılık, görme tembelliği ile ilgili tetkik ve tedavi giderler)

Yukarıdaki listede sıralamış olduğumuz teminat dışı kalan haller, gözünüzü korkutmuş olabilir hatta bu hastalıklar karşılanmıyorsa sağlık sigortasına ne gerek var gibi bir düşünceye sizi sevk etmiş olabilir. Fakat sağlığınız ile ilgili karşılaşabileceğiniz bir çok tehlikeli hastalık vardır. Çağımızın hastalığı kanser bile ağır maliyelerinden dolayı bütçenizi zorlayabilir. Geçmişte var olan hastalıklarınızı değil gelecekte karşılaşabileceğiniz hastalıklar için tedbir almanız bu noktada oldukça önemlidir.

Tamamlayıcı

Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: %100
 • Ayakta Tedavi: 8 defa yıllık
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 taksit

%15 vergi indirimi

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Beğeni

 • Yatarak Tedavi: 100%
 • Ayakta Tedavi: 8 defa
 • Genis Hastane Ağı
 • 7/24 Ambulans

Yıllık Ücret: ?

8 Taksit

%15 vergi indirimi

Emekliler için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Emeklilik hayatınızı kimseye yük olmadan kendi ayaklarınızın üstünde durarak geçirmek istiyorsanız, 52 yaşınıza gelmeden önce mutlaka emeklilik için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmalısınız. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sunulan ömür boyu yenileme garantisine hak kazanmak için sigorta şirketlerinin belirlediği şartları da araştırmalı ve karşılaştırmalısınız.

Sitemizden 12 sigorta şirketinin hangi yaş aralığına sigorta hizmeti verdiğini, ömür boyu yenileme garantisinin verilip verilemediğini ve sundukları sağlık hizmetlerini tek bir ekranda  karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca sigorta şirketlerinin sunduğu ürünlerin fiyat listesine de ulaşabilirsiniz.

Sağlıkla kalın.

Bunlarda ilginizi çekebilir:
Hemen Paylaş

Yorum Yap